Engelska skolan öppnar i Staffanstorp. Företagsklimatet toppar i skåne.

Politik inrikes Samhälle

Christian Sonesson: Välkomna till Staffanstorp! Welcome to Staffanstorp!”

Anna Sörelius Nordenborg, VD för Internationella Engelska Skolan kommenterar: ”Vi ser fram emot att samarbeta med Staffanstorps kommun och Hemsö för att utveckla både skolan och området.

Tack vare det fria skolvalet vet vi att Staffanstorpsbor redan idag uppskattar våra skolor och det är därför extra roligt att kunna öppna en ny skola i kommunen.

Vi är stolta över det förtroende vi fått och ser fram emot att bidra till kommunens utbildningssatsning med en internationellt präglad skola av hög kvalitet.”

”Jag känner att Internationella Engelska Skolan står för många liknande värden som Staffanstorps kommun. Ordning och reda, resultat och det höga värdet av kvalitativ utbildning. De tillför också ytterligare en möjlighet för våra kommuninvånare att välja skola.

Därför välkomnar jag IES till kommunen som en samarbetspartner för våra barns framtid”, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorps kommun.”

Du kan läsa Engelska skolans pressrelease här.

Hög ranking för företagsklimatet

Sonesson fortsätter: Det lokala näringslivsklimatet är oerhört viktigt för ett samhälle som hela tiden strävar efter att bli bättre och där kommuninvånare kan utvecklas och vara självförsörjda.

Företag som växer tillsammans med nyetablerade företag erbjuder en större valfrihet för den som matchar anställningar. Därför är det glädjande att kommunens företagare svarar att företagsklimatet är bra i Staffanstorp.

Enkätsvaren från företagarna, som Svenskt Näringsliv offentliggjorde 26 maj, utgör till två tredjedelar det rankningresultat som släpps i september. Då rankas företagsklimatet i samtliga 290 kommuner.

Enkäten genomfördes under januari-mars 2020.https://www.foretagsklimat.se