Regionerna utsätter cyniskt sin sjukvårdspersonal för smittorisk – rakt emot WHO:s riktlinjer.

Samhälle

Tillgång till skyddsutrustning är avgörande för att vår sjukvårdspersonal, som ska vårda oss och hålla oss vid liv om det vill sig så illa att vi är i behov av sjukvård, kan hålla sig friska. Vi har redan som det är nu stor brist på sjukvårdspersonal. För att sjukvårdspersonalen ska hållas friska finns det riktlinjer för vilken skyddsutrustning de ska ha i olika vårdsituationer.

I tider av starkt tryck på vården är det givetvis extra angeläget att prioritera sjukvårdspersonalens hälsa. Nu verkar dock detta plötsligt inte vara viktigt för regionerna. Om Folkhälsomyndighetens riktlinjer följer efter regionernas beslut i frågan om skyddsmasker är det ett klart avsteg från vad europeiska smittskyddsmyndigheter och WHO har i sina riktlinjer.

Detta är ett mycket cyniskt spel med vår sjukvårdspersonals liv och hälsa och i förlängningen hela befolkningens liv och hälsa.

Idag skriver Göteborgsposten att Sveriges 21 regioner har enats om nya riktlinjer för skyddsutrustning. I dessa ingår inte munskydd, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.
Beslutet togs på ett möte med samtliga regioner under fredagsmorgonen och nu hoppas regionerna att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina riktlinjer.

Dessa riktlinjer är alltså ännu inte bekräftade av Folkhälsomyndigheten. Trots det tar regionerna beslutet. Är det ett korrekt förfarande?

Regionerna har haft mycket olika riktlinjer

Sju regioner förespråkar kortärmade skyddskläder, tio långärmade och två hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skyddsutrustning vid närkontakt med patienter, det vill säga mindre än två meter.

Informationen i två regioner är inte tillgänglig för utomstående och saknas därför i sammanställningen.

Även rutinerna gällande när munskydd ska användas skiljer sig åt mellan regionerna. Detta skriver idag Marina Tuutma, ordförande för Läkarförbundets Arbetslivsgrupp i tidskriften Sjukhusläkaren.

Hon fortsätter:
– Om man som skyddsombud bedömer att det finns en allvarlig risk för personalen, till exempel om en viss skyddsutrustning tar slut, kan man lägga ett skyddsstopp. Eller säga att man inte kommer att utföra de åtgärder där den krävs innan det finns att tillgå. Däremot är det bra att ta kontakt med huvudskyddsombudet för att samordna agerandet.

Hon menar att skyddsombuden spelar en central roll i att se till att smittriskbedömningar görs samt att de riktlinjer som finns implementeras på ett bra sätt i den verksamhet där man arbetar. Och poängterar att det är viktigt att personalen skydda sig själva.
– Det blir en etisk konflikt för oss, men vi måste tänka på vår egen säkerhet först.

Är vi tillräckligt rädda om vår vårdpersonal?

Skyddutrustning för vårdpersonal kan snart komma att ta slut varnar vårdförbundet, samtidigt som oron för att bli smittad av coronaviruset ökar hos de som arbetar inom vården.
– Jag är orolig för att vårdpersonalen kommer att bli svårt sjuk eller att personal dör, säger Erik Salaneck, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset till SVT Nyheter.

Göteborgsposten skrev igår att personalen på Sahlgrenska i onsdags fick nya direktiv att inte längre använda munskydd. En rutin som går stick i stäv med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fackförbunden har skrivit en begäran om arbetsmiljöåtgärd. Den kan skickas till arbetsmiljöverket.
Det är skyddsombuden på akutmottagningen och MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, på Sahlgrenska som står bakom begäran. Det är på de avdelningarna samt inom ambulanssjukvården som man främst möter patienter med misstänkt Covid-19.

Skyddsombuden hade angett i begäran att de vill ha svar senast klockan 15 på torsdagen. Om svar inte inkom eller om de inte är nöjda med svaret skulle begäran att skickas till Arbetsmiljöverket.

SVT Nyheter skrev igår att facket larmar om situationen inifrån Sahlgrenska. Vårdanställda uppmanas att inte längre använda munskydd vid vård av patienter med misstänkt covid-19.

Vad menar de med moment som är aerosol bildande?

Regionerna har enats om att munskydd inte ska ingå i personalens skyddsutrustning vid arbete med Covid-smittade, såvida det inte föreligger moment som är aerosolbildande.

En patient som hostar är aesolbildande, och faktiskt även när patienten andas, så i vilka vårdsituationer med patienter med Covid-19 menar egentligen regionerna att munskydd inte ska användas av sjukvårdspersonalen?

Henrik Sundström (M) skriver på sin facebooksida:

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för VGR, hävdar vid dagens presskonferens att munskydd inte längre omfattas av WHO:s riktlinjer.

Men vid en snabb koll på WHO:s hemsida ser man något helt annat.

Här kan du läsa hela WHO:s publikation.

Medvetet avsteg

SVT Nyheter skrev igår att Ingemar Qvarfordt, medicinsk rådgivare på enhet patientsäkerhet på VG-regionens koncernkontor, hävdar: – Vi har inte, och har inte haft, brist på munskydd.

Om det framöver blir problem med leveranser av sådant som munskydd, är det dumt om man använt de som finns nu i onödan, tycks han mena.
– Det är därför vi, i likhet med flera andra regioner, har avvikit lite från Folkhälsomyndighetens rekommendation i detta avseende, säger han.
Folkhälsomyndigheten har visserligen rekommenderat både munskydd och visir, men Ingemar Qvarfordt tror att den rekommendationen kan komma att ändras.
– Folkhälsomyndighetens rekommendation har synkroniserats med Vårdhygien och smittskyddet, men också med den europeiska smittskyddsmyndigheten och Världshälsoorganisationen.

Han tycks mena att Folkhälsomyndigheten därför inte vill ändra riktlinjerna. Att riktlinjerna som de europeiska smuttskyddsmyndigheterna och WHO skulle kunna ha rätt verkar inte föresväva honom.

Exempel inifrån vården

Såhär ser de nya rekommendationerna ut för Stockholms vårdpersonal för att spara material. Notera: kortärmat, *Eventuellt* skyddsglasögon och munskydd vid undersökning av coronapatient. Jämför med andra länder.

Det är så otroligt kortsiktigt tänkt eftersom personal troligen i alltför stort antal kommer att insjukna och är det några vi verkligen för allas vår skull måste slå vakt om hälsan på nu så är det vårdpersonalen.

Här visar en kinesisk sjukvårdspersonal hur man sätter på sig en korrekt PPE (personlig skyddsutrustning).

Att inte använda skyddsmasker är ett allvarligt misstag säger kinesiska forskare i tidsskriften Science.

Kraven på skyddsutrustning sänks

De sänker troligen nivån för att få skyddsutrustningen att räcka. Detta är en skandal. Politikerna, Socialstyrelsen och regionerna är de som främst är skyldiga. Om folkhälsomyndigheten följer efter med dessa riktlinjer ingår även dessa i denna skara.

Smittan är luftburen. Det behövs mask och helförsluten ”cyklop” över ögonen och heltäckande skyddskläder i övrigt, skriver en twittrare.

Hur går det med anförskaffandet av skyddsutrustning?

Det börjar bli bråttom nu. Det här är riktigt illa. Vi skickar vårdpersonal till frontlinjen utan skydd. De förtjänar Sveriges fulla support och tacksamhet. Vad ansvariga för planering, utrustning och beredskap har sysslat med sedan i slutet av januari kan man fråga sig.

Ställ om produktion – det klarar andra länder

Givetvis måste det finnas svenska företag som kan ställa om sin produktion och tillverka skyddsutrustning till vården. Den stora frågan är hur socialstyrelsen har organiserat sig. Det är något oklart, men det verkar vara de som ansvarar för inköp av sjukvårdsmaterial.

Finns det en avdelning som har till uppgift att ha kontakt med näringslivet och försöka få fram tillverkning av utrustning? Finns det namngivna särskilt avsatta personer i deras organisation som har mandat och budget för att ta emot offerter, göra inköp och skriva avtal?

För en dryg vecka sedan skrev en av mina twittervänner att hans företag hade 3 miljoner skyddsmasker av den rätta sorten. De hade lyckats få veta vilken avdelning de skulle kontakta för att lämna offert, men de fick varken något namn eller telefonnummer. Trots idoga försök har de inte fått någon som helst respons och inget svar. De hade inte offererat ett överpris.

En annan twittervän skrev häromdagen: ”Har skickat erbjudande om 50 st portabla respiratorer och 100,000-tals FFP3/N95 skyddsmasker – inte en djävel svarar! Imorgon är allt sålt till andra länder! Blir galen.” Tack vare andra twitteranvändare fick den senare kontakt med någon som kunde hantera det.

Detta är naturligtvis endast två händelse bland många där det är tydligt att krisorganisation inte är satt och inte fungerar. Det ska givetvis finnas tydliga kontaktvägar in för företag som är villiga att hjälpa till.

En fungerande krisorganisation har en övergripande styrgrupp med mandat och en tydlig beslutsväg.

Har vi lärt något alls av Italiens, Frankrikes och Spaniens exempel?

Det blir ett katastrofläge när våra sjuksköterskor och läkare insjuknar och dör. Italien, Frankrike och Spanien visar oroväckande antal smittade bland vårdpersonalen, skriver New York Times den 24 mars.

På ett av Spaniens största sjukhus i Madrid, La Paz-sjukhuset, isoleras 426 anställda i sina hem efter att ha testat positivt eller visat symtom på Coronaviruset. Det utgör 6 procent av sjukvårdspersonalen. Detta enligt en undersökning gjord av en fackförening som representerar läkare i Madrid.

Av Spaniens 40 000 bekräftade fall av coronavirus är 5.400 – nästan 14 procent – medicinsk personal, säger hälsoministeriet på tisdagen.
I Brescia-provinsen, i epicentrumet av Italiens utbrott, har 10 till 15 procent av deras läkare och sjuksköterskor smittats och kan inte längre jobba, enligt en läkare där.

Men problemet är utbrett i hela Europa. I Italien, Frankrike och Spanien har oroväckande många sjukvårdspersonal dött av coronaviruset, och tusentals andra har varit tvungna att självisolera sig.

I Italien hade 37 doktorer dött och 6 205 sjukvårdspersonal har smittats, enligt artikel i Daily mail igår. Jag nås senare ikväll av beskedet att 44 läkare nu har dött.

Skyddsutrustning för att undvika smitta är ett måste

Sjukvårdspersonalen måste givetvis skyddas. Det ska inte tas fram några riktlinjer som försämrar deras skyddsutrustning. Skyddsmasker får helt enkelt tillverkas i Sverige av några företag som ställer om sin produktion för detta ändamål.

Sjukvårdspersonalen är vår livlina

Sjukvårdspersonal bör få återhämta sig effektivt de få timmar de kan och bo på hotell för att inte smitta anhöriga. Detta borde bli standard att ordna åt sjukvårdspersonalen nu genast. Så skyddar vi en av våra allra viktigaste resurser i kampen mot smittan och vi kan då både skydda sjukvårdspersonal och låta dem återhämta sig ordentligt de timmar de inte jobbar. Staten får hyra hotellen och låter sjukvårdspersonalen bo där gratis. Det offentliga får stå för kostnaden. Hotellpersonalen får behålla jobben och hotellen slipper gå i konkurs.