Carl Johan Sonesson: Man borde i detta läge från regeringens sida gå ut och revidera reselättnaderna och återinföra reserestriktionerna på max 2 timmars resa.

Politik inrikes

Carl Johan Sonesson: Skånes kamp mot Coronan.

I Skåne är vårdsituationen fortfarande under god kontroll men jag vill nu att vi alla tillsammans tänker tillbaka på hur vi betedde oss för några veckor sedan. Då var vi mycket mer försiktiga.

Vi måste bli det återigen. Håll avstånden och tvätta händerna minst en gång i timmen.

Kampen är inte på långa vägar över men situationen är fortsatt under god kontroll och vi har i Skåne ”krigat” väldigt väl så här långt.

Många äldreboenden har klarat att hålla smittan helt borta och sjukhusen har klarat att hålla smittspridningen nere på låg nivå.

Detta gör att Skåne är den regionen i Sverige som har bland de lägsta dödstalen per innevånare. Endast Blekinge, Gotland och Västerbotten har lägre. Dessa tre regioner är förvisso betydligt mindre och mer glesbefolkade men de har också gjort ett fantastiskt arbete.

Malmö stad har vi lyckats hålla nere dödstalen i väldigt bra och det har varit ett rakt igenom hela krisen gott samarbete mellan Region Skåne och Malmö stad. Men även övriga 32 kommuner i Skåne har fixat det hela med bravur.

Jag hoppas och tror att en del av förklaringen är vårt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och regionen. Men det är även snabbfotade kommunalråd, kommundirektörer, tjänstemän på olika nivåer, vård- och omsorgspersonal och alla vi skåningar som tillsammans är en del av framgången.

I kristider måste man samarbeta och det har vi i Skåne gjort. Ni kanske tycker jag ”tjatar” om detta men det är faktiskt så att om man inte samarbetar i en kris så blir det lätt pannkaka av allt.

Skåne har på alla nivåer spelat som ett lag.

Nu ska vi klarar oss igenom hela krisen och helt trycka tillbaka covid-19. Vi testar fler och fler varje vecka och forsätter följa gängse rutiner. Detta kommer att leda till ännu lägre smittspridning.

Min uppmaning är att även om regeringen nu tillåter inrikesresor efter 13 juni så stå över. Fortsätt hålla er i Skåne eller i dess närområde. Det är klokast.

Senaste dygnet har det i Sverige inrapporterats 78 nya avlidna. Det är fortfarande extremt höga tal och tyvärr tolkar jag detta som att situationen på aggregerad nivå är långt ifrån under kontroll.

I Skåne har vi dock under senaste dygnet (onsdag) inte fått inrapporterat något nytt dödsfall. Det är så klart skönt men jag ser också att trycket på intensivvårdsplatserna senaste veckan sakta har ökat.

Vi var nere och vände på 12 stycken för cirka en vecka sedan men nu är Skåne åter på 19 patienter i IVA-vård. Ni minns säkert att vi som högst låg på 24. Totalt antal inlagda på sjukhus ökar dock inte.

Vi har också testat fler än någonsin i Skåne senaste dygnet. En bit över 800 personer sista dygnet och trots många testade är det ”endast” 45 nya fall. Det är alltså cirka 5 procent av de testade som är nya konstaterade fall. Men kom då ihåg att vi nu testar lite ”bredare” urval av befolkningen än tidigare. Tidigare var det ju personer som uppvisade tydliga symptom som utgjorde gruppen. Nu är den vidgad.

Därmed är det kanske inte heller så konstigt att andelen nya konstaterade fall sjunker. Men 5 procent är trots allt ett rätt lågt tal så det är detta vi bör ta fasta på för att ändå se det lite positivt.

Sen är det ju klart positivt att vi i Skåne fortfarande håller emot på ett relativt bra sätt men det oroar mig mycket att stora delar av övriga landet inte kan få ner smittspridningen.

Jag tycker man i detta läge borde från regeringens sida gå ut och revidera reselättnaderna och återinföra reserestriktionerna på max 2 timmars resa och låta de ligga till mitten av augusti. I annat fall kommer resandet att påbörjas nu den 13 juni.

När det fortfarande är så många människor som dör varje dag så kan det inte vara rätt beslut.

Region Skåne kommer nu inför midsommar och semester att öka kommunikationen ännu mer till turister och boende. Mer information om hur man ska bete sig och på fler språk.

Även mer riktad information till personer som besöker kommuner med många sommarbesökare planeras.

Utvecklingen ligger i våra egna händer så glöm inte att tvätta händerna, håll avstånd och skydda våra äldre!

Aktuella siffror

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 083 (+45)
Totalt antal provtagna i Skåne: 21 352 (+835)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 72 (0)
Antal på IVA 19 (+2)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 222 (0)

Carl Johan Sonesson är regionstyrelsens ordförande Region Skåne. Du hittar hans Facebookprofil här.