Sonesson tar hand om medborgarna i Staffanstorp.

Samhälle

Idag meddelar Sonesson återigen kloka beslut för att minska smittspridning och öka medborgarnas riskmedvetande på ett ansvarsfullt och genomtänkt sätt. Sådant minskar risken för allmän panik, till skillnad från nuvarande styrande på riks som av outgrundlig anledning inte tillämpat försiktighetsprincipen, utan verkar ha hoppats på det bästa.

Många råd kan även vi som dessvärre inte bor i Staffanstorp följa.

Över huvud taget gäller att använda sunt förnuft och försiktighetsprincipen.

Christian Sonesson:

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten höjer risknivån för smittspridning till mycket hög.

Staffanstorps kommun var tidigt ute och fattade beslut om att anställda som befunnit sig i smittdrabbade områden ska vara hemma under inkubationstid, oavsett symptom eller ej. Samtidigt uppmanades att alla elever som kommit från smittdrabbade områden skulle stanna hemma under inkubationstid. Beslutet togs 28 februari.

Kommunen har därefter utvidgat städfrekvensen i alla verksamheten.

Nu vidtar vi andra åtgärder för att försöka begränsa smittspridning. Samtliga tjänsteresor utanför Skåne ställs in med omedelbar verkan.
Vi avråder från besök på äldreboenden.

Större möten, sammankomster eller evenemang bör antingen ställas in eller ersättas digitalt.

Staffanstorps kommun håller regelbundna krismöten för att försöka skydda våra verksamheter och kommunens invånare.

Fler beslut kan komma att fattas mycket snabbt i takt med händelseutvecklingen.
Håll koll på kommunens hemsida. Vi uppdaterar den kontinuerligt.

https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/trygghetsarbete/krisberedskap/coronaviruset/

Avslutningsvis

1. Tvätta dina händer ofta med tvål eller handsprit
2. Hosta eller nyss i engångsnäsduk eller i nödfall i armvecket.
3. Undvik att hälsa genom handslag, kramar och kindpussar.
4. Var noga med städning.
5. Är du äldre eller tillhör en riskgrupp så håll avstånd.

Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Staffanstorps kommun