Statstelevisionens senaste försök att rädda regeringen från ansvar för covid genom att tolka statistik tämligen kreativt

Politik inrikes Samhälle

SVT gör i en artikel igår ett uppenbart försök att rädda regeringen från kritik för de tusentals som dött av covid-19 på grund av den strategi de godkänt.

Vi måste hålla i huvudet att det är regeringen som styr landet och dess myndigheter och att de dessutom fick ett extra bemyndigande av riksdagen för att snabbt kunna ta nödvändiga beslut om hanteringen av covidpandemin.

SVT hänvisar till en undersökning i Region Östergötland där de tolkar resultatet på ett minst sagt kreativt sätt.

I Läkartidningen beskrivs resultaten på ett tydligare sätt. De skriver: Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen. För en majoritet av de avlidna – hela 70 procent – var covid-19 en bidragande snarare än direkt orsak. Hos 15 procent bedömdes dödsorsaken vara andra sjukdomar, då oftast hjärtsjukdom.

Vi ska se längre ner i artikeln vad som menas med att covid-19 är bidragande orsak.

Varför tolkar SVT då statistiken som att endast 15% dog av covid-19? Regeringen har nu försökt slingra sig ur sitt ansvar för den strategi som de drivit som enda land i västvärlden.

De har försökt med så pass många metoder nu för att undslippa ansvar. De har pekat på äldrevårdens personal, där de själva via myndigheterna sett till att personalen inte får använda munskydd. De har försökt skjuta över ansvaret på de enskilda läkarna, trots att det är regeringens riktlinjer via myndigheterna som läkarna har följt.

Hur vet vi hur många som hade dött ändå, även om de inte fått covid?

Anna skriver: En undersökning i Schweiz, där man obducerade Covid-19 döda gav tillhanda att av totalt 20 Covid-19 döda hade samtliga döda högt blodtryck.

Emellertid lider tre av fyra personer över 70 i västvärlden av högt blodtryck. Obducenten Alexandar Tzankov, chef för obduktionsavdelningen vid universitetssjukhuset i Basel säger också att en del av de obducerade var överviktiga och en del hade diabetes. 70 procent belastades med tidigare skadade kranskärl.

I Italien har det gjorts en mycket stor obduktion på Covid-19 döda. Denna studie visade att Corona är till och med farligare än man tidigare trott då de döda även hade inre blödningar liknande den man kan få av Dengue feber.

Med hjälp av en statistisk beräkning är det också möjligt att uppskatta hur många år i livet en person som har dött av viruset faktiskt har tappat – det vill säga hur mycket längre hade han eller hon kunnat levt i genomsnitt utan Corona? Slutsatsen av en landsomfattande analys i Tyskland ger tillhanda att de Corona döda hade kunnat leva

10,7 år till för män och
9,3 år till för kvinnor
och detta trots underliggande sjukdomar.

I Spanien och Storbritannien har det gjorts liknande studier som kommit fram till ungefär samma resultat.

Även i Sverige har det gjorts en undersökning i Östergötland, vilken presenteras av SVT idag. Sverige verkar avvika från det mesta numera. Enligt den undersökningen dog människorna inte av Corona utan med Corona och de hade ”kolat vippen” i vilket ögonblick som helst också utan Corona.

/Anna

Vad är det som gör regeringen så angelägen om att ansvaret inte ska hamna på dem? Efter att SD krävt att Anders Tegnell skulle lämna sin plats kan regeringen inte utse honom till bondeoffer.

Så vad gör de istället? De försöker skjuta över ansvaret på alla andra aktörer de kan komma på, och när detta synas och avslöjas kommer nu istället argumentet att de gamla ändå snart skulle dö.

Regeringens hantering av covidpandemin har anmälts till såväl Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, ICC och World Medical Association.

Enligt de mänskliga rättigheterna, FN-konventioner och traktat till vilka Sverige är part, EU-rätten och vår grundlag är rätten till liv och hälsa grundläggande, och äldre och svaga får inte diskrimineras.

Det till säga man får inte lägga upp en pandemistrategi där man med hänsyn taget till hur äldrevård och hemtjänst är organiserat utsätter svaga grupper och äldre för fara för deras liv och hälsa.

En utmärkt genomgång av detta gör Jur Dr Katinka Svanberg som är expert på mänskliga rättigheter här:

Begår Sverige brott mot de mänskliga rättigheterna i sitt hanterande av Covid-19? De Mänskliga Rättigheterna gäller ju i alla länder, också i vårt eget land.

Här kan du läsa Dr Jon Tallingers anmälan till The World Medical Association:

Dr Tallingers Letter To The World Medical Association

Här förklarar en läkare som dagligen arbetar med dödsfallsintyg/dödsattest om hur det fungerar i verkligheten och varför myten om död ”med” corona är falsk: Läkare Benjamin Kalischer Wellander avlivar skrönan att man dör “med, inte av” Corona

Länkar för vidare läsning:

Sky News – Coronavirusvarning från Italien: Effekterna av COVID-19 kan vara värre än först trodde

Tagesshau – Förlorade nio år av livet Med hjälp av en statistisk beräkning är det möjligt att uppskatta hur många år i livet en person som har dött i Tyskland och i vilken coronaviruset har upptäckts faktiskt har tappat – dvs hur mycket längre han eller hon skulle ha levt i genomsnitt utan sjukdomen. En motsvarande analys av NDR slutsatsen att detta värde landsomfattande är 10,7 år för män och 9,3 år för kvinnor. Tabell i artikeln.

Business Insider – En ny analys av COVID-19-dödsfall uppskattar att patienterna annars skulle ha levt mycket längre – oavsett underliggande tillstånd.

Wellcome open research – Covid-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost: a modelling study [version 1; peer review: 1 approved]

The Wall Street Joarnal – Coronavirus dödar människor ett genomsnitt av ett årtionde innan deras tid, finner studier.

”Vissa tror att dessa människor som dör skulle ha dött i år ändå”, sa Andrew Biggs, professor i hälsoekonomi vid London School of Hygiene and Tropical Medicin som ledde en av studierna, som du kan läsa här.

BBC – Coronavirus death rate: What are the chances of dying?

Det har också framkommit att alla som dör av covid i Sverige inte räknas. P4 Uppland – Alla döda räknas inte

Här hittar du SVTs försök att rädda regeringen- Äldre med covid-19 dog ofta av andra orsaker

Läkartidningen redovisar vad Region Östergötland kom fram till – Covid-19 oftast inte ensam dödsorsak bland äldre

Regeringens tidigare försök att komma undan ansvar:

Hallengren försöker slänga läkarna under bussen i syrgasfrågan.

Att skylla på äldrevården är en rökridå

Socialdemokraterna övergav arbetarna. De var informerade om hur myndigheterna gick bakom ryggen på facket om munskydd på äldreboenden

Varför fungerar inte Socialstyrelsens inköp av skyddsutrustning?

Regionerna utsätter cyniskt sin sjukvårdspersonal för smittorisk – rakt emot WHO:s riktlinjer.

Materialbrist och krav på material kunde leda till skyddsstopp. Då lättade de på kraven för att hålla verksamheten och offrar säkerheten och därmed både anställda och de äldre.