Den danska regeringen har dragit in det första passet för en IS-terrorist.

Juridik migration Politik utrikes

Regeringen i Danmark har dragit tillbaka det första medborgarskapet för en IS-terrorist. Den 25-åriga mannen befinner sig nu enligt uppgifter till Berlingske i Turkiet.

För några veckor sedan gav den danska regeringen ministern för invandring och integration i uppdrag att ta fram en nödlagstiftning. Denna nödlagstiftning ger regeringen befogenheter att beröva personer som misstänks för att till exempel ha anslutit sig till terroristorganisationer deras medborgarskap. Nu har lagen trätt i kraft och har används för första gången.

Mannen är uppvuxen på västra Köpenhamn och han är efterlyst av den danska polisen för terrorism. Nu är han dock inte längre ett problem för Danmarks rättsväsende.

Berlingske har via sina källor med insikt i omständigheterna fått veta att regeringen har återkallat 25-åriga ”SK:s” danska medborgarskap och därmed ogiltigförklarat hans rödfärgade pass.

”SK” som hittills har varit en dansk-kurdisk medborgare häktades i sin frånvaro 2016 i Köpenhamns stadsdomstol anklagad för terrorism genom att ha anslutit sig till Islamiska staten. Domstolen har lagt ett förbjud om att ange namnet på den anklagade. Vi använder därför endast hans initialer.

Mannens advokat Mette Grith Stage bekräftar att medborgarskapet är indraget. ”Jag fick meddelandet igår och överlämnade det till min klient, som uppenbarligen är extremt ledsen för att han har förlorat medborgarskapet. Nu vill vi väcka ärendet vid domstol”, säger hon.

SK är alltså den första som den brådskande lagen används på som regeringen genomförde med en kort konsultationsfrist på en vecka. Lagen antogs den 24 oktober med stöd av de blå partierna i parlamentet.

Lagen ger den sittande Utlännings- och integrationsministern, som idag heter Mattias Tesfaye (S), befogenheten att administrativt – utan rättegång – återkalla medborgarskapet för en medborgare om denne har ”agerat på ett sätt som är allvarligt skadligt för landets vitala intressen”.

I lagtexten står ”till exempel att gå med i en väpnad styrka för en part som bekämpar den danska staten, terrorism, inklusive utbildning, instruktion eller på annat sätt utbildning av person i syfte att begå eller främja terrorhandlingar”.

Som utgångspunkt måste man också, som SK, ha dubbelt medborgarskap. I SKs fall både danskt och turkiskt.

Den 25-åriga SK är fortfarande föremål för namnförbud, och vi använder därför bara hans initialer.

I en intervju med Radio24syd förra året berättade han att han som 19 åring blev så uppslukad av hat att han 2013 korsade gränsen till Syrien och fyllde i trohetsformuläret med Islamiska staten. Han berättade också för radiostationen att han registrerade sig som en ”krigare” eftersom han ”kom för att slåss”. ”Då var jag glad att jag hade åkt. Det var som en dröm. Att ta sig dit och vara en krigare och vara en hjälte – slåss mot de otrogna, berättade han i radiointervjun.

Enligt vad Berlingskes erfar har SK varit på fri fot i Turkiet sedan flera år, även om han har varit efterlyst internationellt av dansk polis. SK har förgäves i månader försökt få komma till Danmark för att ta sin dom, men en utlämning har inte varit praktiskt möjlig och de danska myndigheterna har aktivt försökt motverka en utlämning.

Eftersom Turkiet i princip aldrig utlämnar sina egna medborgare (SK är turkisk medborgare) för straffrättsligt åtal till andra länder har SK upprepade gånger försökt få ett provisoriskt dansk pass så att han själv skulle kunna gå ombord på ett flygplan i Turkiet och flyga till Danmark.

De danska myndigheterna har dock inte velat utfärda ett pass. Alternativet att dansk polis flög till Turkiet har inte heller varit möjlig.