Visegrád-länderna motsätter sig EU:s migrationspakt

EU Migrationsavtal Politik utrikes

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterar ett förslag för de 27 medlemsländerna igår onsdag. Den nya förslaget drivs starkast av den tyska förbundskanslern Angela Merkel.

Den tjeckiska premiärministern beskrev planerna som ”nonsens”: Polen, Tjeckien och Ungern avvisar EU:s asylreformförslag.

Inget genombrott har skett, sade Ungerns premiärminister Viktor Orbán idag torsdag vid en gemensam presskonferens med regeringscheferna från Polen och Tjeckien i Bryssel. Reformförslagen innehåller fortfarande planen på att distribuera flyktingar via kvoter inom EU, men inga planer på mottagningsläger utanför Europeiska unionen.

Tjeckiens premiärminister Andrej Babis gjorde ett liknande uttalande. EU måste stoppa migrationen, säger han. Det är därför det är nödvändigt att inrätta ”hotspots” utanför Europeiska unionen och inte läger i EU. EU måste därför förhandla med exempelvis Libyen och Syrien så att migranter stannar där.

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki sa att de fyra Visegrád-länderna, som Slovakien också tillhör, håller fast vid sin ståndpunkt att EU:s migrationspolitik måste fokusera på en ”rigorös och effektiv gränskontrollpolitik” och hjälp till ursprungsländerna. ”Vi vill åtgärda problem vid källan istället för att behöva hantera stora och kontroversiella förslag …”

Alla tre regeringscheferna hade tidigare träffat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i Bryssel. Självklart säger staterna inte nej till ytterligare förhandlingar om asylreformen. Babis sa att han förväntade sig en ”lång diskussion”.

På onsdagen lade EU-kommissionen fram de nya förslagen till asylreform. Om de ska lyckas bygger det på ett påskyndade av asylförfarandet vid gränsen och mer och snabbare utvisningar av avvisade asylsökande. Utvisningarna i sin tur kan inte bli effektiva utan att EU förmår ursprungsländerna att ta emot sina medborgare.

Klaner stärks

Dublinförordningen, där första säkra land ska pröva asylansökan försvagas. I kommissionens förslag kan det land som ansvarar för att asylansökan prövas istället vara det land där migranten har en släkting eller där han eller hon har arbetat eller studerat.

Detta gör att släktskap (klantillhörighet), som är ett stort problem för de västerländska sättet att organisera samhällen, mellan migranter kommer att förstärkas ytterligare i de länder som redan har tagit emot många migranter och beviljat dem asyl.

Tvingande solidaritet

I förslaget ska länder som vägrar att ta emot migranter, såsom Visegrád-staterna, alternativt se till att samma antal asylsökande som har fått avvisningsbeslut deporteras.

Omfördelning och kvoter förblir detsamma oavsett vilket namn de sätter på omfördelning och kvoter, sa Orban. ”Att ändra namn räcker inte.”

Ungerska tjänstemän säger att de tvivlar på att Budapest kommer att gå med på att ansvara för utvisning av de som nekats asyl. De säger att ta in migranter i landet som ska utvisas bara skulle bli dold migration. De påpekar att majoriteten av de som nekats asyl aldrig skickas hem på grund av procedurproblem, brist på dokumentation eller för att deras hemländer vägrar att ta emot dem eller hjälpa till.

I förslaget finns ingen obligatorisk omfördelning mellan länder, utan en ”tvingande solidaritet”. Det innebär att länder som inte vill ta emot omlokaliserade flyktingar i stället kan ansvara för att asylsökande som fått avslag verkligen lämnar EU.

Vid ”krislägen”, det vill säga när ett ovanligt stort antal migranter kommer, ska EU:s 27 medlemsländer enligt förslaget ha ”flexibla val” för hur man önskar hjälpa till. Det innebär att ett pressat land får be om hjälp från EU-kommissionen, som sedan avgör hur mycket och vilken hjälp som behövs.

EU-kommissionen får beslutsätt över medlemsländerna

Därefter blir det obligatoriskt för alla andra medlemsländer att agera. Antingen får de ta emot en viss mängd asylsökande eller så kan de hjälpa till med att skicka hem personer som inte har asylskäl – om sådana finns i det pressade landet.

Men om ett EU-land inte returnerar migranter till sitt ursprungsland inom åtta månader, måste det ta in dem i sitt land, något som länder kan ha svårt att gå med på eftersom utvisningar har visat sig vara en svår fråga.

Det blir förbjudet att kriminalisera migranttaxibåtar och att trycka tillbaka migranter vid nationsgränser

Ett förbud mot att kriminalisera ”frivilliga räddningsinsatser” (så kallade NGO:s) ingår i förslaget, samt en oberoende insats för att övervaka att ingen utför ”pushbacks” – att migranter trycks tillbaka utan att få sin asyl prövad.

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har tidigare betonat att det handlar om att bekämpa människosmugglare mer.

Von der Leyen uppmanade till att rädda flyktingar från ”sjönöd” vilket är en del av förslaget. ”Sjöräddning är obligatorisk och inte valfri”, sade von der Leyen.
Kritiker invänder att om utökad sjöräddning sker på Medelhavet kan det skapa ökad dradningskraft för migranter och uppmuntra dem att ta sig över Medelhavet till Europa.

Det saknas med andra ord täckning för att påstå att man från EU:s sida ämnar motarbeta människosmuggling, eftersom människosmugglarna i de flesta fall sätter ut migranterna i små båtar och så kallade NGO:s (migranttaxibåtar) strax därpå plockar upp migranterna och ”räddar” dem, inte till närmaste land som sjölagen anger, utan till Europa.

Redan före mötet med von der Leyen på morgonen idag beskrev Tjeckiens premiärminister Andrej Babis kommissionens förslag som ”nonsens”. ”Om vi inte tar emot migranter behöver vi inte deportera dem.”

”Genombrottet kommer när det ungerska förslaget accepteras som säger att ingen kan komma in på Europeiska unionens territorium förrän en av medlemsstaterna avslutat sitt asylförfarande och godkänt ansökan,” sa Orban.

Reaktionerna på kommissionens förslag i resten av EU har varit blandade.

Den österrikiska inrikesministern Karl Neuhammer uppgav att kommissionen hade följt hans regerings krav i fråga om återvändande, skydd av de yttre gränserna och samarbete med tredjeländer. Neuhammer avvisade med eftertryck en mekanism för omflyttning av flyktingar i EU: Den bör inte införas genom ”bakdörren” heller.

Österrikes kansler Kurz avvisar användningen av termer som ”solidaritet” i migrationsdebatten. Han efterlyser ett bättre skydd av EU:s yttre gränser och en effektivare kamp mot människosmugglare.

Du hittar kommissionens pressmeddelande här och de juridiska dokument som innehåller det nya förslaget här .

Vidare läsning:

Reuters – EU-migrationsplanen är oacceptabel för Visegrad Four (V4) -gruppen, som också inkluderar Slovakien.

HBL – De viktigaste punkterna i asylförslaget

Welt – Detta är styrkor och svagheter i EU: s asylreformplan

The New York Times – EU erbjuder ersättning och mer deporteringar i ny plan för migranter

Euractive – Ingen obligatorisk omplacering men tvingad solidaritet i den nya EU-migrationspakten

VoaNews – EU Migration Proposal Draws Ire of Central European States

TRT World – Ny EU-invandringsplan överger flyktingkvoter för ”obligatorisk solidaritet”

Europakommissionen – Migrations- och asylpaket