Global Compact kan rivas upp

Juridik migration Migrationsavtal Politik inrikes

I Kanada har nu de konservativa (som nu är i opposition) meddelat att de är emot underskrivande av avtalet. De har lagt en motion om att Global Compact inte ska skrivas på, och även lovat att om de konservativa vinner valet 2019 så kommer de att riva upp avtalet.

I valet 2006 blev de konservativa största partiet i det kanadensiska parlamentet och bildade därför minoritetsregering, efter tretton år med en liberal regering. I valet 2011 vann partiet 167 mandat och fick således egen majoritet för första gången. År 2015 förlorade man regeringsmakten.

En uppmaning till konservativa partier i Sverige är att göra detsamma. Vi har partier som är tillräckligt konservativa för att vilja tillämpa försiktighetsprincipen och göra noggranna konsekvensanalyser innan så här långtgående och omfattande avtal skrivs under.

I videon framförs mycket goda argument som stödjer min inställning i frågan.

Motionen innehåller mycket intressanta argument. Detta borde M och KD (som får anses ha vissa konservativa drag trots allt) läsa.

Det blir intressant att se hur valet i Kanada går i oktober 2019. Om ett land går ur Global Compact for migration, så kan fler följa efter när de ser resultatet av den omfattande migration som plågar västvärlden.