23 forskare: Inför krav på munskydd i Sverige. Utländsk färsk forskningsrapport ger dem rätt.

Samhälle

Frågan om munskydd är en debatt som har blivit en i det närmaste politisk fråga, trots att det är en medicinsk fråga i grunden. Virus bryr sig inte alls om vilka åsikter vi har om hur det ska smitta eller om det passar vår livsstil hur det smittar.

Det har länge rått delade meningar om hur effektivt det är att bära munskydd och om munskyddet skyddar den som bär det eller om det bara skyddar omgivningen från bärarens eventuella smitta.

I tidigare artiklar har jag hänvisat till forskning som visar att även munskydd i dubbelt bomullstyg skyddar bäraren mot minst 50% av de virus man annars hade andats in. De medicinska munskydden och andningsmaskerna skyddar ännu mer, men dessa behöver sjukvården ha så länge det råder brist på dessa. I valet mellan att skydda 50% eller inget alls står då alternativet.

Det är visat att dosen virus man utsätts för och hur ofta man utsätts är avgörande för om immunsystemet ska kunna hantera infektionen och hur sjuk man blir.

Ett tjugotal läkare och forskare kräver i dag att Sverige inför krav på munskydd.

Det finns ingen ursäkt för att avstå från att rädda svenska liv med denna numera tydligt evidensbaserade och mycket billiga metod, skriver de i en debattartikel i Aftonbladet.

Artikeln är underskriven av 23 läkare och forskare, däribland Lena Einhorn, medicinsk doktor i virologi och Cecilia Söderberg-Nauclér professor vid Karolinska Institutet.

De är kritiska till Folkhälsomyndighetens inställning att det inte finns tillräckliga bevis på att munskydd kan minska smittspridning, och att FoHM menar att munskydd eventuellt kan ha motsatt effekt.

”Vad som torde vara säkerställt är att samhällen som infört munskyddstvång inte, som Tegnell befarar, ser någon ökad incidens av covid-19”, skriver de och tar upp länder som Sydkorea, Singapore och Taiwan.

De kräver en omedelbar helomvändning, och införande av munskyddskrav.

”Munskyddsbruk är en enkel åtgärd, som till skillnad från en total nedstängning inte medför några ekonomiska påfrestningar på samhället.”

Forskningen ger dem rätt

Forskare från Texas och Kalifornien har jämfört spridningen av covid-19 i Italien och New York före och efter obligatoriskt munskydd infördes.

Båda platserna – hårt drabbade av viruset – kunde se en drastisk minskning av spridningen direkt efter det att åtgärden sattes in.

Enligt forskarnas beräkningar kunde man se att Italien genom att införa obligatoriska munskydd undvek att få 78 000 nya fall mellan den 6 april och den 9 maj.

I New York undveks 66 000 nya fall mellan den 17 april och den 9 maj.

”Att bära munskydd i offentliga miljöer är det bästa sättet att undvika mellanmänsklig smitta,”, skriver forskarna i rapporten.

Rapporten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences. Du kan läsa rapporten här.

De skriver: Våra resultat visar att den luftburna transmissionsvägen är mycket virulent och dominerande för spridningen av covid-19.

Med termen virulens menas graden av hur väl en patogen mikroorganism kan framkalla en sjukdom hos en värdcell. I dagligt tal används ofta ordet smittsam. Det de skriver är alltså att covid-19 smittar mest och kraftigast genom luften.

Forskarna fortsätter: Hur effektiva åtgärderna för att minska smittspridningen är visas i antalet smittade. Vår analys visar att skillnaden med och utan obligatorisk ansiktsmask är avgörande för att få kontroll över smittan. Denna skyddsåtgärd minskar antalet infektioner avsevärt. Andra begränsningsåtgärder, till exempel social distansing som genomförts i USA räcker ensamt inte för att skydda allmänheten.

Forskarna har analyserat trender i antalet smittade och vilka åtgärder för att trycka ner smittan som införts i Italien och New York City från 23 januari till den 9 maj 2020. De har sedan tittat på hur effekterna varit av de skyddsåtgärder som införts.

De drar slutsatsen att ansiktsmasker i offentliga miljöer är det mest effektiva sättet för att förhindra mellanmänsklig överföring. De menar att denna billiga åtgärd tillsammans med att praktisera social distansering, karantän och kontaktspårning utgör de mest effektiva verkygen för att stoppa covid-19 pandemin.

Viruset kan överföras från person till person och genom indirekt smitta.

En smittad person avger de virusbärande partiklarna genom att hosta, nysa, prata och till och med från normal andning. Allt detta producerar stora droppar och små aerosoler.

Virusöverföring sker via direkt smitta från en smittad person via luftburna aerosoler och droppar eller indirekt genom att viruset finns på ett föremål som en person kommer i kontakt med.

Nya experimentella studier har undersökt stabiliteten hos viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. Dessa studier visar att viruset förblir smittsamt i aerosoler i luften i timmar och på ytor i upp till flera dagar.

Stora droppar faller snabbt ner till marken eller hamnar på ytor. Däremot sprids aerosoler effektivt i luften. Smitta via direkt kontakt med en smittad person sker när man är väldigt nära den smittade personen. Vid luftburna överföringar via aerosoler kan smittan ske på ett längre avstånd och över längre tid.

Orden ansiktsmask och munskydd används i sammanhanget för alla typer av täckning av näsa och mun som sitter runt ansiktet.

Tidigare artiklar om munskydd:

2020-06-03 The Lancet: Munskydd och fysisk distansering är nödvändigt för att få kontroll över smittspridningen. Redogör för en omfattande studie som ger tydliga besked om hur smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 kan begränsas.

2020-05-10 Den helt osannolika debatten om munskydd/andningsskydd har nått rent parodiska höjder. Här länkar jag till forskning om hur effektivt olika material skyddar.

2020-04-04 Vi måste försöka minska smittspridningen, rädda liv och skydda oss själva. – Sy ett eget munskydd. Beskriver hur man kan sy ett munskydd själv.

Debattartikeln

2020-06-13 Aftonbladet – Varför vägrar du införa munskydd, Tegnell?
23 läkare och forskare: Det finns stöd i forskningen för att skydden fungerar