Petrodollarn kan vara finansmaffians akilleshäl

Ekonomi Politik utrikes

Petrodollarn kan vara finansmaffians akilleshäl, eller om man så vill, svaga punkt.

Det är Petrodollarn som gör att finansmaffians militära arm, USAs militär, har råd att föra krig över hela jorden, byta ut regeringar som inte låter dem utarma sina länders naturresurser eller på annat sätt motarbetar finansmaffians intressen.

En valutas värde avspeglar normalt värdet av landets produktion och vad man kan sälja det man producerar för till andra länder.

Detta gäller dock inte för dollarn, eftersom efterfrågan på dollar hålls onaturligt hög eftersom alla länder måste köpa dollar för att kunna köpa olja. Eftersom finansmaffian kontrollerar Petrodollarn kontrollerar finansmaffian världen.

Finansmaffian är en global företeelse, och har ingen lojalitet till något land och inget folk. De agerar för sina egna intressen och är därför en direkt skadlig kraft för våra Vi folkets intressen.

Mycket tyder på att Petrodollarn är vår nyckel. Det ligger därför i Vi folkets intresse att Petrodollarn faller.

Ett globalt krig utspelar sig framför våra ögon och större delen av världen är omedveten om det.

Det är ett okonventionellt krig som utkämpas på många fronter, men jag vill fokusera på den globala fronten och den verkliga fienden vi bekämpar.

Det är inte Demokraterna i USA eller deras motsvarigheter i länderna i Europa som är den verkliga fienden. De är bara kasperdockor. Kriget utkämpas mot deras marionettmästare som håller i trådarna, och hela världen står på spel.

Det finns två saker som styr världen, som kan användas som verktyg eller vapen. Världen är beroende av båda, och de som kontrollerar dem kontrollerar världen.

Pengar

Marionettmästarna har kontrollerat större delen av världen längre än de flesta vet, och de har gjort det genom att kontrollera penningmängden.

Finansmaffian, som mot massorna har personifierats som familjen Rothschilds, kontrollerade först banker. Sedan kontrollerade de kungar. Nu kontrollerar de de flesta regeringar runt om i världen, vilket framgår av det berömda citatet från Mayer Amschel Rothschild:

Finansmaffian blev inte rika och mäktiga genom att låna ut pengar till individer; de blev rika och mäktiga genom att låna ut pengar till regeringar och kungar. De blev först globala marionettmästare genom att dra fördel av ett krig mellan Napoleon och England. De visste före alla i London att Napoleon hade förlorat kriget och de orsakade medvetet en panikförsäljning av brittiska obligationer så att de kunde ösa upp dem till brandförsäljningspriser och gjorde en dödsstöt. Men det var ingenting jämfört med den skuld de hade placerat England i genom att finansiera deras krig.

Krig har varit finansmaffians största pengamakare sedan dess. De finansierar båda sidor av kriget och bryr sig inte om vem som vinner eller förlorar, eftersom vinnaren står i skuld till dem för alltid och förloraren tvingas sälja sina tillgångar och resurser till fyndpriser.

Sedan kom första världskriget.

Centralbanker kontrolleras av finansmaffian och finansierar båda sidor av kriget där miljoner människor dör. Länder hamnar i stora skulder.

Allt spelas efter samma spelbok.Tyskland förlorade första världskriget och gick sedan i konkurs. Deras företag och resurser köptes upp för slantar på dollarn. Deras penningvärde kollapsade och skenande fattigdom satte scenen för Hitler och andra världskriget.

Men något förändrades.

Första världskriget såg uppkomsten av en vara som än i dag är lika värdefull som guld. Faktum är att länder gärna byter guld för den.

Oljan

Varje ekonomi i världen är beroende av olja. All tillverkning. All transport. Alla leveranskedjor. Alla militärer.

Andra världskriget var ett krig där oljan fick en avgörande betydelse.

Tyskland hade ingen egen olja och behövde den för att återuppbyggas efter första världskriget. Hitler kunde ha erövrat hela Europa, men utan olja till sin krigsmaskin var han sårbar. Varför gjorde han den ultimata blunderen att invadera Ryssland och skapa ett tvåfrontskrig och dela sina egna styrkor? Han behövde desperat oljefälten i Ryssland.

USA försåg Storbritannien med olja för att försvara sig. De gav dem 100-oktanigt bränsle till deras plan vilket gav dem överlägsen prestanda och räckvidd, och tillät dem att kontrollera himlen. Hitler var tvungen att ge upp att invadera Storbritannien på grund av brist på olja. En flotta, flygvapen och mekaniserad armé är helt beroende av den.

I Stilla havet befann sig den japanska militären i samma situation som Tyskland, utan egen olja och stort beroende av andra nationer för sin ekonomi och militär.

Det fanns olja i Sydostasien och de gjorde det till en prioritet att få tag på den. De hade inrättat ett embargo mot import till Kina, vilket fick USA att hämnas genom att införa ett oljeembargo mot Japan.

VÄRDET av olja var nu lika viktig som pengar, särskilt i tider av krig. Tyskland förlorade eftersom det inte kunde hålla upp oljetillförseln för tillverkning och dess militär. Japan förlorade eftersom de inte kunde förse sin flotta och sitt flygvapen med olja.

Hur var det med Irakkriget? Tror någon att det inte handlade om olja?

Finansmaffian var de marionettmästare som sett värdet av olja när det gäller att bestämma världens maktstrukturer.

Kommer du ihåg när USA gick bort från guldmyntfoten? Vid det tillfället förhandlade USA med Saudiarabien om att handeln med olja skulle ske med USD, vilket la grunden till Petrodollarsystemet.

Vet du vem som låg bakom det? Samma centralbanker som kontrollerar världens penningmängd. De tog bort stödet från de enda riktiga pengarna i världen i tusentals år – guld – och skapade Petrodollaren.

Med den amerikanska dollarn som världens reservvaluta kunde de nu kräva alla betalningar för olja i USD, vilket skapade en fiat- och energiåterkopplingsslinga.

Anledningen till att de kan diktera och utöva makt över hela regeringar är för att de kontrollerar deras ekonomier från grunden, från fiatvalutor till energi.

Eftersom den amerikanska dollarn är världens reservvaluta är Fed utan tvekan den mäktigaste centralbanken i världen. Hela världen påverkas av allt som Fed gör. Fed har aggressivt höjt räntorna för att bekämpa inflationen i USA, vilket har kraschat marknaderna globalt.

Hela det globala skuldsystemet är på randen till kollaps. Varför? Dollarn blir starkare medan alla andra världsvalutor knutna till Fiatsystemet blir svagare.

Tre centralbanker har nyligen behövt en räddningsaktion från Fed på grund av detta: centralbanken i Storbritannien, centralbanken i Japan och centralbanken i Schweiz. Hela världen försöker pressa Fed att sluta höja räntorna och sluta öka värdet på dollarn. Varför? Eftersom de måste köpa olja i amerikanska dollar, vilket deras ekonomier är beroende av.

VÄXELKURSEN för affärsbanker sätter dem i konkurs. De har inte tillräckligt med dollar till hands och måste byta ut sin försvagade valuta mot starkare dollar.

De behöver desperat att Fed trycker pengar och slutar höja räntorna så olja blir billigare att köpa. I själva verket sätter Fed det globala skuldsystemet i konkurs.

Det här är nyckeln. Finansmaffian kontrollerar penningmängden över hela världen genom att kontrollera växelkurserna för varje regerings valuta. Växelkurser för dollar för att köpa OLJA.

Federal Reserves skapande av en starkare dollar har krossat globala valutaväxlingar, vilket har satt hela det globala skuldsystemet på randen till kollaps.

Fienden har tappat kontrollen över penningmängden.

Hur är det med oljeförsörjningen?

Ryssland

Så fort Putin invaderade Ukraina förändrade det allt i Europa. Ukraina var finansmaffians startramp i deras plan att förstöra Ryssland. Putin avslöjade deras illegala biolabb, deras nazistiska militära divisioner och finansmaffians penningtvättsoperation i Ukraina. Han skyddade också ukrainare av rysk etnicitet från pågående etnisk rensning och slakt av deras egen regering.

Kriget i Ukraina har också åstadkommit något enormt. Det har avslöjat Nato som finansmaffians marionett tillsammans med Europas centralbanker.

Det var förutsägbart att hela Europa skulle sanktionera Ryssland för dess aggression, och det gjorde de. Problemet? Hela Europa är beroende av Ryssland för sin energiförsörjning.

Europas sanktioner av rysk energi ökade omedelbart energipriserna i Europa, vilket drev inflationen högre. Sanktionerna har krossat EU:s ekonomi och haft liten effekt på Ryssland.

Centralbankerna försökte göra det de är bäst på och förstöra den ryska rubeln. Men Putin krävde betalning för rysk olja och gas i rubel eller guld, vilket stärkte rubeln. Andra länder som Kina och Indien ökade sina oljeinköp från Ryssland och Japan har beslutat att fortsätta använda en pipeline från Ryssland.

Det som har inträffat i och med detta är att en stor mängd olja och gas på energimarknaden nu handlas utanför Petrodollarsystemet.

Putin vinner det ekonomiska kriget mot finansmaffian i Europa.

Centralbankerna som är knutna till Petrodollarsystemet försöker växla sina valutor mot dollar för att köpa energi och ju mer dollarn är värd gentemot deras egna valuta, desto dyrare blir det för dem att köpa olja och gas.

Det finns en enorm ökning av sentimentet bland det europeiska folket att avsluta kriget i Ukraina på grund av de höga energipriserna. De europeiska länderna är i recession och problemen kommer bara att bli värre härifrån.

Saudiarabien

Eftersom vi är i slutet av skuldcykeln är hela världens ekonomi på randen av recession. Ett fiatsystem är beräknat att hålla i ungefär 70 år, sedan måste det ”startas om” för att fungera. Detta beror på att ett fiatsystem med tiden skapar så stora skulder att de inte går att betala tillbaka dem.

Sådana omstarter gör finansmaffian normalt genom att skapa stora krig där massorna i nästa generation har glömt vad finansmaffian sysslat med innan kriget på grund av de enorma känslomässiga trauma massorna upplever i krig. Det ser inte ut som att finansmaffian ska lyckas starta ett världskrig den här gången, utan istället bli avslöjade.

Hela världen drunknar nu i skulder. Inflationen är utom kontroll och går uppåt, och vilken är den största katalysatorn?

Oljan.

När oljan stiger runt 100 dollar per fat påverkar det allt. Energipriserna driver upp kostnaderna på allt. Många glömmer att bostadsbubblan 2008 sprack eftersom oljan ökade i pris. Det gick från $50-$60 dollarintervallet till runt $100.

Vad det gjorde var att tvinga miljontals människor som var instängda i oöverkomliga bolån att göra ett val: betala sina bolån eller fylla sin bensintank för att gå till jobbet. De valde det förra och många slutade betala sina bolån.

De höga oljepriserna har samma effekt på den amerikanska ekonomin just nu. Biden har desperat tömt oljereserverna för att tillfälligt sänka energipriserna före mellanårsperioden, men det hjälper inte. Han till och med åkte till Saudiarabien för att tigga dem om att öka produktionen.

Faktum är att Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman gör tvärtom. Han minskar produktionen med 2 miljoner fat om dagen. Det är en mycket viktig indikator på att USAs finansmaffia har tappat kontrollen över Saudiarabien.

Finansmaffian brukade kontrollera Saudiarabien, men det har förändrats. Det är en mycket betydelsefull sak eftersom Petrodollarn bygger på att USAs finansmaffia kontrollerar Saudiarabien.

Saudiarabien har nu anslutit sig till Ryssland och Kina och kan vara på väg att gå med i BRICS ekonomiska koalition nästa år. Kort sagt, finansmaffian har ingen kontroll över oljepriset längre och grunden för Petrodollarn håller på att glida dem ur händerna.

Hela det globala skuldsystemet är på kanten av en klippa och inflationsdrivande oljepriser kommer att pressa det över kanten. Centralbankerna har tappat kontrollen över oljepriset och kan inte stoppa händelseutvecklingen, eftersom just den dollar som finansmaffian tvingade alla att köpa nu har vapensatts emot dem.