Ebba Busch Thor stöttar Staffanstorp

Politik inrikes

Här har vi en kommun som vill attrahera innevånare genom att vara tydliga med att det ska vara en plats där människor trivs och behandlar varandra med respekt. Att man hjälper varandra, även nyinflyttade. Och så blir det ramaskri. Det säger något, säger Ebba Busch Thor. Reaktionerna är absurda, säger hon. 

Hon besökte Staffanstorp på tisdagen. – Staffanstorp är ett gott exempel på en kommun som arbetar med samhällsgemenskap, säger hon. Vi skulle snarare behöva ha fler kommuner som valde att vara så tydliga som Staffanstorp har varit kring hur man förväntar sig att man ska bete sig mot varandra som medmänniskor.

”Vi skulle behöva ha fler kommuner som valde att vara så tydliga som Staffanstorp,” säger hon.

Den absurda debatten som uppstod i kölvattnet efter Staffanstorps reklamfilm grundar sig i något som kan bara beskrivas som ett tillstånd där rätt har blivit fel. Där gemenskap och omtanke ses som något att ta avstånd ifrån. Där en barnfamiljs val att söka trygghet undan skjutningar och bombdåd blir något rasistiskt. Avsaknaden av samhällsgemenskap ligger bakom många av de problem vi har i Sverige idag. Ebba Busch Thor ser och förstår det här. Hon ser och förstår att det positiva samarbete M och SD har i Staffanstorp är en viktig signal. Sverige behöver ha fler lösningsorienterade politiker som förbättrar situationen för medborgarna.

Christian Sonesson är själv mycket nöjd med tisdagens besök av KD-ledaren: ”– Hon är en sympatisk, handfast och konkret person. Vi ligger nog ganska nära varandra politiskt.”

2 thoughts on “Ebba Busch Thor stöttar Staffanstorp

Comments are closed.