Tapani Juntunen (SD): Hanif Bali föreslår att kusinäktenskap bör förbjudas. Det har han nog rätt i.

Politik inrikes Samhälle

Tapani Juntunen skriver på sin Facebooksida:

Kusiner och klan.

Hanif Bali har gjort en mycket bra research gällande klanens inre liv. En helt central faktor är familjebildningen, där giftermål med kusiner är en bärande del.
Detta ger vatten på gammal fråga, varför har inte nationalstater med demokrati av västerländskt typsnitt i högre grad uppstått i Mellanöstern.

Svaret skulle då med denna research av Bali helt enkelt bli att det är klanens regler kring familjebildning, där kusinäktenskap ingår som gör denna process mycket svårare. Kusinäktenskap skapar en situation där människors hela världsbild kring sin grupp helt är baserad på blodsband. Det ger ingen förutsättning för att bilda en stat och se nationen som sin identitet och grupp.

Skapandet av stabila stater och demokrati kräver att man har en mer bredare definition av vad som är den egna gruppen. I Sverige betraktas det idag lite suspekt att någon anser att Sverige är mitt land. Men den egentliga frågan är hur skulle det se ut om ingen ens ansåg att landet tillhör just dem. Ja man skulle få ett Klansamhälle där blodsband avgör grupptillhörighet. Det alternativet är inte särskilt lockande.

Här i Skärholmen föreslog jag som ett av mina förslag till beslut att förvaltningen skulle ges i uppdrag att ta fram ett kulturprogram som syftade på att belysa processen från klan till stat ur ett kulturellt perspektiv. Det kan ju låta akademiskt, men Skärholmen är något som händer i realtid i skala 1:1. Och någon akademi har vi inte tid att vänta på. Förslaget röstades givetvis ner. Socialdemokraterna kastade till och med anklagelser om rasism över mig. Så även i fortsättningen kommer vi ha en förvaltning som ägnar sig åt värdegrunden. Verkligheten offras först på det altaret. Något egentligt intresse för kultur finns inte.

Lyckligtvis finns det dock myndigheter som trots politikens ointresse har tagit tag i klanbegreppet. Det är poliser som åker till Tyskland för att studera kriminalitet kopplad till klan. Och det finns journalister som enträget ägnat tid åt klanbegreppet. Till exempel Per Brinkemo.

Hanif Bali föreslår i sin pod att kusinäktenskap bör förbjudas. Det har han nog helt rätt i.

Lyssna på Hanif Bali i Soundcloud, länk här.