Europaparlamentet har idag röstat ja till att utlysa ”klimatnödläge”

EU Politik utrikes

Jessica Stegrud (SD) skriver idag på sin Facebooksida att Europaparlamentet har röstat igenom ett ”klimatnödläge”. Bilden nedan visar vilka parlamentariker vi har att ”tacka” för att merparten av de Svenska parlamentarikerna röstat igenom denna resolution.

Resolutionen innehåller inte beslut om några konkreta åtgärder. Enligt Europaportalen innebär den dock att samtliga kommande lagstiftnings- och budgetförslag till fullo ska överensstämma med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C.

Resolutionen röstades igenom med 429 röster mot 225.

Eftersom resolutionen innebär mycket stora ingrepp i våra möjligheter att ha tillväxt i Sverige, kunna bo och leva på landsbygden och behålla vårt sätt att leva är det mycket illa att en sådan här omröstning inte ens föregåtts av en debatt på hemmaplan.

När du själva modellen som den så kallade klimatkrisen visat sig bygga på indata som inte kunnat visas vara korrekta är det mycket allvarligt att EU ska bygga all framtida lagstiftning på den.

Budgeten som parlamentets förhandlare enades om med rådets förhandlare den 18 november ska öka investeringarna i klimatåtgärder, forskning, infrastruktur, och i unga.

Dessa svenska parlamentariker röstade ja: