The Lancet: Munskydd och fysisk distansering är nödvändigt för att få kontroll över smittspridningen

Samhälle
I en omfattande studie som publicerats i den prestigefyllda The Lancet ges tydliga besked om hur smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 kan begränsas.

Slutsatserna bygger på 172 observationsstudier och noggrant syntetiserade tillgängliga bevis från 44 jämförande studier om SARS, MERS, COVID-19 och betacoronavirus

Dessa slutsatser dras av studien:

° Fysisk distansering med en meter minskar risken för smitta med 82% både inom hälso- och sjukvården och i samhället i övrigt.
Varje ytterligare meters fysiskt avstånd fördubblat det relativa skyddet, med tillgängliga data upp till 3 meter.

Detta visar att det är viktigt att följa de fysiska distansriktlinjerna. Den visar också att minskning av risker är möjlig genom fysisk distans. Studier från 2020 visar att stora aerosoldroppar kan färdas i luften upp till 8 meter.

° Både experimentella studier och studier i sjukhusmiljö visar att SARS-CoV-2 smittar via aerosolöverföring. En studie fann livskraftigt virus i luften 16 timmar efter aerosolisering och visade större luftburen benägenhet för SARS-CoV-2 jämfört med SARS-CoV och MERS-CoV.

Masker och andningsskydd av olika typer minskade risken för infektion med upp till 85%.

° Andningsskydd och flerskiktsmasker är mer skyddande än enskiktsmasker. Denna upptäckt är mycket viktig att informera om eftersom användningen av hemmagjorda tygmasker är utbredd, av vilka många är enskiktade. En väldesignad tygmask ska ha vattentåligt tyg, ha flera lager tyg och ha god ansiktspassning.

° Ingen åtgärd är ensamt helt skyddande. En kombination av fysisk distansering, ansiktsmaskanvändning och andra åtgärder behövs för att mildra covid-19-pandemin tills vi har ett effektivt vaccin eller tillräckligt effektiva behandlingsmetoder och mediciner.

Till dess att randomiserade kontrollerade testdata finns tillgängliga ger denna studie de bästa specifika bevisen för hur man kan arbeta för att minska smittspridningen av covid-19.

Test publicerat i Oxford Academic om hur mycket olika tygmaterial skyddar mot aerosoler hittar du här:

Enkelt andningsskydd – Utvärdering av filtreringsprestanda för tygmasker och vanliga tygmaterial mot 20–1000 nm stora partiklar

Eftersom skydden som täcker näsa och mun har många namn används genomgående orden andningsskydd och mask här.

Dessa benämningar ska i sammanhanget förstås som alla typer av skydd som täcker mun och näsa. De tester som har gjorts har hänvisningar i forskningsrapporten i The Lancet som du hittar här:

Fysisk distansering, ansiktsmasker och ögonskydd för att förebygga COVID-19

2020-04-29 Materialbrist och krav på material kunde leda till skyddsstopp, då lättade de på kraven för att hålla verksamheten och offrar säkerheten och därmed både anställda och de äldre.

2020-04-02 Varför fungerar inte Socialstyrelsens inköp av skyddsutrustning?

2020-03-21 Hammaren och dansen – hur de kommande 18 månaderna kan se ut om ledare köper oss tid.