Juntunen (SD): Det är väldigt viktigt att Sverige agerar stenhårt och resolut, med utvisning i varje fall av våld och våldtäkt.

Migration Politik inrikes Säkerhet

Den senaste tiden har det uppmärksammats hur oproportioneligt låga straff som utmäts för bestialiska våldtäkter. Dessutom följer ytterst sällan utvisning på straffet ofta med hänvisning till att det skulle vara fara för gärningsmannens liv om han utvisades till hemlandet. Detta trots att HD har slagit fast att det inte är domstolarna utan polismyndigheten som i samband med utvisning prövar om det föreligger verkställighetshinder.

Domstolarna ska alltså inte pröva verkställighetshinder när de dömer. Åklagarna verkar strunta i HDs vägledande dom och tar inte med utvisning i yrkandena och gör de mot förmodan det så tar domstolarna med resonemang om verkställighetshinder i domskälen. Jag beskrev HD-domen i artikel den 16 mars, som du kan läsa här.

Eftersom åklagarna struntar i att lägga med utvisning i sina yrkanden och domstolarna struntar i HDs dom föreslår jag att utvisning ska läggas med obligatoriskt när brottet har fängelse i straffskalan och gärningsmännen har dubbla medborgarskap. Dessutom ska domstolarna inte få ha med verkställighetshinder i sina domskäl.

Något annat sätt att komma till rätta med denna våldsutveckling som vi har ser jag inte. Våldstäktsmän med vidrig kvinnosyn ska helt enkelt inte få fristad i Sverige. Detta skulle dessutom sprida sig snabbt och män med vidrig kvinnosyn skulle få veta att Sverige står på kvinnornas sida. Detta skulle vara en signal som, om något, skulle få dessa män att avhålla sig från att ge sig på kvinnor. Fängelse skyggar de sannolikt inte för, men troligen för risken att utvisas.

Jutunen skriver idag om detta med de låga straffen och den mycket stora skillnad i kultur och kvinnosyn som finns mellan det svenska majoritetssamhället och i det här fallet i hans exempel syriska män. Det är ett tydligt och bra exempel eftersom det är en så stor grupp av just syriska män som kommit till Sverige som migranter.

Juntunen skriver: ”Vi har haft stor invandring från Syrien till Sverige. Jag har en del dubier kring just Syrien.

Problemet med Syrien är att vad gäller jämställdhet så ligger Syrien till och med sämre till vad gäller jämställdhet än vad till exempel Saudiarabien.

(Notera bilderna längst ner i artikeln som ger en fingervisning.)

Detta är en fråga om ren mekanik, har vi stor invandring från ett land där man rent kulturellt kan hävda ligger väldigt mycket sämre till vad gäller jämställdhet, då kommer vi få problem med ett väldigt starkt antisocialt beteende mot kvinnor, det är våld av sexuell karaktär.

Det är väldigt viktigt att Sverige agerar stenhårt och resolut, med utvisning i varje fall av våld, våldtäkt.
Jag vågar sticka ut min haka och säga att invandringen från Syrien är ett problem som jag med sociologiska studier kan visa har sin grund i en dålig jämställdhet. Och det är kulturellt betingat.

Det är ett nationellt problem som Syrien sitter på. Och det blir vårt problem rent mekaniskt när vi har stor invandring därifrån.

Det duger inte med snack om män i låg ålder som inte är mogna. Den kulturella faktorn kan man inte trolla bort. Och den går att med sociologiska studier kvantifiera.”

Läs även Jonas Andersson i gårdagens Nyheter Idag:

”I skenet av att Miljöpartiet vill se 16-åringar rösta i riksdagsvalen blir detta extra absurt. En 16-åring är alltså alltför omogen för att ta ansvar för att ha bundit fast en kvinna i ett soprum och gruppvåldtagit henne i 17 timmar, men mogen nog att få bestämma över Sveriges framtid genom valsedeln?

I det aktuella fallet bör utfallet bli utvisning oavsett vilken ålder den syriske gärningsmannen hade vid tiden för gruppvåldtäkten.

Är man mogen nog att utsätta kvinnor för sadism, våldtäkt och människorov, så är man även mogen nog att åka ut med huvudet före från Sverige efter ett långt fängelsestraff. Oavsett vad hovrätten beslutar står det klart att svensk lag måste förändras – grova våldsbrottslingar måste utvisas.”

Juntunen hänvisar i sitt inlägg till hur jämställdheten utvecklas för olika länder. Hela rapporten kan du hitta här.