Sorgligt att en stor del av befolkningen okamratlig och själviskt ger tummen upp för sådan vårdslöshet

Samhälle

Anna: Hur många kan ha haft Covid-19 utan att de själva vet om det?

När osäkerheten är stor finns det utrymme för drömmar.

Kan det vara så att många av oss redan haft Covid-19 utan att vi vet om det?

Kan det vara så att många av oss redan är immuna och därför är eländet snart över?

Vi vet för närvarande inte säkert om det är så men det mesta tyder på att så inte är fallet. En undersökning i Österrike ger tillhanda att bara 24 procent av de som bär på viruset inte känner av det. Dessa överlever infektionen ”asymptomatiskt” alltså utan symptom.

Men, detta betyder inte att viruset inte gör skada i deras kroppar – tyvärr.

Det finns mycket få studier där man följt upp de ”asymptomatiskt” infekterade. En av studierna som gjorts av de ”asymptomatiska” är på kryssningsfartyget ”Diamond Princess”. Denna studie visar tyvärr att över hälften av de ”asymptomatiska” hade utvecklad patologiska avvikelser i lungorna. Avvikelserna upptäcktes vid CT-skanning.

Säkerligen krävs det fler studier. Men även en annan studie i kommunen Vo’ i Italien kom fram till ungefär samma resultat. 43 procent av de ”asymptomatiska” uppvisade förändringar i lungan.

Oansvarig galenskap så länge man inte vet så mycket om viruset

Jag anser, att utsätta en befolkning för flockimmunitet, även under kontrollerade former, är en oansvarig galenskap, så länge man inte vet så mycket om viruset.

Jag anser vidare att enbart förlita sig till ”rekommendationer”, vilka inte kan följas av de ekonomiskt svagaste, de redan sjuka och de äldre, helt enkelt därför att de inte har resurserna att följa dessa ”rekommendationer”, är en överlagd ondskefull planläggning.

Det är mycket sorgligt att en stor del av befolkningen okamratlig och själviskt ger tummen upp för sådan vårdslöshet i tron om att ”de själva inte tillhör de drabbade”, för inte ens det vet de idag. / Anna

Du kan läsa mer här:

Frankfurte Allgemeine – Hur många är smittade med Sars-CoV-2 utan att någonsin utveckla symtom? Översiktsstudie.

För att kunna beräkna andelen personer som är smittade utan symptom och vilka som är presymtomatiska, måste man hålla ett öga på patienten under en längre tid. Detta behandlas i en översiktsstudie i Annals of international medicin – Prevalens av asymptomatisk SARS-CoV-2-infektion. Den avhandlar 16 studier varav 3 med representativa testgruppen. Med hänsyn till dessa begränsningar kom författarna fram till slutsatsen att de tillgängliga studierna indikerar en andel av 40 – 45 procent asymtomatiska.

RSNA- Chest CT Findings in Cases from the Cruise Ship “Diamond Princess” with Coronavirus Disease 2019 (covid-19) är en retrospektiv studie omfattade 104 fall (medelålder, 62 år ± 16, i intervallet 25-93) med covid-19 bekräftat med RT-PCR. CT-bilder granskades och CT-svårighetsgraden beräknades för varje lob och hela lungan. CT-resultat jämfördes mellan asymptomatiska och symtomatiska fall.

Global Biodefence – Whole-Town Study Reveals Large Percentage of Asymptomatic COVID-19 Cases

Nature – Suppression of a SARS-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo’ Asymptomatic transmission and presymptomatic transmission.

Kardeologe – Är asymptomatiska SARS-CoV-2-infektioner nyckeln till att bekämpa en pandemi? Frånvaron av symtom hos smittade betyder inte nödvändigtvis att de inte kommer att skadas, säger forskarna. CT-skanningar visar att asymptomatiska infektioner kan associeras med subkliniska lungavvikelser. Detta var fallet för cirka 54% av de 76 asymptomatiska passagerarna på ett japanskt kryssningsfartyg. Detta enligt Dr. Daniel Oran och hans forskningsteam från Scripps Research Translational Institute i Kalifornien

Annals of internal medicin – Prevalens av asymptomatisk SARS-CoV-2-infektion Asymptomatisk infektion kan vara förknippad med subkliniska lungavvikelser, upptäckt genom datortomografi.

Nature – Undertryckande av ett SARS-CoV-2-utbrott i den italienska kommunen Vo ’

MedRxiv (preprint) CT-fynd hos asymptomatiska patienter med COVID-19 Studien utvärderade resultaten av CT och radiografi hos patienter med covid-19 som var asymptomatiska retrospektivt. Bland de 139 patienterna med covid-19 som var inlagda på sjukhus var 10 (7,2%) asymptomatiska. Deras bröst-CT och radiografiska fynd analyserades. Resultat: I resultaten hade alla patienter (100%) markglasopacitet (GGO) på CT av bröstet. Vidare fördelades GGO-lesionerna övervägande perifert och posteriort hos alla patienter. Hos 9 (90%) patienter kombinerades GGO-lesionerna med retikulär opacitet. Luftbronkogram på grund av bronkiolektas omgiven av GGO observerades hos 8 patienter (80%). Dessutom var lungskadorna dominerande på höger sida hos alla patienter.

Center of Infectious Desease Research and Policy – Studier profilerar lungförändringar i asymptomatisk COVID-19, virala belastningar i patientprover. Hos asymptomatiska patienter hade 60% avvikelser begränsade till en lunga.

The Lancet – Radiologiska fynd från 81 patienter med COVID-19 lunginflammation i Wuhan, Kina: en beskrivande studie. Retrospektiv studie som gjordes vid två centra i Wuhan. Covid-19 manifesteras med bröst-CT-avbildningsavvikelser, även hos asymptomatiska patienter, med snabb utveckling från fokala unilaterala till diffusa bilaterala markglasopaciteter som fortsatte till eller samarbetade med konsolideringar inom 1-3 veckor.

Det typiska mönstret för CT-avbildningsfunktioner från prekliniska patienter innefattade ensidiga (nio [60%] patienter), multifokal (åtta [53%]) och malande glas opacifiering (14 [93%]). Interlobular septalförtjockning, förtjockning av den angränsande pleura, knölar, runda cystiska förändringar, bronkiolektas, pleural effusion och lymfadenopati observerades sällan i denna grupp.

Nature Medicine – Klinisk och immunologisk bedömning av asymptomatiska SARS-CoV-2-infektioner Studie med 37 asymptomatiska individer i Wanzhou-distriktet som diagnostiserades med RT – PCR-bekräftade SARS-CoV-2-infektioner men utan några relevanta kliniska symptom under de föregående 14 dagarna och under sjukhusvistelse.

Av de 37 asymptomatiska individerna hade tre lymfopeni och en hade trombocytopeni. Sex individer hade förhöjda nivåer av alaninaminotransferas och 11 hade ökat C-reaktiva proteinnivåer. CT-skanningar lokaliserade markglasopaciteter hos 11 asymptomatiska individer (11/37, 29,7%) och remsskuggor och / eller diffus konsolidering hos tio individer (10/37, 27,0%), medan 16 individer (16/37, 43,2%) hade inga avvikelser. Fem individer utvecklade fokaliserade markglasopaciteter eller randskuggor på bröst-CT inom 5 dagarna efter sjukhusinläggning. Det fanns inga pleural effusioner, luftbronkogramtecken eller förstorade lymfkörtlar, vilket var typiska förändringar som ses hos kritiskt symtomatiska patienter. Onormala radiologiska fynd begränsade till en lunga identifierades hos 66,7% (14/21) av de asymptomatiska individerna, medan 33,3% (7/21) hade abnormiteter i båda lungorna.