Louise Erixson: Den kommunala självstyrelsen är fundamental. Den är grundlagsskyddad. I Sölvesborg är det sölvesborgarna som bestämmer över sin kommun.

Politik inrikes

Samstyret i Sölvesborg (Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala SoL-partiet) hade råd hela gårdagens eftermiddag. De behandlade extra punktsatsningar i år med anledning av en mycket god resultatprognos. De förberedde även omfattande satsningar på utrustning för kameraövervakning runt om i kommunen.

Sölvesborgs kommun går mot ett resultat på 40 miljoner plus. Detta har uppmärksammats i en mängd tidningar de senaste dagarna.

Här berättar kommunstyrelsens ordförande själv:

De kommer att passa på att beta av några av de 220 punkter som de satte upp inför mandatperioden som ännu inte åtgärdats. Inför 2021 har de redan avsatt ytterligare 20 miljoner till välfärden och till kommunal verksamhet. Louise Erixon tror att de kan sätta av betydligt mer än de 20 miljoner som de redan har aviserat.

Unikt projekt Framtidens äldreboende

Ett intressant helt unikt projekt Framtidens äldreområde planeras tillsammans med en privat aktör. Fokuset ligger på trygghetsboenden. Det är någonting som inte finns i Sverige. Det ska vara en lyxig miljö, ett ställe där äldre kan träffa nya vänner och där man kan få en guldkant på livet.

Man ska kunna flytta in där ganska tidigt. De yngre äldre ska kunna flytta in där och sedan kunna bo där livet ut. Det gör att fler kan bo kvar hemma längre, vilket är något som den enskilde tjänar på eftersom man ju vill bo kvar hemma så länge som möjligt och som även kommunen tjänar på ekonomoskt. Det är tänkt att det ska finnas teknik och faciliteter där som möjliggör det. Det ska ligga vid Ljungaviken i fantastisk skogsmiljö vid vattnet.

Erixon tar även upp andra frågor från handlingsprogrammet som är pågång i kommunen:

Tolkar till självkostnadspris till migranter efter etableringstiden.

Integrationsplan med imdividanpassat integrationsarbete.

Frågor kring hedersförtryck.

Bosättningslagen ska utmanas. Enligt Samstyret strider den mot det kommunala självbestämmandet i grundlagen. Det måste vara upp till varje enskild kommun att bedöma om man har möjlighet att ta emot nyanlända.

Prestationskrav för försörjningsstöd.

Migrations- och integrationsfrågorna bereds nu på tjänstemannanivå i kommunen och planen är att de ska vara klara i november och allra senast i början på nästa år.

Det här kommer att visa vad man kan göra från kommunalt håll för att påverka migrationspolitiken för att få en mer restriktiv politik. Den kommunala självstyrelsen är fundamental. Den är grundlagsskyddad. I Sölvesborg är det sölvesborgarna som bestämmer över sin kommun.

Louise Erixon är kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.

3 thoughts on “Louise Erixson: Den kommunala självstyrelsen är fundamental. Den är grundlagsskyddad. I Sölvesborg är det sölvesborgarna som bestämmer över sin kommun.

 1. Lycka till Sölvesborg. Så glädjande att SD, M, KD plus det lokala partiet gemensamt styr och kommer fram till ett så bra handlingsprogram. Något som med tre första borde ske på riksnivå också.

 2. Sölvesborgs ekonomiska och humanitära utveckling går tvärs emot de flesta kommuner i dagens Sverige.
  Att inte media vågar belysa Sölvesborgsframgångssaga visar tydligt på att media har extremt svårt att erkänna att SD’s politik fungerar väl och att SD’s politik är en framgång för Sölvesborgsborna.
  Inflyttningen till kommunen kommer att fortsätta öka just tack vare ett styre som ser till invånarnas önskemål och bästa.
  All heder åt det kommunala styret i Sölvesborg och som dom säger på ”Idol” – ni sitter säkert.

 3. Trygghetsboende har länge funnits i Luleå.
  Frågan är hur Sölvesborgs variant skall vara utformat, om det skall kunna påstås vara unikt för Sverige.
  En viktig fråga är mat, lagad husmanskost som inte ökar den metabola pandemin.
  Service och bemanning.
  Hyresnivåerna.

Comments are closed.