Den odemokratiska pensionsgruppen blockerar alla möjligheter och bör upplösas omedelbart. Pensionsfrågan ska återföras till riksdagen.

Politik inrikes

Pensionsgruppen skulle värna om pensionärerna. Detta arbete har de inte skött utan pensionärerna har fått det sämre för varje år som gått. Nu har svenska pensionärer den näst lägsta pensionen i Europa. Pensionsgruppen har misskött sitt arbete.

Pensionsgruppen bör tas bort omedelbart och ett helt nytt pensionssystem införas och det är bråttom. Detta skriver Hans Sandin i Facebookgruppen Din kommande pension, som är skapad för att sprida information om vårt pensionssystem, eftersom frågan om våra pensioner begravts i en pensionsgrupp utan demokratisk insyn.

Stoppa mörkläggningen kring de låga pensionerna. Lägg ner Pensionsgruppen!

Pensionsgruppen fungerar som ett gäng edsvurna som sätter effektiv munkavel på en öppen debatt om pensionssystemet. Vilken annan viktig politisk fråga som rör alla medborgare skulle hanteras på detta sätt?

Omöjliggör en öppen debatt om pensionerna.

Pensionsgruppen är alltså inte någon parlamentariskt tillsatt demokratisk arbetsgrupp. Alla riksdagens partier finns inte representerade. Den lyder inte under offentlighetsprincipen. Den har med vissa kosmetiska förändringar funnits sedan 1991, passerat sju riksdagsval, hängt med åtta regeringar och ett antal majoritetsskiften. Den uttalar sig bara som grupp och inte förrän alla är överens.

Vad de enskilda partierna i gruppen egentligen tycker får vi aldrig veta. Det går inte att debattera med dem. De fungerar här i princip som ett gäng edsvurna med en effektiv munkavel på en öppen och fri politisk debatt om pensionssystemet. Direktiven hindrar pensionsgruppen från att tänka utanför boxen.

Lägg ner pensionsgruppen.

De flesta har nog ingen aning om hur pensionsgruppen en gång formerades, dess sammansättning och hur fjärran den är från allt vi är vana vid av demokratiskt styrd parlamentarisk representation.

Men för våra folkvalda i riksdagen är pensionsfrågan fortfarande en icke-fråga. Varför det? Jo, det är pensionsgruppen som äger frågan, inte våra folkvalda i riksdagen. Ansvaret för pensionsfrågan måste föras över till riksdagen och därmed till en fri och öppen debatt om ett nytt och bättre pensionssystem. Så länge pensionsgruppen finns där som en propp är detta inte möjligt.

Vi kan inte fortsätta så här.

Vi skickar barnbidrag, flerbarnstillägg, sjukersättning och pensioner till ”Svenskar” i snart hela världen, vi är ett givmilt folkslag, på gränsen till enfald. Nu är vi snart ett fattigt folk med antalet uteliggare på våra gator och torg som ökar för varje dag som går. Ett totalstopp för invandringen är ett måste om vi ska få bättre pensioner.

Dagens politiker saknar totalt förståelse och medkänsla, med ett vidrigt synsätt på dagens pensionärer. Det är en manipulation och desinformation som saknar motstycke i landets historia och som tillåts pågå dag ut och dag in av Pensionsgruppen. Att arbeta längre innebär stora problem för många yrkesgrupper och ungdomarna får stå utanför arbetsmarknaden.

Pensionsgruppen är en samling av de totalt värsta och mest korrupta politiker man kan uppbåda och därför ser pensionssystemet ut som det gör med 358 000 fattigpensionärer.

En förändring är nödvändig.

Ansvaret för pensionsfrågan måste föras över till riksdagen och därmed till en fri och öppen debatt om ett nytt och bättre pensionssystem. Så länge pensionsgruppen finns där som en propp är detta inte möjligt. En mer odemokratisk grupp finns inte!

Pensionsgruppen, som består av ledamöter från alla riksdagspartier utom V och SD är en permanent förhandlingsgrupp som fattar alla beslut om pensionssystemet. Varje förändring av pensionssystemet kräver att alla partier i pensionsgruppen är helt överens – varje parti har alltså vetorätt.

Pensionsgruppens konstruktion är ett ovanligt inslag i den moderna svenska parlamentarismen, där majoritetsbeslut är princip. Eftersom det fattas väldigt få konkreta beslut om förändring verkar det som att vetorätten utnyttjas ofta. Det är dock svårt att veta eftersom det saknas insyn i pensionsgruppens arbete. De intressen i samhället som inte vill se förändringar av pensionssystemet har också en lätt uppgift.

Har ledamöterna i pensionsgruppen lätt att komma överens eller finns det ideologiska klyftor mellan de olika partierna? Det finns ideologiska klyftor som är svåra att överbrygga, men de kommer aldrig upp till ytan eftersom pensionsgruppens möten inte är offentliga och partierna inte vill ha någon offentlig debatt om pensionsfrågorna.

Pensionsgruppens oförmåga att fatta beslut tyder på att partierna står långt ifrån varandra och inte kan komma överens. Det finns stora brister i pensionssystemet och det är helt nödvändigt med reformer, men vetorätten gör att pensionsgruppen aldrig kommer till skott. Pensionsfrågan måste återföras till Riksdagen där den öppet kan diskuteras på demokratisk väg, inget annat är acceptabelt.

Hans Sandin har tidigare hjälpt mig med all information till artikeln som jag skrev den 23 december som förklarar grundligt varför vi har Europas näst lägsta pensioner i Sverige.

Politikerna tar helt fräckt våra pensionspengar som arbetsgivarna betalar in för att trygga våra pensioner och använder till annat. Läs den artikeln här.

2 thoughts on “Den odemokratiska pensionsgruppen blockerar alla möjligheter och bör upplösas omedelbart. Pensionsfrågan ska återföras till riksdagen.

  1. Det får vara nog nu politiker som snor pensionspengar ska straffas hårt inför tjänstemannasvar öronmärk pensionerna

Comments are closed.