Svenska zoner – Resignera inte. Gillra en fälla. Sannolikt kommer grupperingarna undvika området

Politik inrikes Säkerhet

4 oktober 2019

Svenska zoner konstaterar att det behövs nya sätt att skapa trygghet i våra samhällen. Grunden är förstås idén om att skapa svenska zoner, men tills alla bor så behövs konstruktiva idéer. Det är numera endast de mest inbitna förnekarna som inte ser det grova våld och särskilt våld mot svaga som breder ut sig.

Svenska zoner är en sammanslutning som vill värna svensk kultur och skapa politisk majoritet i kommuner där politikerna verkar för kommuninnevånarnas intressen. De har kartlagt alla Sveriges kommuner utefter valresultatet i valet 2018.

I deras idédokument framgår bland annat

Målet är att fler svenskar som har samma vision ska bosätta sig i de kommuner som redan har stor potential att kunna bli en kommun där positiva krafter styr politiskt. I nuläget bedömer de kommuner med hög andel röstande på SD, KD och M utgöra den bästa potentialen för detta. Kommuner som Staffanstorp och Sölvesborg är exempel på sådana kommuner.

Det är lätt att få en resignerad känsla inför dagens utveckling av vårt land. Svenska zoners förslag om privat brottsprovokation och bevisprovokation ger en välkommen motvikt. Det kan snarast ses som att lägga en slags fälla för potentiella brottslingar.

I polisiärt arbete är inte brottsprovokation tillåtet, till skillnad från bevisprovokation. Gränsdragningen kan dock ibland vara svår att göra varför det ofta är problematiskt att särskilja de båda metoderna åt för polisiärt arbete. Detta gäller dock inte för privatpersoner.

Privatpersoner får ägna sig åt brottsprovokation om det sker på ett juridiskt korrekt sätt och personen som utför den inte själv begår brott. Lawline beskriver rättsläget här.

Någon skulle kunna hävda att deras uppmaning är att betrakta som uppvigling som faller under Brottsbalkens regler (17 kap. 5§ BrB) eller stämpling (23 kap 2 § 3st BrB) till brott men det faller på sin egen orimlighet. Man kan bara uppvigla eller stämpla till något som är brottsligt. Att påstå att någon uppviglar eller stämplar till privat brottsprovokation av den typ som beskrivs här är ungefär lika tokigt som att påstå att någon uppviglar eller stämplar till frimärkssamlande.

Hur kan brottsprovokation för privatpersoner gå till?

1. Engagera en grupp modiga personer som kan agera som ”lockbete”.

2. Gärna kampsportare som vid eventuellt behov klarar av att till viss del försvara sig själva.

3. Klä upp dessa på sätt som kan antas vara lockande för potentiella gärningsmän.

4. Låt dem vandra/patrullera (helst parvis) i ”målområdet”.

5. Låt dem vandra/patrullera vid ”strategiska” tidpunkter.

6. Låt dem agera på sätt som kan antas vara lockande för potentiella gärningsmän.

7. Se till att de ständigt är övervakade av back-up som kan komma till hjälp inom 30 – 60 sekunder.

Förberedelse

Beroende på vilken typ av gärningsmän man inriktar sig på kan man sedan behöva komplettera med ytterligare rekvisita. Det vill säga ”fällan” kan behöva gillras på lite olika sätt beroende på om det är våldtäktsmän, äldrerånare, bilbrännare eller annat man är ute efter.

Gärna kvinnor

Vissa ”grupperingar” har extra svårt för att bli ”tillrättavisade” av kvinnor. Det kan därför vara extra effektfullt att använda sig av kvinnor såväl som lockbeten som back-up.

Envarsgripande

Vid eventuellt ”napp” finns sedan möjlighet att tillämpa bestämmelserna för så kallat envarsgripande. Det är viktigt att känna regler och gränsdragningar för envarsgripande. Meningen är att i alla lägen hålla sig inom lagens råmärken och inom dessa på bästa möjliga sätt åstadkomma förändring i det samhället man verkar i. I samband med envarsgripande är det inte helt orimligt att föreställa sig att gärningsmannen tar till våld. Det är därför en god idé att vara påläst om reglerna för nödvärn och nödvärnsexcess som återfinns i Brottsbalkens 24:e kapitel.

Med stor sannolikhet kommer Svenska zoners förslag att göra nytta. När det blir allmänt känt att privat brottsprovokation och bevisprovokation förekommer inom ett visst område är det sannolikt att brottslingarna kommer att undvika detta område.

Läs ner om Svenska zoners koncept här.

Rating av svenska kommuner.