Tyskland: Hälften av de som behöver sjukvård är mellan 20 och 50 år. Rapport från en svensk kvinna boende i Tyskland.

Samhälle

Initierad läkare i tyska ZDF i går morse: ”Vi har sett att 50% av dem som behöver sjukhusvård för Corona är mellan 20 och 54 år. Av dem kommer hälften att behöva intensivvård”. Så avliva myten om att det bara är äldre och multisjuka som behöver vård och som löper risk för komplikationer.

Detta berättar en sjuttioårig kvinna som i Sverige är boende i Oskarshamn och som ursprungligen är från Stockholm. Hon bor sedan några år utomlands och nu bor i Tyskland.

Hälsoministeriet i Tyskland gick nu på lördagen ut i nyhetssändningar i radio varje timme och varnar unga människor för att ta Coronaviruset för lättsamt. Det har konstaterats att hälften av dem som är intagna för sjukhusvård resp intensivvård är yngre personer och medelålders, den yngsta i intensivvård är något över 20 år. I värsta fall kan infekterade unga hamna en vecka på sjukhus eller löper till och med risk att dö, enligt läkare på fältet. Att dödstalen kunnat hålles nere så pass bra beror troligen på att intensivvårdskapaciteten är bra och att de äldre hållit sig till den isolering som påbjuds. I detta läge har de smått auktoritetstroende äldre tyskarna haft fördel av att lyssna på myndigheterna. Att så pass många unga är bland de sjuka har också bidragit till att hålla nere statistiken över dödsfall, då dessa har större chans att tillfriskna efter vård.

Säkerhetsåtgärderna skärps nu och många Bundesländer tillämpar utegångsförbud och förbud mot folksamlingar med hot om dryga böter, upp till 25 000 Euro, om inte förbuden hålles. I Rheinland-Pfalz, där jag bor, får vi ännu gå ut för att promenera eller handla mat. Avstånd på minst 2 meter till andra är påbjudet. Restauranger och caféer håller stängt, liksom övriga butiker, med undantag för livsmedel och Apotek. Gränserna mot övriga länder spärras och ingen får resa in här utan passersedel.

Kurser i intensivvård för sjuksköterskor ska ges på flera platser redan i nästa vecka och de ska vara gratis för sjukhusen. Ett av Tysklands Bundesländer vid den franska gränsen har erbjudit två svårt sjuka från Frankrike plats på intensiven, då Frankrike nu nått sin gräns för intensivvårdskapacitet och dessa patienter annars skulle dö inom några dagar. Det är allvar nu och ingen lek. De unga, ystra i Berlin som hållit Corona-parties har blivit polisanmälda. Hälsoministeriet i Tyskland säger att våra politiker i början av utbrottet tagit alldeles för lätt på hotet. Jag uppmanar alla som kan att vara försiktiga med sociala kontakter och resor just nu.

Barnbidragen kommer att höjas omedelbart för att föräldrar ska kunna möta krisen som skapas av stängda skolor och hyresvärdar i allmännyttan har fått information att inte vräka familjer som inte har pengar till hyran.

Tyskland skickar 300 respiratorer till Italien med flyg för att bistå dem i krisen. I förrgår flögs två franska Coronasjuka med helikopter till Freiburg för att få hjälp med intensivvård. Ett stort räddningspaket på miljardnivå för företagare klubbas igenom redan denna vecka. Handlingskraft i kriser är tyska regeringen bra på. Den svenska hanteringen av krisen verkar vara under all kritik.

Samtidigt träder nya bestämmelser i kraft från och med i går. Folksamlingar på mer än två människor samtidigt är bara tillåtna i samband med arbete, läkarbesök och inköp. Undantag är naturligtvis familjer och studenthem. Promenader i friska luften är tillåtna, liksom jogging, men bara högst två i sällskap. Man rekommenderas hålla minst en och en halv meters avstånd, helst två meter, till mötande. Alla rekommenderas att ha identifikationshandlingar på sig då man kan råka ut för poliskontroller av att bestämmelserna hålles. Böter kan komma ifråga vid brott mot bestämmelserna.

En intervjuad läkare i ett morgonprogram säger att åtgärderna är nödvändiga, då ett totalt okontrollerat utbredande av smittan skulle resultera i väldigt många insjuknade på en gång och riskera att vården skulle ha svårt att klara alla fall och det gäller även andra sjukdomsfall. Det räcker inte med att isolera riskgrupperna, då det visat sig att ganska många även utanför riskgrupperna behöver sjukhusvård.

De som ännu inte har förstått vilken kris sjukvården och vi alla står inför borde lyssna på vad experterna som varje kväll framträder i olika program i tyska kanaler säger. Intervjuade är både virologer, läkare på fältet, professorer och politiker.

Tyskland har 28 000 intensivvårdsplatser, vilket innebär 30 per 100 000 invånare. (Att jämföra med Sveriges 5 per 100 000). Detta antal måste nu enligt de tyska experterna skyndsamt fördubblas till 60 per 100 000 invånare. Tyska läkare vill inte ställas inför den situation som t ex Italien har, där man tvingas välja bort äldre och multisjuka. Här vill man försöka hjälpa alla som behöver det. Att ge andningshjälp till Coronapatienter är också något som kan vara ganska svårt och det behövs specialutbildning för att klara det. Tyska läkare och annan personal får regelbundet utbildning i ämnet. Därför är dödstalen här ännu ganska blygsamma i förhållande till smittade. Flockimmunitet avvisas här bestämt av all expertis, då det på kort tid skulle innebära kollaps för sjukvården, eftersom det finns sårbara personer även i de yngre samhällsgrupperna som kan behöva sjukhusvård. Det är dessutom en mycket cynisk inställning, som man vill undvika. På intensivvården ligger nu här i Tyskland även yngre personer, runt de 50.

Tyskland testar 100 000 personer i veckan, mer är meningslöst att göra. De siffror över smittade som t ex John Hopkins-institutet publicerar bygger på modeller och inte exakta mätningar. En känd virolog uppskattar att de flesta länder kan ha upp till 5-6 gånger så många smittade som uppges i tabellerna.

De som bagatelliserar denna pandemi borde ta sig en titt inom väggarna på de värst utsatta italienska sjukhusen. Hoppas att inget mer land i Europa ska behöva få den situationen och beklagar djupt att just Italien (detta vackra land med dess klassiska arv) skulle drabbas så hårt. Känner djupt med befolkningen.