Svenskar som vill leva efter svenska normer och värderingar måste skapa egna kluster. Sedan får vi ta det därifrån.

Politik inrikes Samhälle

Stefan Fahlander är en eldsjäl som har tänkt till. Hans koncept Svenska zoner är väl genomtänkt och fullt genomförbart. Vi som vill leva efter svenska normer och värderingar måste hjälpas åt. Vi måste bo nära varandra och skydda oss tillsammans. Jag skrev en artikel den 4 oktober om hur Svenska zoner kan appliceras praktiskt mot gängkriminalitet och hitresta utländska rövargäng.

Fahlander har med utgångspunkt från valresultatet 2018 gjort en detaljerad lista över samtliga kommuners valresultat och garderat dem efter hur stor andel väljare i kommunen som röstar SD, M och KD. Det är de partier som hittills visat sig kunna samarbeta på ett sätt som sätter kommuninnevånarnas intressen först och som bäst värnar svenska värderingar, prioriterar säkerhet, välfärd, trygghet och ett bra företagsklimat framför statens lagvidriga bosättningslag och folk som inte är hemmahörande i kommunen.

Exempel på kommuner som kan ses som föregångskommuner är Staffanstorp där M och SD styr och Sölvesborg där SD, M, KD och det lokala Solpartiet styr. Jag har skrivit ett flertal artiklar om dessa kommuner. Om Sölvesborg bland annat den 11 novemer och den 25 november och om Staffanstorp 28 augusti och den 30 november.

Fahlanders idé är att vi som vill leva efter svenska normer och värderingar ser till att försöka flytta till kommuner med högst potential och när fler av oss bor där röstar vi fram riktigt dugliga politiska företrädare som värnar våra intressen.

Fahlander skriver idag på Facebook:

Därför måste vi skapa svenska zoner

Det som beskrivs i artikeln är fullständigt oacceptabelt och måste stoppas. Det första steget kan bli att skapa ställen där svenskar får ”vara i fred”. Bland de grundläggande idéerna för sådana svenska zoner är att:

— Vi har alla rätt att leva, bo och verka tillsammans med de människor vi själva väljer. Ingen har rätt att tvinga oss att leva, bo och verka tillsammans med människor som någon annan ”utser”.

— Hemsida för svenska zoner här.

Artikeln han kommenterar här.

1 thought on “Svenskar som vill leva efter svenska normer och värderingar måste skapa egna kluster. Sedan får vi ta det därifrån.

Comments are closed.