Jonas WE Andersson: – Det är så förfärligt och vedervärdigt att jag finner inte ord. Att batiken – sekten – tagit över och förgiftat alla värdefulla och hoppingivande organisationer i Sverige.

Samhälle

Idag kommer Jonas WE Andersson med ytterligare ett sorgligt exempel på hur de värdegrundsförgiftade hjärntvättade vänsterliberalerna har tagit över även det så kallade civilsamhället.

”Bara ett exempel av sannolikt tiotusentals varje dag i Sverige. En till synes altruistisk och välmenande organisation (i detta fall “Nykterhetsrörelsens Scoutförbund” – vem kan tänka sig något hederligare?). De söker nya medarbetare. Jag frågar om det är OK att även människor som röstat SD kan söka jobben.

Svaret är nej (om än inlindat i floskler och nonsens). Men det är tydligt att man inte svarar ja på frågan. Tvärtom använder man feministiska markörer som “en” (istället för “man”), och man hänvisar till “värdegrund” (som egentligen betyder en socialistisk/feministisk världsåskådning). Och som alltid, den meningslösa frasen “allas lika värde”. Allt för att få det att låta “godhjärtat“ och något som barn kan känna samhörighet med.

Det är så förfärligt och vedervärdigt att jag finner inte ord (heller denna gång). Att batiken – sekten – tagit över och förgiftat alla värdefulla och hoppingivande organisationer i Sverige är välkänt men det drabbar mig lika illa varje gång jag tänker på det.

Nykterhetens Scoutförbund. Är det någon som tänker nykterhet? Är det någon som tänker friluftsliv, möjligheten att klara sig ute i naturen och värna djuren, naturen och landskapen? Är det någon som tänker kamratskap och att lära sig att knyta olika knopar?

Glöm det.

Nykterhetens Scoutförbund är ett träningsläger för intersektionell feminism, socialistiskt tänkande och ett globalistiskt, antidemokratiskt förhållningssätt (mot det svenska, mot idén om nationalstater, mot kapitalism, mot västvärlden och mot konservativa idéer).

Så här ser propaganda De Luxe ut. Det är inte bara förskolorna, skolorna och fritidsgårdarna som är säkerställda i propagandans tjänst. Det är inte bara SR (varje svensk statlig radiokanal), SVT (alla statens TV-kanaler, inklusive TV4) eller SFI (Svenska Filminstitutet som bara ger stöd till filmer med rätt ideologiskt syfte). Det är inte bara rektorerna på alla svenska universitet.

Det är överallt.

Även i de till synes obetydliga organisationerna, där sektmedlemmarna har lyckats ta sig in.

Även scouterna. Även nykteristerna. Alla måste de hata SD, har sekten förkunnat.

—————

Och ändå är SD 30%.

Förstår ni vilken tryckkokare vi sitter på?”