Vi lägger örat till marken. Vi vill lyssna, säger Louise Erixon. Idag Sölvesborg – imorgon hela Sverige.

Politik inrikes

Sverigedemokraterna har haft Landsdagar i helgen. Louise Erixon, kommunstyrelsen ordförande i Sölvesborg, intervjuades i SVT Forum.

Louise Erixon berättar på sitt lugna och sympatiska sätt om hur Sölvesborg styrs i en koalition som de kallar Samstyret. Koalitionen består av Sverigedemokraterna , Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet Solpartiet. De har bildat ett konservativt block. Erixon berättar att de tillsammans tagit beslut om ett handlingsprogram på 220 punkter på det de vill genomföra under mandatperioden. De samarbetar i lite mer traditionellt konservativa frågor som till exempel ordningsvakter för att stävja otryggheten och satsaningar på mer småskalig barnomsorg. De har tagit tag i migrationspolitiken så mycket som man kan göra på lokal nivå. Näringslivspolitiken inte minst är något som är väldigt viktig för dem.

Louise Erixon förklarar att det är viktigt för Sverigedemokraterna att visa hur Sölvesborg styrs utifrån perspektivet att de i överförd mening vill göra något liknande i hela Sverige.

– Det finns beröringspunkter mellan våra olika partier även på riksnivå, och det är saker som har vuxit fram inte minst de senaste åren. Retoriken har kanske mer förändrats hos Kristdemokraterna än hos Moderaterna, men man går i en mer konservativ riktning. Man tar oppositionsrollen mer på allvar nu och sitter inte bara i knät på Socialdemokraterna.

Louise Erixon pratar också om vikten av det kommunala självstyret. – Vi vill ha mandat att kunna ta beslut som är bäst för våra egna kommuner, och då är det ju bra om vi också kan få bestämma saker och ting själva. Det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Finns det ett starkt kommunalt självstyre så får också den enskilde medborgaren mer makt att direkt välja in de representanter som speglar ens åsikter, förklarar hon.

Det är också lättare för politiker som är närmare innevånarna att ta beslut som är bra för just deras kommun.

1 thought on “Vi lägger örat till marken. Vi vill lyssna, säger Louise Erixon. Idag Sölvesborg – imorgon hela Sverige.

Comments are closed.