Skammen kommer aldrig att lämna Sverige. Inte någonsin.

Samhälle

Jon Tallinger:

Det är snart 4 månader sen mitt avslöjade om vården här (bild se nedan).

Jag tror mina 5000 vänner och ytterligare några tusen följare skulle kunna intyga att jag troligtvis har gjort det största avslöjandet som en visselblåsande läkare någonsin gjort i Sverige.

Ingen läkare kommer inom överskådlig framtid följa mitt exempel.

Oavsett vad som händer bakom kulisserna i framtiden inom vårdsverige så tror inte jag att någon läkare kommer göra det jag gjort.

Varför är det så och vad blir konsekvenserna av detta faktum?

Sedan den 10:e april har jag fått följande reaktioner (med undantag för mina 10-20 000 följare på mina sociala medier).

Jag har konsekvent blivit misstänkliggjord med politiska, ekonomiska eller psykiatrisk-patologiska motiv av samtliga aktörer i Sverige. Det eller behandlad med tystnad.

I synnerhet av våra stora massmedier som normalt är de som hanterar avslöjanden om missförhållanden i samhället.

Detta är mycket oroande av flera orsaker men säger även mycket om vår samtid.

Tydligen lever vi i ett samhälle där människor inte förväntas agera med hederliga motiv.

När någon agerar i en fråga tolkar man det som en självklar och uppenbar sanning att varje person har ett okänt bakomliggande motiv. Denna tolkning görs inom svensk presskår i synnerhet.

Oförmågan att kunna förstå att en hederlig människa skulle kunna träda fram helt osjälviskt till fördel för sina medmänniskor är inget man ens kan föreställa sig inom svensk presskår. Man känner väl troligen andra som man känner sig själv där.

De som känner mig väl vet att det är exakt så jag funkar.

Jag har en gammaldags känsla för heder och för mig betyder heder att man alltid agerar i enlighet med sin moraliska kompass utan hänsyn till konsekvenserna för sin egen person.

Jag har agerat så konsekvent under hela min läkarkarriär och gjort mig obekväm som en konsekvens av det. Det tar jag inte hänsyn till. Mina patienter går först. Punkt slut.

Jag viker mig inte en millimeter även om detta innebär mycket stress för mig själv. Jag har hög lön som kompensation för stort ansvar tänker jag. Borde inte alla tänka så?

Det tragiska här är att när man per automatik misstänker visselblåsare för smutsiga mörka motiv och tystar ner visselblåsare så drabbar det hela samhället.

Alla inom vården vet eller kommer få veta vad som hände mig. Det är det som är det viktiga här. Inte mig som person. Mig som exempel. Som varnande exempel för andra läkare och vårdpersonal.

Detta kommer visa sig ha skadat nationen på ett oåterkalleligt sätt.

Inga läkare kommer vara dumma nog att följa mitt exempel.

De läkare som ringt och pratat med mig under pandemin om saker de själv sett har jag därför avrått från att följa mitt exempel. Jag har gett dem rådet att avvakta och se vad som händer med mig.

Den framtid ni patienter möter i vården framöver är mörk och otrygg. Ni kan förvissa er om att även om både mord och oetiska medicinska experiment utförs på er så kommer det ske helt utan risk för att detta kommer uppdagas.

Ni kan vara helt säkra på att de framtida riktigt stora fel som begås på chefsnivå aldrig kommer avslöjas.

Samtliga aktörer kommer göra allt för att utmåla er som vill få upprättelse till fiender och göra allt för att dölja alla oegentligheter och fel till fördel för den typen av propagandaliknande idyllbild som man såg exempel på under forna sovjetunionen.

De som hotar den idylliska drömbilden kommer vara statens och samhällets fiende och kommer bli social paria vid försök att (som det kommer tolkas) ”smutsa ner” den falska förskönade bilden av Sverige.

Jag tänker särskilt på IVO när jag talar om myndigheter som nu skadat Sverige, inte bara FHM och MSB.

Jenny Fjell som jobbar på IVO har berättat för mig och minst fyra personer till som var närvarande att cheferna inom IVO svor att de aldrig kommer utvärdera mina påståenden att människor dör utan syrgas vid Covid-19 eftersom de hört rykten att jag var sverigedemokrat.

Jag är inte sverigedemokrat och jag har aldrig någonsin varit det.

Att det skulle ha betydelse vilken som är min politiska färg är fel. Mycket fel. Det är ett tecken på ett mycket sjukt samhälle när man måste visa partibok innan man får göra ett avslöjande inom vården.

Jenny gjorde sitt bästa inifrån IVO att tidigt få till stånd en granskning i enlighet med mina avslöjande men svaret från chefena var att:
”vi kommer aldrig utreda något som kommer från en misstänkt sverigedemokrat”.

Jenny Fjell ville senare att vi skulle hålla detta hemligt. Hon blev rädd när hon fick bekymmer inom IVO och det har jag respekterat till nu.

Efter IVO’s granskning står det klart att IVO har hållt sitt löfte att inte granska dem som dött utan syrgas. Av två onda ting väljer jag sanning och liv före Jenny Fjells önskemål om tystnad.

Jag gör det med motivationen att jag numer är mera journalist än någonting annat. Journalister gör avslöjanden. Dessutom anser jag att man som läkare inte har rätten att tiga om missförhållanden inom vården.

Det är en viktig moralisk princip i enlighet med hippokratiska eden att patienterna skall stå i centrum.

Om man vill hålla på med hemlighetsmakeri får man välja en annan branch. Det är min bestämda uppfattning.

Jenny fick veta av sina chefer att hon inte fick arbeta med granskning längre eftersom hon enligt dem hade mist sin objektivitet när hon arbetade med att försöka få syrgas till de äldre. Hon fick lön men var arbetsbefriad från IVO och förbjuden att granska vården.

Jenny Fjäll är den läkare som startade forumet ”syrgas åt alla” och medlem i ”syrgasinitiativet”.

Sen en tid har hon styrt gruppen i hemlighet under hemlig identitet. Hemlighetsmakeriet får det vara slut med. Vi får alla stå för våra ord och våra handlingar nu. Det är min bestämda uppfatting.

Jenny Fjells vittnesmål är viktigt och är enligt lag skyddat. Ska vara. I Sverige verkar dock inte lag och rätt vara särskilt prioriterat. Titta bara på offentlighetsprincipen som under pandemin är avskaffad.

Jennys vittnesmål är oerhört viktigt och angeläget i ljuset av att IVO har hållit kvar vid sin princip att inte utreda missförhållanden en misstänkt sverigedemokrat uttalat och inte utrett det faktum att tusentals dött kvävningsdöden allt medan de fått morfin och de har ofta aldrig fått en chans att prova syrgas.

IVO har fokuserat sin granskning på att läkarna brustit i att göra egna bedömningar. Ett villospår. De har på beställning offrat läkarna i sin granskning samtidigt som de friat chefer, makthavare, institutioner och till och med socialstyrelsen.

Föga överaskande.

IVO är det organ som skall granska vården. Nu har de aktivt mörkat de tusentals dödsfall som skett i onödan och de riktlinjer som är orsaken till dödsfallen.

Detta är en skandal bortom all anständighet. Det måste till varje pris upp i dagens ljus.

IVO har tänkt disciplinera vårdens fotfolk, inte vårdens chefer eller makthavare.

IVO har bevisat sig som en myndighet som varken är oberoende eller hederlig har vi lärt oss.

Förtroendet är förbrukat.

Jag har naturligtvis blivit anmäld till IVO under den period jag var tjänstledig för saker jag skulle ha gjort under min tjänstledighet. Hur absurt det än låter tar folk det på allvar att jag numer är ”en anmäld läkare”. Man häpnar.

Vården i Sverige kommer i framtiden bedrivas med målet att det ska se ut som om vården är bra.

Under ytan kommer vi aldrig mer få veta vad som händer. Min erfarenhet av vården säger mig att varje patient i Sverige svävar i fara. Livsfara.

Det är ingen överdrift. Det är heller ingen alarmism. Det är bara sanningen så som jag förstår den och jag ger bara uttryck för min grundlagsskyddade rätt att uttrycka den.

Jag tar inte konsekvenserna av att jag uttrycker sanningen. Varför skulle jag?

Konsekvensen av sanning bör vara mer sanning. Inte mer lögn.

Ingen har heller utmanat det jag sagt i snart fyra månader så det jag sagt är cementerat nu.

Jag har varit tjänstledig och tillgänglig för debatt i fyra månader dygnet runt och eftersom ingen ringt och ifrågasatt ett enda ord jag sagt är möjligheten till debatt rimligen stängd. Jag har dessutom emigrerat.

Om jag skulle ha farit med en enda osanning så får man rimligen anta att jag hade blivit utmanad i öppen debatt. Det är ju så demokratin fungerar. Den som är tyst den samtycker ju. Det vet ju varenda skolbarn.

Jag har efter absurda påhopp från kollegor förstått att läkare är mycket påverkbara i att hamna i en sinnesstämning där omdömet är så pass grumlat att man kan följa osunda, faktiskt onda, riktlinjer och förväxla dessa med sunda riktlinjer helt oreflekterat.

Att vissa kollegor valt att attackera den som framför välgrundad kritik är bedrövligt.

Ingen av dessa har velat ta en öppen debatt. Någonsin.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

Se bilden nedan. Bilden nedan är ett ytterlighetsexempel på vad som händer med vårdpersonal som gör avslöjande inom vården.

Artikeln av Vladan Lausevic i ”Opus” är ganska löjeväckande där den visselblåsande sjuksköterskan Latifa Löfvenberg och jag blir grönmålade och får en varnande dödskalle placerad framför oss.

Smutskastade och beskyllda för lögner och konspirarionsteorier.

Detta är det första man får upp om man söker mitt namn. Jag tycker det är en ganska skrattretande låg nivå och detta stör mig inte så mycket eftersom ingen sund människa borde kunna förväxla detta med objektiv journalistik.

Tyvärr har jag har sett många exempel med bland annat sjuksköterskor som hyllar denna artikel som ”utmärkt journalistik”.

Detta får mig att tvivla ytterligare på vår motståndskraft mot fake news.

Vi svenskar ter oss väldigt lättpåverkade och till synes helt befriade från den ”källkritik” det annars talas så mycket om när det skrivs om fake news.

När det kommer till kritan finns en total avsaknad av förmåga att kunna granska vad man läser kritiskt.

Sannolikheten att gemene man skulle se igenom SVT och andra stora mediakanaler med deras välproducerade statslojala kampanjer av desinformation håller jag för osannolikt.

Enligt Björn Frännhagen svalde Sydsvenska Dagbladet artikeln nedan med hull och hår och när Björn pratade med Sydsvenskan var de enligt Björn övertygade om att jag var högerextrem.

Det visar sig att inte ens journalister kan genomskåda den skrattretande smutskastningskampanjen ni ser nedan utan tror att det är sund journalistik.

Man skulle skratta om det inte var så att Sydsvenskan styr opinionen i Skåne. Nu blir man bara rädd.

Kom ihåg att artikeln i Opus saknar källor och bevis för sina uttalanden. Källkritik är nyckelordet. Förmågan att kunna granska om det finns en källa för ett påstående och om källan är tillförlitlig.

Latifa fick sparken och artikelförfattaren ovan ringde och hotade regionschefen på koncernen Lideta hälsovård Rafal Nowakowski, att företaget jag arbetade på skulle hamna i dålig dager med mig som anställd med mina ”högerextrema kopplingar” som Vladan fantiserat ihop att jag skulle ha, helt utan skuggan av bevis och utan att ens ha ringt och frågat mig om saken.

När jag på order av min närmsta chef Violetta på Läkarhuset i Tranås (som är del av Lideta hälsovård) skulle genomgå ett förhör om att jag enligt Lideta: ”ger Lideta hälsovård ett dåligt rykte”, så valde jag att säga upp mig.

Ingen ska någonsin få tillfälle att ställa en fråga till mig om det jag gör på min fritid. Vi måste alla dra den linjen i sanden. Annars är vi förlorade i ett politiserat samhälle där ideologi kommer först och humanism kommer sist.

Jag är principfast. Jag tror det är en bra egenskap. Det är i alla fall den jag är. På gott och ont. Det är det viktigaste jag lärde mig av min far. Principerna är viktigast. ”Det är en principsak”, sa han ofta. Det är väl det som präglat mig.

Jag och min fru hade redan när jag sa upp mig planer på att emigrera och processen blev bara lite påskyndad. Droppen rann över bägaren vilket jag är tacksam för nu.

För Danmark är fantastiskt!

Jag frågade min nya chef här i Danmark om alla de danska riktlinjer jag behöver lära mig men hon såg mycket frågande ut;
”Det finns inga riktlinjer”, sa hon,
”det är Du som läkare som bestämmer”.

Himmelriket för en läkare, tänkte jag. Himmelriket för en kunnig läkare med samvete.

För en okunnig läkare är det naturligtvis inte kul att mista sina älskade riktlinjer som man följer som en bok och som därefter befriar en från ansvar.

Jag publicerar bilden nedan för att varna mina kollegor inom vården. Gör inte det jag gjort. Jag klarar detta men du kommer inte överleva. Tro mig. Jag är byggd att hantera det jag gav mig in i. Väldigt få människor är det.

Nej. Jag kommer inte stämma artikelförfattaren. Jag tror på yttrandefriheten och på nåt sätt tycker jag det är lite smickrande att Opus betalar massor med pengar till google för att behålla artikeln överst i sökningar.

Visst är det ärekränkning men jag gick inte in i detta för min egen ära.

Artikeln kan gott få finnas kvar som ett testamente över att jag inte bryr mig om lögner.

Det är bara sanningen och dem med förmågan att se sanningen som är relevanta i min värld. De andra utgör bara ett brus som man gör bäst i att ignorera.

Jag är ganska road men jag tvivlar på att de flesta av mina kollegor skulle vara det.

Allt som allt har erfarenheterna sen den 10:e april varit en mycket positiv och utvecklande upplevelse för mig. Jag har växt. Utvecklats. Funnit min botten och står stabilt i den.

Det är inte synd om mig. Det är synd om Sverige, om vårdpersonalen, våra patienter men sist men inte minst är det synd om demokratin.

Mest av allt är det synd om alla de som är 70+ som min mamma. De som lever i total isolation på obestämd tid.

I limbo avskurna från livet.

Allt medan de yngre slipper ha munskydd som skydd för de äldre så utvecklar nu en hel generation svåra psykiska besvär som följd av social isolation.

Vi borde leva i skam.
Inte ”festa med Bianca”.
Vi borde ta ansvar.
Inte som Lena Hallengren värna om en munskyddsfri ”kultur”.

Äldreföraktet är totalt.

Min mor funderar på att följa med oss till Danmark. Hon vill inte åldras i Sverige.

Svenska folket är inte delaktiga i Sveriges utveckling och mitt projekt har visat detta med all önskvärd tydlighet. Fråga mina 5000 vänner som skickat tusentals brev till alla med inflytande i hela Sverige.

Jag har nått ut i hela världen med artiklar och intervjuer och hundratals omnämnande men den stora allmänheten i Sverige är effektivt beskyddade från de obekväma sanningar jag erbjuder.

Själv har jag aldrig mått bättre. Jag har fått uttrycka mig inför tusentals människor och fått uppleva stöd och kärlek av tiotusentals. Jag har numer ett kontaktnät det skulle ta en livstid att bygga upp. Många goda och lojala vänner.

Jag har aldrig känt mig såhär levande som jag gör nu när jag fått berätta sanningen helt utan filter till en hyfsat stor publik.

De som får det svårt framöver är alla ni jag lämnat bakom mig, kvar i Sverige.

Att stora delar av Sveriges informella och formella ledare inte velat ta chansen att låta en läkare berätta vad som händer bakom kulisserna i vården kommer jag aldrig förstå. Det förblir för mig ett stort mysterium.

Men till syvende och sist blir det Sverige som nation som blir lidande på djupet och i det långa loppet. Folksjälen är sårad. Förmodligen permanent.

Jag kommer bara leva kvar i folkminnet hos mina följare som visselblåsaren som Sverige tystade.

Troligen den sista av sin art. Troligen sist i mannaminne. Men förhoppningsvis inte. Hoppet är det sista som lämnar oss.

Jag hade mycket att berätta. Kanske blir det en bok. Kanske inte.

Själv kommer jag bedriva god vård i enlighet med mitt samvete i Danmark.

Sist vill jag skriva. Till de som tycker att jag varit ”för tuff” mot massmedia och att jag ”då inte kan förvänta mig att få min nyhet publicerad”.

Detta är för mig oerhört provocerande. Detta är inte min nyhet som jag vill få ut. Detta är en nyhet som är viktig för alla våra äldre.

Jag gör inte detta för mig. Jag gör detta för sanningen. Hur svårt kan detta vara att förstå. Det är inte jag som riskerar avlivning vid Covid-19.

Det är tydligen omöjligt att förstå att jag inte har ett egenintresse att ”bli publicerad” utan att jag bara vill att sanningen som sådan ska bli erkänd till gagn för de nu snart 6000 som dött. Många av dem som en följd av att ”min” nyhet inte fått genomslag för att avslöja de riktlinjer som gjort att våra äldre med Covid-19 fått morfin i stället för syrgas vid andningsbesvär av infektion med Covid-19.

Skammen kommer aldrig lämna Sverige.

Inte någonsin.

/Dr Jon Tallinger

Läs Dr Tallingers brev till The World Medical Association här.

Jag bifogar här en samling nyckelbevis att studera för att verifiera mina påståenden. På Youtube har jag drygt 200 videor att granska med bevis av varierande typ.

Här är länkar bland annat till min Google drive till de viktigaste dokumenten som bevis för senicide i Sverige 2020. Om du har förslag på fler dokument så mejla på: [email protected]

Mitt eget vittnesmål och varning från 10 april 2020 att myndigheter och vården planerade mord på covid-19 smittade patienter istället för syrgasbehandling:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2573058846290175&id=100007582530853

Video från Stockholms sjukhem. Detta är den vård vi ger patienter som vi vårdplanerat palliativt i förväg i händelse att de får covid-19 och får andningsbesvär.

https://youtu.be/2aGXr-q7YU0

Dokument på läkemedel som ska användas palliativt vid covid-19, notera att syrgas ej ingår:

https://drive.google.com/file/d/1VkyuiWm55VMLUCqFfrlomnsOsbBfXHdB/view?usp=drivesdk

IVA-indikationer Sthm:

https://drive.google.com/file/d/1A-xLA2WxM3UqppZbTXJOa7BpM93ypSMl/view?usp=drivesdk

Stödjedokument till IVA-indikationer ovan. I detta får vi mer kött på benen gällande åldersgruppen 60-80.

https://drive.google.com/file/d/1WG-zoXfqQtrlFlsniAIaxM9MH9LeI6CC/view?usp=drivesdk

Gävledokumentet:

https://drive.google.com/file/d/1A2FtbYokeNsbB63b0Yr52Uj_5A1MBw1X/view?usp=drivesdk

Skånes syrgasdokument:

https://drive.google.com/file/d/1pYVkpkqWkS9LsvtPc3VrgraryDDNSJHq/view?usp=drivesdk

Prioriteringsdokument Sthm med CFS 1-9:

https://drive.google.com/file/d/1-NZI3JRz4-5gwzfUVyL8pgxxz5kf4s-o/view?usp=drivesdk

Stödjedokument om SÄBO-vård med hänsyn till CFS ovan:

https://drive.google.com/file/d/1WBO8lg6YWcN63eTBso8hvY_a40hmgfX-/view?usp=drivesdk

Syrgasdokument Sthm:

https://drive.google.com/file/d/1-QTUzPdcz2DpKfzqYfJirJLAyiv3RT3Y/view?usp=drivesdk

Samma dokument som ovan i sin helhet:

https://drive.google.com/file/d/1pDq8DLhkOuloF9zv4Q3qscWKCyMCSM4-/view?usp=drivesdk

Västra Götalandsdokumentet syrgas:

https://drive.google.com/file/d/1JqjxjEjsPhdMNFNxxC-6MPpBQIX2R9iB/view?usp=drivesdk

ASIH-postern:

https://drive.google.com/file/d/1El0L5fDlU5amYst_4Xv3_FAIt0GQcUu5/view?usp=drivesdk

Socialstyrelsens förändring av riktlinjer att sluta mäta syrgasmättnad mitt under brinnande pandemi. Dessa förändrade riktlinjer gör det möjligt för primärvårdsläkare att med stöd av socialstyrelsen och andra dokument undanhålla syrgas till patienter som blivit palliativa vid covid-19.

https://drive.google.com/file/d/1OdNiHRtbTk4R6WRIIas1qP2cpB-iT56P/view?usp=drivesdk

Version 1.0 högupplöst:

https://drive.google.com/file/d/1pGAva3Fm0ZSsYxMiX06UKGvEoD-TzdWr/view?usp=drivesdk

Version 3.0 högupplöst:

https://drive.google.com/file/d/1Oq6JoMEUdzjVnh1AJsORTMDUgsqCQQyv/view?usp=drivesdk

Bevis på flockimmunitetsstrategi:

https://drive.google.com/file/d/1ms3FQ7miFuxRhJ5wPMzhWiwCo7AhaDW0/view?usp=drivesdk

Ihopklipp av behandlingsrekomendationer för palliativ covid-vård i Danmark dit jag flyttar:

https://drive.google.com/file/d/1mxdmlF20h8a0sWGAxGKHCnIwJOTqL5Ea/view?usp=drivesdk

Avrådan att använda munskydd i hemsjukvård i Skåne. Med detta dokument är det garanterat att äldre på SÄBO och med hemsjukvård blir smittade av covid-19.

https://drive.google.com/file/d/1QsgAFus7HQ-c6rBhGKPIQUMzRRTMpzPU/view?usp=drivesdk

Avrådan att ge vätska:

https://drive.google.com/file/d/1Quf6ZgAFv5gF9cJ9RAIpxoPhzmAk8H95/view?usp=drivesdk

Juurnalanteckning som tydligt visar hur en distriktsläkare följt alla riktlinjer ovan och gjort ”rätt” enligt dessa och beslutat att en covid-smittad patient ska få palliativa läkemedel vid covid-19:

https://drive.google.com/file/d/1p4-wBXbmTB13y6NJSwQd4ObxgYlFFqS6/view?usp=drivesdk

SÄBO-journal som visar hur misstänkt covid-patient får morfin och dör utan att få prova syrgas eller andra läkemedel:

https://drive.google.com/file/d/1TDzP7vTRa7rPH_ZMTgk7KMeEsHG_EBrB/view?usp=drivesdk

Exempel på hur FHM ser till att smittan sprids vidare på arbetsplatser så vi snabbt kan få en flockimmunitet där alla arbetskamrater till en smittad ska få smittan på jobbet:

https://drive.google.com/file/d/17ZbUYgBVV2FO6QUSugokuo2SGnS27eLZ/view?usp=drivesdk

Exempel på hur massmedia hjälper landstinget att tysta visselblåsare i vården trots visselblåsarlagen:

https://drive.google.com/file/d/1p2j0ASmEJLJnHqNt0bgTi4iAHsnsUyON/view?usp=drivesdk

Här är stöddokument för läkare att behålla patienter i hemmet till de är bortom räddning:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2655346484728077&id=100007582530853

Här går jag igenom hur man använder falska vetenskapliga referenser för att motivera riktlinjerna ovan där vetenskapen inte ger stöd för de riktlinjer man hävdar att de gör:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2652562818339777&id=100007582530853

Sköterska vittnar om att patienter avlivas med morfin 29/4:

https://youtu.be/iIaO_CvbWZ4

Ett av en lång rad anhörigvittnesmål om hur anhöriga avlivats utan syrgas.

https://youtu.be/DplGYeYwJD8

Bevis på hur SVT arbetar tillsammans med landstingen för att lura befolkningen att syrgas inte ska användas och för att motverka mina avslöjanden på propagandanivå:

https://youtu.be/Ghiies0riq8

Palliativt kunskapscenter och hur de arbetar med SVT för att sprida myter om att äldre inte behöver syrgas utan dör av ”feber”:

https://youtu.be/-VhC5G12ol4

Bevis på att Svensk mainstream media (här ex Expressen den 11 maj och DN den 12 maj) kände till mitt avslöjade men mörkat nyheten sen dess pga lojalitet till makten:

https://youtu.be/15YApUi7dVw

https://youtu.be/VHzS3gyiCb4

Mitt avslöjade från 12 april att Karolinska och SVT samarbetar för att ljuga för allmänheten att de hårda prioriteringarna man gör är något ”bra”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575306356065424&id=100007582530853

Allt detta är bara ett axplock. På youtube har jag till exempel 200 videor och i facebookflödet minst 500 inlägg där flertalet dock är skuggbannade av facebooks algoritmer via dess administratörer och kan vara svåra att hitta. En komplett genomgång kommer kunna göras först efter att jag plockat fram alla inlägg ur algoritmerna med hjälp av aktivitetsloggar.

Axplock:
Vittne:
https://youtu.be/HTB8PevHCl4

https://youtu.be/i_K9BuyJXzU

https://youtu.be/i_K9BuyJXzU

https://youtu.be/lHKp9USMGlw

https://youtu.be/h1BI9Hvpn78

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2658756614387064&id=100007582530853

https://www.youtube.com/channel/UCPi09ewi9RSkDwT2fsSsxKg

Mitt brev till World Medical Association

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2656952844567441&id=100007582530853

Inlägget den 10:e april:

13 thoughts on “Skammen kommer aldrig att lämna Sverige. Inte någonsin.

 1. Du skal være velkommen, Jon. Selv så jeg skriften på væggen i 2004, og solgte mit svenske hus efter at have været meget i Sverige siden 1960 erne

 2. Lycka till med det nya jobbet. Manga i Sverige kommer att sakna dig. <3 Tack for allt arbete du gjort med att oppna mangas ogon for vad som pagar. Jag onskar att andra kan fortsatta vad du startat. TACK

 3. Det är fruktansvärt att Sveriges sjukvårdsmyndigheter med regeringens direktiv bedriver riktigt hexjakt på en mycket ansedd och kunnig läkare i syfte att förgöra honom, för att han uppdagade all mörkläggning vad som egentligen pågick och pågår med patienterna sjuka i covic19 när dom hamnar på våra sjukhus. Bra att du lämnar Sverige och får förtsätta där man värdesätter ditt kunskap med respekt. Jag och många, många andra kommer ALDRIG att glömma dig. Må väl med hela din familj. Ger dig min fulla beundran som läkare och medmänniska.

 4. Även om JT hade varit nazist, kommunist eller seriemördare så ska det inte få spela någon roll vid värderingen av hans varningar och professionella uppmaningar. Dessa ska prövas vetenskapligt oavsett vad någon gillar/ogillar visselblåsaren i fråga.

 5. Jag lämnade Sverige för 6 år sedan. Jag är i Danmark. Jag jobbar som gymnasielärare. Det är med sorg som jag ser dagens Sverige. Välkommen till Danmark. Du har gjort det bra, och kommer att göra det i ditt nya land

 6. En ärlig berättelse av en läkare som svor för att hjälpa människor. Tvingades att hjälpa patienter över svårigheter med ojust sätt. Han kunde inte. Är det inte dax att hjälpa honom bevisa hans avslöjande. Är vi tillräkligt många/ inte rädda/
  Kan göra något. Jag är 73 år sak. Jag rädda inte.

 7. Jag har varit imponerad med ditt engagemang – kunskap, kompetens, energi, ärlighet, medmänsklighet,…_
  Världen är din!
  Jag önskar dig och din familj all lycka och framgång i livet!
  Bästa hälsningar
  Zihar Dzambic

Comments are closed.