Flockimmunitet är det liberala svaret på Corona

Politik inrikes Samhälle

Flockimmunitet är det liberala svaret på Corona.

Nej, nej, hör jag politiker ropa: det är en missuppfattning. Vi är inga nyliberalister. Vi strävar inte efter flockimmunitet, i vart fall vill vi inte kalla det så, för vi gör ju visst inskränkningar. Tvärtom, vi tror på egetansvar.

Ja, så låter det. Men de talar med kluven tunga. För budskapet mellan raderna är att de unga och friska ska smitta varandra så flockimmunitet uppnås medan de gamla och sjuka ska skyddas. Epidemiologer som förespråkar en annan riktning nedvärderas som mindre kunniga.

Men egentligen är denna attityd och detta förhållningssätt inte någon överraskning. För det vore absurd att tro att den som förespråkar en oreglerad fri marknad, skulle vela stänga ned hela landets ekonomi. Den personen tror naturligtvis också på en oreglerad pandemi.

Den nyliberala kursen innebär att de ekonomiska intressen placeras över de sociala intressen.

Det är därför inte förvånande att regeringen motsätter sig karantän, även om det räddar liv – helt enkelt för att de ekonomiska intressen går före.

Politikerna har sedan 80-talet, i stort sett från alla partier, indoktrinerat (förlåt, kommunicerat, kallas det) befolkningen i ett nyliberalistisk tankemönster. Det är ett kallt och självcentrerad tankemönster.

Det är ett tankemönster som fördömer de fattiga och de sjuka.

Dessa har inte ansträngt sig tillräcklig mycket. De har inte arbetat tillräcklig hårt. De är lata. Slogan lyder ’allt är möjligt om man bara vill. Alla kan, om man bara anstränger sig’.

Pensionärer med låg pension till exempel, har försummat sitt eget individuella ansvar. De har gjort felaktiga val. De får skylla sig själva.

Den nyliberalistiska politiken har systematiskt, oavsett parti, skurit ned sociala offentliga inrättningar och hälsosystem. Strategin är: privatisering, avreglering och extremt individuellt ansvar.

Blind tro på den fria marknaden leder till en politik som sätter vinsten över människors välbefinnande.

Därför får denna strategi också människor att tro att fattigdom, arbetslöshet eller osäkra liv är individens eget fel – inte samhällets och framför allt inte vinningslystna kapitalägares fel.

Flockimmunitet är epidemiologisk nyliberalism.

Strategin bygger på antagandet att en epidemi bäst bekämpas genom att inte ingripa, det vill säga avreglera den – precis som den fria marknaden.

Men precis som nyliberalismen drabbar den de fattiga människorna, människor med funktionshinder, hemlösa, flyktingar, sjuka och de äldre hårdast, så drabbar också covid-19 dessa grupper hårdast. Och detta trots allt tal om att skydda dem. För det är just inget annat än ’tal’.

För, avregleringen har, till exempel medfört att Sverige har minst intensivvårdplatser inom EU efter Portugal. Detta är ingen tillfällighet, för ideologin är att alla är sin egen lyckas smed.

Förskönat kallas det egenansvar och att vuxna människor ska behandlas som vuxna.

Flockimmunitet är biologisk krigföring. Det leder till att många människor dör utan att regeringar måste ta ansvar för det. Ironiskt nog skadar detta förhållningssätt ekonomin allra mest. Resultatet blir: många döda och en krossat ekonomi.

(Som i de flesta andra länder, har också Sverige under Corona ökad antalet intensivvårdsplatser.)

/Anna