Går det att göra något åt det besinningslösa våldet? Christian Sonesson behöver ta över Moderaterna

Politik inrikes Säkerhet

28 augusti 2019

I Christian Sonessons Facebookinlägg idag ger han skarpa förslag på hur det besinningslösa våldet kan stävjas. I Staffanstorp där han är kommunstyrelsens ordförande samarbetar Moderaterna med Sverigedemokraterna. I Staffanstorp har det varit en framgångsrik modell.

De förändringar som är nödvändiga kan inte genomföras med nuvarande moderata ledning. Partiledarbyte och byte av partistyrelsen måste senast ske ett år innan nästa riksdagsval om moderaterna på riksnivå ska bli ett parti som kan vara med och utmana socialdemokraternas i det närmaste ständiga maktinnehav i vårt land.

Sonesson skriver på Facebook:

Ny skjutning och ännu en kvinna mördad. Vad behöver göras?

Sverige plågas av skjutningar, sprängningar och utbredd otrygghet. Något som vi aldrig får acceptera eller vänja oss vid.

De allra flesta medborgare i vårt land följer lagen, av fri vilja och utifrån förståelse och övertygelse att ett samhälle behöver tydliga lagar om rätt och fel. Vi vill leva i ett samhälle där ordning och reda råder. Därför är också är också ilskan och förtvivlan stor när medborgarna inte längre känner igen sig i sitt eget land.

När staten inte längre kan skydda medborgarna. När medborgarna samtidigt märker att det är allt mer påtagligt att staten faktiskt inte klarar av sitt mest grundläggande uppdrag.

När staten då svarar på människors uppgivenhet, med att göra allt för att ändå ge sken av att de kan skydda medborgarna och tar hjälp av ledarsidor, myndigheter och diverse statistik.

Det är då man vet att tillståndet i landet är mycket illa. Det är då man vet att de tappat greppet och famlar i blindo.

Det behövs ett helt nytt angreppssätt, nya metoder och därför nya typer av beslut och synsätt. Jag tror att många medborgare är beredda att ställa sig bakom, nödvändiga beslut, för att åter bringa ordning i vårt älskade, men sargade, land.

För mer än ett år sedan publicerade jag en lista på möjliga åtgärder för att bekämpa den allt mer utbredda och hänsynslösa kriminaliteten i vårt land.

Mycket av det som jag publicerade borde ha genomförts vid detta lag, eller i alla fall ligga på riksdagens bord som lagförslag. Menar man allvar med att vara en handlingskraftig regering, och ärlig nog att inse att landets tillstånd inte är bra, så måste man visa det genom konkreta åtgärder. Andra lagar har gått snabbt att stifta, exempelvis bosättningslag för nyanlända, gymnasielagen och utökad anhöriginvandring.

Precis som jag skrev den 14 augusti 2018 så kan naturligtvis enskilda punkter diskuteras och kritiseras. Jag ser dock sällan konkreta förslag från regeringshåll, och den som ifrågasätter mina alternativ bör då också ha egna förslag, eftersom dagens politik inte har lyckats.

Till listan nedan ska naturligtvis olika typer av förebyggande arbete också finnas , inte minst i form av god utbildning i skolor där mobbing inte tolereras och där ordning och reda råder. Listan kan säkerligen kompletteras med fler punkter.

1. Alla är överens om att fler poliser behövs, främst i yttre tjänst. Polisen behöver bli synlig och som ett naturligt inslag i gatumiljön. Problemet är att få poliser utbildas och många poliser väljer tyvärr att avsluta sin anställning. Våra poliser behöver få bättre anställningsvillkor. Tills dess att det finns fler utbildade poliser, så borde anslagen till polismyndigheten höjas så att fler civilanställda kan anställas för att syssla och avlasta med administrativa åtgärder. Pensionerade poliser kan också ses som en inre resurs med all den erfarenhet som de kan bidra med.

2. Stärk hela rättskedjan, Tullverk, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, kriminalvården och Polismyndigheten. Ett robust system med utrymme för mer volym och snabbare handläggning. Ställ därtill tydliga krav och mål på dessa myndigheter. Brottslighet får aldrig accepteras utan måste klaras upp och beivras. Även de som kan verka små i sammanhanget.

3. Fler polisstationer och dygnetruntöppna polisstationer. Det behövs betydligt fler polisstationer och fler måste vara öppna och rejält bemannade. Om vi kan ha sjukhus, äldreboende och till och med bensinstationer som är öppet 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet så kan vi ha det för polisstationer också. Det är i grunden en prioriteringsfråga.

4. Sänk straffmyndighetsåldern. Även unga människor måste ta konsekvenserna av sina gärningar.

5. Jourdomstolar skulle kunna upprättas för att snabbt kunna lagföra förbrytare som tas på bar gärning. Exempelvis ordningsstörning.

6. Ungdomsanstalter av klassiskt snitt. Dvs rutiner och fysiskt arbete. Ett par veckor till månader för brottslighet som idag sällan leder till mycket av straff.

7. Föräldraansvaret måste utvidgas. Föräldrar måste fostra sina barn. Skadeståndslagen skulle behöva utökas gällande föräldrars skyldighet utifrån vad deras barn gör.

8. Utvisa de som inte är medborgare som gjort sig skyldiga till brott som innehåller fängelse på straffskalan. Oavsett situationen i deras hemländer.

9. Skärpta straff. Vi måste döma hårt när det är befogat. Den som är inlåst kan inte utsätta hederliga medborgare för brottslighet. Vi har sett allt för många grova brott av gärningsmän som borde suttit inlåsta för sina tidigare grova brott.

10. Kommunala ordningspoliser. Låt oss kommuner få anställa poliser som kan upprätthålla ordning i det offentliga rummet. Många länder har poliser på olika nivåer. USA, Frankrike, Spanien och Italien för att nämna några. Det finns många fördelar med olika typer av poliser som sysslar med olika typer av brottsbekämpning. En annan fördel är att våra poliser faktiskt får en mångfald av arbetsgivare att välja mellan.

11. Mer kameraövervakning.

12. Ta bort straffrabatter. Skydda hederliga medborgare mot förbrytare genom att faktiskt låsa in de kriminella.

13. Vittnesskyddet skulle behöva ses över och stärkas. Kronvittnessystem samt i vissa fall anonyma vittnesmål.

14. Vistelseförbud/zonförbud för kriminella.

15. Jaga den organiserade brottsligheten med samtliga resurser. Hit them where it hurts. Det vill säga slå mot deras tillgångar och affärsmodeller. Beslagta deras fina bilar upptaxera dem etc. Kan de inte på ett trovärdigt sätt redogöra för sina inkomster och att de står i relation till deras leverne så blir de av med klockor, bilar, fastigheter etc.

16. Flyktingstopp. Låt oss nu koncentrera våra resurser på landets trygghet, inte på att ta emot fler människor som samhället behöver försörja.

1 thought on “Går det att göra något åt det besinningslösa våldet? Christian Sonesson behöver ta över Moderaterna

Comments are closed.