Läkare Benjamin Kalischer Wellander avlivar skrönan att man dör ”med, inte av” Corona

Samhälle

Tino Sanandaji: Läkare Benjamin Kalischer Wellander avlivar skrönan att man dör ”med, inte av” Corona, som är populär bland dumhögern i USA, men sprids här av medier med agenda att dölja Sveriges misslyckande.

Om ni minns avgick Sydafrikas President Zuma efter att våldtagit en HIV-smittad kvinna, och förklarade att det inte var några problem då han tog en dusch efteråt. Då lärde vi oss att miljoner i Sydafrika tror på konspirationsteorin att AIDS inte existerar, man dör av annat och räknas ”med AIDS, inte av AIDS”.

Jag tyckte då att detta var obegripligt dumt och hade svårt att tro att människor kunde tro på något så befängt, tills ungefär samma myt börjades spridas av svenska åsneflocken:

”Missuppfattningen om att dödligheten i covid-19 överdrivs har underminerat vårdens arbete med att informera om risker, och håller inte för granskning.

Svenska myndigheter har flera oberoende mått för att skatta antalet döda, som alla stämmer överens med varandra. Den officiella räkningen är därför tillförlitlig.

En seglivad myt om covid-19 är att det råder stor osäkerhet om vilka som dör ”med” respektive ”av” sjukdomen. Föreställningen att statistiken överdrivs genom att räkna in dem som dött av naturliga orsaker sprids inte minst av Donald Trumps anhängare, men har även nått Sverige. Många av er har säkert sett denna föreställning spridas i länkar och kommentarer på sociala medier. Ofta tecknas en bild av att det officiella dödstalet är mycket överskattat.

Till och med etablerade journalister, exempelvis Emanuel Karlsten, har låtit sig påverkas av denna missuppfattning i ett inlägg på den egna hemsidan 9 juli. Expressen har sedan 11 juli valt att citera Karlstens slutsats – att Sverige räknar ”döda med covid-19, inte av”. Därmed antyds att det faktiska dödstalet är mindre än det officiella.

Som läkare har jag däremot lätt att förstå att statistiken inte är överdriven.

Jag har jobbat med covid-19 sedan pandemin bröt ut, och min erfarenhet är att det sällan är tu tal om att det är infektionen som orsakar döden. Risken att dö efter ett positivt covid-19-test på äldreboende är ungefär 33 procent, enligt en rapport presenterad i Läkartidningen 26 juni.

Logiskt sett kan alltså dödstalet knappast drivas av att äldre som ändå snart skulle ha dött har smittats.

För den som mot förmodan fortfarande inte låter sig övertygas finns ytterligare ett mått: total överdödlighet, som visar hur många fler som dör under pandemin än motsvarande period före pandemin.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har knappt 6000 fler avlidit under pandemin än motsvarande period förra året, vilket rentav är något högre än antalet döda i laboratoriebekräftad covid-19.

Sammantaget finns tre separata mått för dödlighet, och om det hade funnits en felkälla i ett mått hade det avslöjats i de andra.

Tvärtom observerar vi en övertygande samstämmighet, vilket dödförklarar påståendet att offren dör ”med, inte av” covid-19.”

Dagens Medicin- ”Vi räknar döda av och inte med covid-19”

Du hittar Dr Benjamin Wellanders Facebooksida här.

Statistik:

Socialstyrelsen överdödlighet
Att den officiella siffran inte är överdriven tydliggörs även av andra mått, som dödsorsaksintygen. Dessa, till skillnad från dödsbevisen som bara konstaterar dödsfall, är samlade kliniska bedömningar av orsaken till döden och utfärdas av ansvariga läkare. Enligt dödsorsaksintygen, som skickas in till Socialstyrelsen, uppgår antalet döda fram till den 20 juli 2020 till 5500 stycken. 

FoHM överdödlighet

Detta är nästan lika många som antalet döda inom 30 dagar efter positivt test (5678 stycken den 20 juli 2020 enligt Folkhälsomyndigheten), men eftersom läkarna har upp till tre veckor på sig att skicka in intygen lär siffran få justeras upp betydligt.

Att antalet döda enligt dödsorsaksintygen lär bli större än den officiella räkningen, antyder att det officiella dödstalet snarare är för lågt.

Se även SCB överdödlighet

Läkartidningen 26 juni – Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Denna artikel berör endast statistik över Sverige eftersom det är svensk statistik vi kan ha närmare kännedom om.

Tino Sanandaji: Läkare Benjamin Kalischer Wellander avlivar skrönan att man dör ”med, inte av” Corona, som är populär bland dumhögern i USA, men sprids här av medier med agenda att dölja Sveriges misslyckande.

Om ni minns avgick Sydafrikas President Zuma efter att våldtagit en HIV-smittad kvinna, och förklarade att det inte var några problem då han tog en dusch efteråt. Då lärde vi oss att miljoner i Sydafrika tror på konspirationsteorin att AIDS inte existerar, man dör av annat och räknas ”med AIDS, inte av AIDS”.

Jag tyckte då att detta var obegripligt dumt och hade svårt att tro att människor kunde tro på något så befängt, tills ungefär samma myt börjades spridas av svenska åsneflocken:

”Missuppfattningen om att dödligheten i covid-19 överdrivs har underminerat vårdens arbete med att informera om risker, och håller inte för granskning.

Svenska myndigheter har flera oberoende mått för att skatta antalet döda, som alla stämmer överens med varandra. Den officiella räkningen är därför tillförlitlig.

En seglivad myt om covid-19 är att det råder stor osäkerhet om vilka som dör ”med” respektive ”av” sjukdomen. Föreställningen att statistiken överdrivs genom att räkna in dem som dött av naturliga orsaker sprids inte minst av Donald Trumps anhängare, men har även nått Sverige. Många av er har säkert sett denna föreställning spridas i länkar och kommentarer på sociala medier. Ofta tecknas en bild av att det officiella dödstalet är mycket överskattat.

Till och med etablerade journalister, exempelvis Emanuel Karlsten, har låtit sig påverkas av denna missuppfattning i ett inlägg på den egna hemsidan 9 juli. Expressen har sedan 11 juli valt att citera Karlstens slutsats – att Sverige räknar ”döda med covid-19, inte av”. Därmed antyds att det faktiska dödstalet är mindre än det officiella.

Som läkare har jag däremot lätt att förstå att statistiken inte är överdriven.

Jag har jobbat med covid-19 sedan pandemin bröt ut, och min erfarenhet är att det sällan är tu tal om att det är infektionen som orsakar döden. Risken att dö efter ett positivt covid-19-test på äldreboende är ungefär 33 procent, enligt en rapport presenterad i Läkartidningen 26 juni.

Logiskt sett kan alltså dödstalet knappast drivas av att äldre som ändå snart skulle ha dött har smittats.

För den som mot förmodan fortfarande inte låter sig övertygas finns ytterligare ett mått: total överdödlighet, som visar hur många fler som dör under pandemin än motsvarande period före pandemin.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har knappt 6000 fler avlidit under pandemin än motsvarande period förra året, vilket rentav är något högre än antalet döda i laboratoriebekräftad covid-19.

Sammantaget finns tre separata mått för dödlighet, och om det hade funnits en felkälla i ett mått hade det avslöjats i de andra.

Tvärtom observerar vi en övertygande samstämmighet, vilket dödförklarar påståendet att offren dör ”med, inte av” covid-19.”

Dagens Medicin- ”Vi räknar döda av och inte med covid-19”

Du hittar Dr Benjamin Wellanders Facebooksida här.

Statistik:

Socialstyrelsen överdödlighet
Att den officiella siffran inte är överdriven tydliggörs även av andra mått, som dödsorsaksintygen. Dessa, till skillnad från dödsbevisen som bara konstaterar dödsfall, är samlade kliniska bedömningar av orsaken till döden och utfärdas av ansvariga läkare. Enligt dödsorsaksintygen, som skickas in till Socialstyrelsen, uppgår antalet döda fram till den 20 juli 2020 till 5500 stycken. 

FoHM överdödlighet

Detta är nästan lika många som antalet döda inom 30 dagar efter positivt test (5678 stycken den 20 juli 2020 enligt Folkhälsomyndigheten), men eftersom läkarna har upp till tre veckor på sig att skicka in intygen lär siffran få justeras upp betydligt.

Att antalet döda enligt dödsorsaksintygen lär bli större än den officiella räkningen, antyder att det officiella dödstalet snarare är för lågt.

Se även SCB överdödlighet

Läkartidningen 26 juni – Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Denna artikel berör endast statistik över Sverige eftersom det är svensk statistik vi kan ha närmare kännedom om.