IVO är det organ som ska granska vården. Det är en skandal bortom all anständighet.

Samhälle

Efter gårdagens artikel i Svea Nyheter har många reagerat över det avslöjande som uppdagats om hur IVO kan misstänkas ha medvetet lagt locket på och rakt emot sitt uppdrag inte granskat sjukvårdens hantering av covidpatienter. 

Dr Jon Tallinger:

Officiellt brev till Sofia Wallström på IVO idag. Av Marita Nilsson.

Till /
Sofia Wallström, GD IVO-Inspektionen för Vård och Omsorg

Härmed begär jag ditt svar om du polisanmält de tjänstefel som pågår i din myndighet. Jag avser brott enligt Brottsbalken 20 kap. om uppsåt, underlåtenhet, oaktsamhet. Och, är det korrekt att läkare ska skiljas från sitt arbete för att de följer läkareden?

I Läkartidningen Ivo granskar efter debatt om syrgas gör du följande uttalande: ”– Det vi har sett och det som har rapporterats i media är allvarligt. Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Det gäller även nu, under pågående kris. Därför gör vi denna omfattande tillsyn.”

Nu har det framkommit att IVO som är det organ som skall granska vården, har aktivt mörkat de tusentals dödsfall som skett i onödan och de riktlinjer som är orsaken till dödsfallen. Ja, det är en skandal bortom all anständighet.

Det framgår att din myndighet är en mycket sjuk organisation där härskartekniker frodas, på sjuka och vårdbehövandes bekostnad; det vill säga oss alla, då pandemin och följande pandemier drabbar och kommer att drabba alla.

Det avslöjande som gjordes igår på SveaNyheter ger mig rysningar om det som sker i din myndighet.

Visselblåsaren Dr Jon Tallinger skriver om IVO-tjänstemannen som avslöjade IVO: ”Av två onda ting väljer jag sanning och liv före Jenny Fjells önskemål om tystnad. Jag gör det med motivationen att jag numera är mera journalist än någonting annat. Journalister gör avslöjanden. Dessutom anser jag att man som läkare inte har rätten att tiga om missförhållanden inom vården.” och,

”Jenny fick veta av sina chefer att hon inte fick arbeta med granskning längre eftersom hon enligt dem hade mist sin objektivitet när hon arbetade med att försöka få syrgas till de äldre. Hon fick lön men var arbetsbefriad från IVO och förbjuden att granska vården.”

Dr Tallingers kamp för syrgas har gått som nyhet runt klotet pga hans civilkurage och läkaredens pkt 1, och 2: Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

Han beskriver sin chef på Läkarhuset i Tranås (Lideta) , att han skulle genomgå ett förhör om att han “ger Lideta Hälsovård ett dåligt rykte”; detta på grund av en påhittad story i medial smutskastningskampanj gällande en politisk åsikt.

Han valde att säga upp sig. Detta säger en hel del om det tämligen stora vårdbolaget Lideta Hälsovård, som IVO därmed borde ha anledning att granska. Företagskulturen inom företaget är ju snarlika de inom IVO, vilket gör det tämligen enkelt.

Vi vet också att SR utan svensk författning eller statligt uppdrag censurerat professor Ynge Gustafsson (Aftonbladet – Äldreforskaren: Jag blev censurerad av SR)en ytterst välrenommerad professor, den ende i dagens Sverige som bryr sig om hur de äldre vårdas och mår i sina hem på SÄBO. Redan 2016 talade han om metoden för ”avlivning” av de äldre (SR – Professor: Morfinplåster dödar dementa) 

Jag avslutar med den nyheten i gårdagens rapport, om en Covid-19 patient som fick syrgasbehandling och återhämtade sig.

Tiden 12.13 börjar inslaget:

SVT Play Rapport 4 augusti

och upprepar min fråga ovan, och undrar vad har din myndighet gjort för att förhindra fortsatt avlivning på grund av IVO-motståndet mot syrgasbehandling?

Sen kan jag ju tillägga att redan 2014 stod Jenny Fjell på de svagas sida; det vill säga långt före hennes anställning på IVO:

https://youtu.be/8SVkuXZehsw

Med reservation att inhämtade uppgifter stämmer; ser jag fram mot ditt svar med mycket stort intresse!

/Marita Nilsson
Civil forskare, Sakkunnig i Skador av långsiktig hälsopåverkan från den omgivande yttre och inre miljön

°°°

Sofia Wallström är generaldirektör på IVO sedan 2019. Du kan läsa om henne i tidsskriften Vård i Fokus här.

I artikeln står bland annat följande:

Ska skapa trygghet
Ivo ska genom sin tillsyn skapa trygghet för patienter och omsorgstagare. Men också för vård- och omsorgspersonal.

Tillsyn och inspektioner kan låta avskräckande, men är metoder för att upptäcka risker och brister.

Uppföljning ger kunskap om hur man kan undvika att det händer igen. Det är så tillsynsmyndigheten kan bidra till en säkrare och bättre vård.”