Vad är geopolitik? Allt!

Politik utrikes

Vad är geopolitik? Allt!

Geopolitik är inte bara krig och diplomati utan involverar allt från ekonomi, handel, teknik, mat, medicin, media, propaganda och mer än även allt det.

Geopolitiken är fascinerande och allestädes närvarande. Den påverkar livet för varje människa på jorden, oavsett om de förstår det eller inte.

Geopolitik är också komplex och förvirrande eftersom den inte bara handlar om geografi och politik eller utrikespolitik och krig. Det brukade vara så i högre grad för hundra, eller till och med några årtionden sedan men inte nu längre i denna mycket sammanlänkade, sofistikerade och globaliserade värld.

Oavsett var du bor, vad du köper, äter, läser, tittar på, tror – påverkas det av geopolitik; var du arbetar, hur mycket du tjänar, hur mycket skatt du betalar, varför du blir sjuk och vilka mediciner du tar och som ens finns tillgängliga i ditt land, och till och med hur bra infrastrukturen är i ditt land – allt detta bestäms allt av geopolitik.

Låt oss ta det extrema fallet med det aktuella kriget i Ukraina, en konsekvens av geopolitik. Det är klart att allt störs och återverkningarna är globala — Europa upplever en allvarlig energikris till följd av de sanktioner mot Ryssland som USA tvingat EU att genomföra och leveransstörningar gällande olja, gas, gödningsmedel och vete känns över hela världen.

Det finns det länder som inte lyder det amerikanska diktatet och därmed utsätts för sanktioner – som Kuba, Nordkorea, Iran och nu Ryssland.

Ibland, även när ett land samarbetar med USA, kan det hamna i onåd, helt enkelt för att dess makt relaterat till USA är för hotfull.

När politiker i USA säger att ett land hotar USA behöver det på intet sätt betyda att USA hotas militärt. Vanligtvis är det faktiskt inte militära utan ekonomiska hot som avses. Mot Kina, till exempel, är USA inriktat på tekniska krig och handelskrig för att se till att de inte överträffar USA i nominell BNP.

Länder som har naturresurser som USA vill få tillgång till billigt omvandlas i berättelsen media förmedlar till allmänheten omvandlas i propagandasyfte till länder som saknar mänskliga rättigheter och ”demokrati”, medans länder som USA har nytta av och kontroll över aldrig hamnar i denna onåd hur landet än styrs. Då bekymrar sig USA ingalunda över det landets mänskliga rättigheter och ”demokrati”, och således gör inte heller media det.

När man väl har sett detta mönster upprepa sig ett antal gånger ifrågasätter man med fördel ”folkliga” protester mot bristande mänskliga rättigheter och förtryck, särskilt sådana som media slår upp stort.

Media slår stort upp protester i länder där USA har geopolitiska anledningar att vilja byta ut landets ledare (sådana inte låter USAs intressen gå före det egna landets intressen). Sådana protester läggs det upp mängder med välregisserade filmer och bilder om på sociala medier. Ämnet trendar och delas av en stor mängd användare. (Vi har ju numera bättre kunskap om hur åtminstone Twitter, men sannolikt även andra sociala medier, kan göra sådana inställningar artificiellt utan att särskilt många verkliga människor är med och delar.) I sådana protester engagerar sih även etablissemangspolitiker och gör inlägg på sociala medier om protesterna. Sådana protester har troligen en genuin gräsrotsrörelse, men kapas av USAs underrättelsetjänster.

Detta gäller till exempel om ett land har ansökt om att gå med i BRICS eller om USA vill få tillgång till landets olja och gas, som i Iran och Venezuela, och troligen får vi även snart se detta eller försök till statskupp i Saudiarabien eftersom de ansökt om att gå med i BRICS nästa år.

Länder som går med i BRICS kommer nämligen inte att vara beroende av USA. De kommer att vara betydligt mer motståndskraftiga mot USAs sanktioner och kommer inte att sälja all sin olja och gas i USD längre, vilket sänker värdet på USD när efterfrågan på USD i världen minskar.

Även EU är för stort för USA och är därmed en ”frenemy” till USA. USA har länge motarbetat Tysklands industritillväxt, som är helt beroende av tillgång till rysk energi. Därför har USA motarbetat gasledningen Nordstream 2 och infört sanktioner mot företag som var inblandade i byggandet av Nordstream 2. Att både Nordstream 1 och 2, EUs viktigaste energiinfrastruktur, utsattes för sabotage som nu har lett till att ingen av gasledningarna är i drift, har lett till att stora delar av tysk industri tvingas stänga och flera av industrierna flyttar till USA. Detta skedde inte av en slump och de enda som tjänar på detta är USA. Tysklands ekonomi är ryggraden i EUs ekonomi. USAs geopolitik kräver att EUs ekonomi ska lida.

Det finns en anledning till att varje ”icke-fiende” till USA har Facebook, Google, Microsoft, McDonald’s och Coca Cola. Faktum är att ett land skulle förvandlas till en fiende om dessa företag förbjöds eller begränsas. På samma sätt krävs det att goda allierade till USA ska ha en ”liberal” ekonomi som tillåter amerikanska riskkapitalister att äga eller kontrollera alla/viktiga tekniska startups, som i Indien, där de flesta framgångsrika startups i grunden är amerikanska företag.

USA:s riktigt, riktigt bra allierade måste vara värd för en av de 800 amerikanska militärbaserna runt om i världen. Med denna standard är Tyskland, Japan och Sydkorea de bästa allierade, eftersom de tillsammans tar emot mängder med amerikanska soldater. Observera att dessa ”allierade” inte kan ha några militärbaser i USA. Det är en enkelriktad vänskap.

På samma sätt fungerar frihandel och liberalism bara från ett håll. Till exempel kan indiska miljardärer inte ha hur stort ägande de önskar i amerikanska företag. Denna dubbelmoral är också anledningen till att TikTok demoniseras i USA, och i samma linje förbjöds Huawei och USA ställde krav på att länder skulle sluta sälja maskiner för tillverkning av halvledarchip till Kina.

Länders utveckling begränsas också av geopolitik.

I Afrika tvingas många länder av IMF och Världsbanken att endast odla kommersiella grödor som gynnar västländer – till exempel kaffe och kakao. För varje $1 som en afrikansk bonde tjänar kommer västerländska företag som Nestle eller Starbucks att tjäna $100.

När man inte får odla viktiga livsmedelsgrödor, tvingas afrikanska länder att förlita sig på USA/EU för vete. Kontrollerar man maten, så kontrollerar man nationer.

På samma sätt är GMO från Monsanto/Bayer och andra företag geopolitiska verktyg. Länder som inte beter sig som USA önskar kommer inte att få utsäde till grödorna, vilket krossar deras ekonomi.

Tänk på att Afrika är fyra gånger så stort som USA. I teorin borde Afrika vara den största producenten och exportören av jordbruksprodukter. Istället är till exempel det lilla landet Nya Zeeland ett av världens största exportör av mejeriprodukter.

I Afrika finns det ett flertal länder vars ekonomier, centralbanker, guldreserver och till och med valutorna kontrolleras av Frankrike. Valutan, CFA Franc – ”Colonies Francaises d’Afrique” (franska kolonier i Afrika) – etablerades 1945. Detta är flagrant kolonialism men det fortsätter fortfarande.

Varje gång en ledare i Latinamerika eller Karibien försöker förbättra människors liv – som att höja minimilönen eller till och med kräva offentlig utbildning för barn – försöker USA stoppa ledaren genom hot, sanktioner, kupper (mjuka och hårda), eller mord.

I Mellanöstern måste varje land lyda Israel och Amerika. De få motsträviga som Irak, Iran, Syrien och Libyen har betalat höga pris för sin olydnad. Folk förstår inte att USA föredrar diktatorer. Det är lättare för dem att kontrollera länderna på det sättet. Och alla dessa länder tillåter amerikanska militärbaser i sitt land och lyder petrodollarregimen – det vill säga säljer olja och naturgas i USD och spendera mycket av sin vinst på att köpa amerikanska stasskulder och amerikanska vapen (”dollaråtervinning”).

Tänk om dessa arabiska ledare hade friheten att spendera tiotals miljarder dollar på att förbättra sina länder varje år.

Men sådana utvecklingsrestriktioner åläggs också avancerade länder, som är vänner till Amerika. Det är därför inte ens Europa och Japan har utvecklat sina egna nödvändiga teknologier för att konkurrera med sådana som Microsoft, Google, Facebook, Apple och Amazon AWS (cloud computing). Beroende av kärnteknologier innebär lydnad.

Alla dessa länder är vasaller som aldrig utmanar USA och följer order. Frihet, demokrati och suveränitet är illusioner.

Indien har förpassats till att syssla med billig lågprisutveckling av mjukvara för amerikanska företag. Det är tjänstesektorns version av low-end tillverkning som att montera smartphones eller göra t-shirts. Så som det ser ut idag i geopolitiken kommer Indien aldrig att utveckla sina egna mjukvarujättar.

Det enda landet som utvecklar alternativ till amerikansk teknologi är Kina, och därav alla tekniska sanktioner för att stoppa deras utveckling.

Näring och medicin

Mat och medicin är utan tvekan det väsentliga för att överleva i vilket land som helst. Men de grundläggande begreppen näring och läkemedel har kapats av modern ”vetenskap”.

Modern vetenskap bör skrivas som ”$cience.” Således har västerländska föreställningar om näring och medicin tagit över hela världen. Dessa västerländska föreställningar drivs av vinstdrivande företag. Vinstdrivande företag har ett syfte, att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Förenklade föreställningar om att reducera mat till en kombination av proteiner, kolhydrater, fetter och vitaminer – demonisera fett och kolesterol – och sälja bearbetad mat full av kemikalier, GMO och att förkasta matens medicinska egenskaper beror alla på geopolitiska påtryckningar.

Sedan Indien och Kina ”öppnade” och ”liberaliserade” sina ekonomier har fetma, diabetes och liknande skjutit i höjden. (Naturligtvis är amerikaner också offer för korporativism. Nu är 40% av amerikanerna feta och ytterligare 35% är överviktiga).

Västerländsk medicin behandlar kroppen som om den vore uppbyggd av individuella fristående delar; och omfamnar sedan konceptet ”ett piller för varje sjukdom”. Detta är nu det accepterade över hela världen. Företagens geopolitik kontrollerar läroböcker över hela världen.

Under covid-hysterin förkastades alla föreställningar om holistiska och förebyggande behandlingar. Den enda lösningen var vacciner. De lyckliga i den historien är verkligen de fattiga länderna som Haiti, där vaccinationsgraden är 4%, och där dödsfallen på grund av Covid per capita är en bråkdel av dem i väst.

Länder förlorar sin suveränitet och ekonomiska tillväxt när de är beroende av patenterade västerländska läkemedel.

Information, utbildning, media, propaganda.

Globalisering och geopolitik avgör också allt från vad som lärs ut i skolan, till vad mainstreammedia säger eller ignorerar, vad sociala medieplattformar tillåter och vad ländernas politiker säger offentligt.

Sanningen om många saker pratas det aldrig om. Det är mainstream-narrativet, en fördummad Disney-version av världshändelserna, som ligger som en blöt filt över debatten och hindrar all djupare förståelse hos folkflertalet. Detta är kolonisering av folks sinnen.

Geopolitik är också social ingenjörskonst. Alla nya normer och åsikter om familj och sexualitet och vilka organisationer man ska stödja, som till exempel Black Lives matter, uppstår i USA och propaganderas snabbt ut till resten av världen, tack vare USA:s enorma mjuka makt genom TV, musik, Hollywood, Netflix, sociala medier, mainstream media, NGOs och till och med FN.

Allt hänger ihop i denna värld. Man kan inte skilja traditionell geopolitik från ekonomi, handel, teknologi, mat, jordbruk, medicin och Big Pharma. Om vi ​​vill förstå världen behöver vi alltså en helhetsförståelse och ett brett intresse för allt.

Och det betyder att lära av icke-medströmsmedia och utveckla en magkänsla för vilka alternativa medier som förmedlar närmast sanningen och framförallt, rikta den hårdaste misstanken mot de medier som regeringen och etablissemanget stödjer.

Vi finns nu också på Substack. Om du vill få våra texter till din mailbox, klicka här.