Dubbelt dubbelspel av Moderaterna

EU Politik utrikes

Charlie Weimers:

De säger till väljarna att de är mot EU-belåning och EU-skatter för bidrag. Samtidigt ger de i riksdagen statsministern frikort att skriva under fiaskoavtalet.

Här i Europaparlamentet röstar de av Tomas Tobé anförda moderaterna nej till mitt och 47 andra parlamentarikers ändringsförslag som försökte upprätthålla EU:s fundamentala budgetprincip att inte ta lån för att dela ut bidrag.

Det är inte vad M säger utan vad de gör som visar vad de vill.

Att endast dagar efter sveket i EU-nämnden rösta ner det enda svenska ändringsförslaget från en högerpolitiker är inget annat än sorgligt.

KD röstade däremot för mitt ändringsförslag. Att EPP-kollegorna i KD och M gjorde olika bedömningar indikerar att M ännu inte genomgått samma europapolitiska tillnyktringsprocess som KD (även om agerandet i EU-nämnden förtjänar kritik).

Vi Sverigedemokrater fortsätter kämpa mot gemensamma skulder och EU-skatt i Europaparlamentet. Min förhoppning är att den konservativa oppositionen med tiden kan förenas mot EU:s ekonomiska maktövertagande.

Charlie Weimers är Europaparlamentariker. Du hittar hans Facebooksida här.

°°°

Reflektion:

Denna för Sveriges och framtida svenska generationers extremt skadliga upplåning där vårt land går i borgen för en upplåning som i huvudsak ska sanera ekonomierna i andra EU-länder hade kunnat stoppas.

Det hade räckt att Moderaterna hade röstat nej i EU-nämnden för att Löfven inte skulle ha haft mandat att säga ja till förslaget i EU. Då hade det hela inte gått igenom. Alla EU-länder hade vetorätt, vilket innebär att det hade räckt att ett EU-land hade sagt nej, så hade det fallit.

Nu är det inte det italienska eller det spanska folket som kommer att få särskilt stor nytta av de här pengarna. Det är banker och andra starka aktörer. Det är inte rätt att vända frustrationen med folken. Det här är det enbart maktspelarna som vinner på. Och de binder oss hårdare till EU.

I vår grundlag står att det svenska folket har rätten att beskatta sig själv. Hade vi haft en författningsdomstol hade den troligen underkänt att beskattningsrätt lämnas över till EU.

Ulf Kristersson skriver att Moderaterna inte ville störta EU-samarbetet i en djup kris genom att rösta för ett svenskt veto. Han tycker att vi ska fördjupa vårt europeiska engagemang, alltså sylta in oss än mer i EU.

Ulf Kristersson tycks inte anse att det är en djup kris för ett litet land med enorm privat skuldsättning och många kommuner i djup ekonomisk kris att skuldsätta sig på en så astronomisk nivå.

Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att i Moderaternas prioriteringar EU högre än Sverige.

Enligt förmögenhetsrapporten Credit Suisse Wealth Report 2019 var de svenska privatpersonerna de fjärde fattigaste i hela Västeuropa och allra fattigast bland de nordiska länderna.

Idag är 90 procent av Sveriges 290 kommuner bundna av en borgen där de går i borgen solidariskt för de andra kommunerna som är medlemmar i Kommunivest. Det gör att en kommunal kris snabbt eskalera. År 2019 hade 116 kommuner och 8 regioner underskott i verksamheten.