IVO-läkaren är tydlig med att det är staten som äger en läkares legitimation, inte läkaren själv och att legitimationen bör kunna avlägsnas om staten anser att läkaren är ”kontroversiell”.

Samhälle

Jon Tallinger: IVO-tjänstemannen Jenny Fjell går nu ut offentligt och tar en öppen strid för ”statens” rätt att delegitimera ”kontroversiella” läkare.

IVO-Läkaren Fjell har tidigare i hemlighet varit kritisk till att människor som misstänkts för att vara Sverigedemokrater ska tystas om avslöjande som kan rädda tusentals människor.

Jenny Fjell har tidigare avslöjats med att undanhålla viktiga brister inom IVO här:

SveaNyheter – Skammen kommer aldrig lämna Sverige. Inte någonsin.

IVO-läkare Fjell har själv bejakat sanningshalten i avslöjandet ovan här i Google drive där IVO-läkaren uppger att hen tänkte göra avslöjandet själv ”idag” men att journalister dragit sig ur på grund av min publicering.

Men nu går IVO-läkaren ut och tar IVO i försvar:

”Som läkare ligger ens yrkestillstånd i händerna på staten, som kan förbjuda att man verkar i sitt yrke om man uppfattas som alltför kontroversiell – detta eftersom staten genom läkarlegitimationen står som garant för att läkare har samhällets förtroende.”

IVO-läkaren är tydlig med att det är staten som äger en läkares legitimation, inte läkaren själv och att legitimationen bör kunna avlägsnas om staten anser att läkaren är ”kontroversiell”.

Vidare skriver Jenny Fjell att:

”Legitimationen står som garant för att läkare håller sina plikter och beter sig korrekt. Men det kan orsaka problem för läkare som känner sig manade att gå före så att man hamnar i otakt med myndigheterna (som pga sin storlek och behov av att agera korrekt omöjligt kan vara lika snabbfotade som enskilda personer)”

Med dessa ord blir det tydligt att IVO-läkaren har uppfattningen att läkare som går direkt till media och inte genom staliga kanaler rättmätigt kan ha ansetts förlorat statens förtroende då de ”gått i otakt med myndigheter”.

Detta står dock i kontrast med meddelarefriheten som säger att:

”En viktig följd av att bl.a. offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar kontakt med en journalist eller författare”.

Wikipedia – Meddelarfrihet

Min personliga analys av händelseförloppet är att IVO-läkaren Jenny Fjell som inte velat ta risker med att vara visselblåsare och hållt sig i bakgrunden i forumet ”syrgas åt alla” har planerat att få träda fram som en hjälte om avslöjanden jag gjort blir allmänt kända och därmed få all eventuell ära utan att mista myndigheternas förtroende.

Troligtvis var det planerat från start i april att Fjell som nu visar sig ha tydliga lojalitetsband till sin arbetsgivare och nu tar dem i försvar har haft som plan att bli en hjälte både i statens och folkets ögon.

Att bli hjälte både i statens och folkets ögon är ju allas dröm. Räddare av både sverigebilden och tusentals liv som en försonande kraft vid de misstag som begåtts.

Självklart är det lockande att både få ha kakan kvar och få äta upp den.

Men som vi alla vet. Om man gräver en grop åt andra kan man lätt falla däri själv.

Kommer denna artikel skada ”saken”?
Självklart inte.
Vi ser bara tydligare nu vilken personalkultur och vilka krafter som verkar inom IVO.

Sanningen kan aldrig någonsin skada en god sak. I vår tid måste vi alla ta till oss det enkla faktum att sanningen alltid är vår befriare. Aldrig vår skam.

Uttalandet skrev hon i Facebookgruppen ”Syrgas åt alla” som har 6500 medlemmar. Uttalandet ser du här: