Hans Sandin: 400 000 pensionärer skjuter Socialdemokraterna i sank valet 2022

Ekonomi Politik inrikes Samhälle

Hans Sandin har startat Facebookgruppen Din kommande pension med syfte att medvetandegöra det enorma svindleri staten utsätter pensionärerna för.

I två tidigare artiklar beskriver jag vad orsaken är till att svenska pensionärer har näst lägst pensioner hela EU och att frågan om pensioner har gömts undan i en pensionsgrupp som inte är parlamentariskt uppbyggd och där vi medborgare helt saknar insyn, se länkar längst ner i artikeln.

Nu skriver Hans Sandelin något som jag innerligt hoppas infrias, att pensionärerna nu en gång för alla slutar rösta på dessa svikare och tänker till.

Hans Sandin:

400 000 röster skjuter Socialdemokraterna i sank till valet 2022. Vi tar inga fler lögner!
Vid valet 2022 kommer 400 000 nya pensionärer ha gått in i pensionssystemet. Och de årskullar det nu handlar om är de som har störst anledning att känna sig snuvade på pensionen och besvikna på samhället.

Skatteuttaget under deras arbetsliv låg under decennier två till fyra BNP-procent högre än i dag, eller omräknat till dagens BNP, uppåt 100 till 200 miljarder extra per år.

De har betalat EU:s högsta socialförsäkringsavgifter på sin lön (via arbetsgivaren). De har tagits på sängen när förutsättningarna för deras pension har ändrats i efterhand.

De sa att pensionerna skulle vara i det närmaste oförändrade

Först sades att det nya pensionssystemet skulle ge ungefär samma pensioner som tidigare. År 2005 gav Pensionsmyndigheten upp hoppet om den statliga pensionens utveckling, och gick ut med ett budskap som i princip löd: ”Tyvärr kommer pensionen bli minimal – ni borde ha skaffat er en bra tjänstepension eller pensionsförsäkring”.

Detta resulterade i 350 000 fattigpensionärer i Sverige.

Det finns pengar till pensionerna

Nu tror jag äntligen att det börjar röra sig i pensionsfrågan även hos politikerna. I gårdagens ”lördagsintervju” med IF Metalls ordförande Marie Nilsson meddelade hon att pensionsavgifterna borde gå till pensioner och inte till annat.

Sedan 1994 tar nämligen staten 6,5 – 7% av avgifterna till statskassan.

Jag räknade ut vad det blivit från år 2000 – 2019 = 277 miljarder. (Källa pensionsmyndighetens PM-årsredovisningar.)

Jag valde år 2000 eftersom det var åren 2000 – 2004 staten tog 310 miljarder ur pensionsfonderna. Allt var för vårt eget bästa sades det. ”Ingen ska bli rik på sin pension och pensionssystemet är väl finansierat ”.

Nu vill metallordföranden att avgifterna för pension ska gå till pensioner och förvaltas med ränta på ränta. Och det verkar ju minst sagt rimligt!

Men vad har skett sedan 1994? Ja, jag har räknat ränta på ränta på statens uttag enligt ovan (PM’s genomsnittliga avkastning på fonder-PM’s årsredovisningar).

De uttag staten gjort ur pensionssystemet åren 2000 – 2019 med ränta på ränta var vid årsskiftet 2020 uppe i värdet 1.363 miljarder!

Kul att facket börjar förstå att de och deras medlemmar blivit blåsta på sina pensionsmedel, avsiktligt och systematiskt och att det är därför medlemmarna nu får Europas näst sämsta pensioner. Och inte 60% som hon sa utan 40 – 43% av slutlönen efter ett långt arbetsliv 45 – 47 år.

Det ska bli kul att se om något parti på allvar tar tag i detta ! Vad tror du?

(Källa Leif Eng)

Lördagsintervju med IF Metalls ordförande Marie Nilsson

Lördagsintervjun hittar du här. Där tar hon upp att de 18 % av arbetsgivaravgiften som ska gå till pensioner inte gör det, och att de ska göra det.

Hon tar också upp frågan om att de som är sjuka och nära pensionsåldern idag nekas sjukpenning och då istället tvingas ta ut förtidspension, så att en redan låg pension på det sättet blir ännu lägre. Så ska det inte vara, säger hon. Det ska vara sjukpenning fram till ordinarie pension om man är sjuk. Detta är mycket viktigt eftersom de som har slitsamma jobb idag ofta är de som får leva på en väldigt låg pension.

Om dessutom den ordinarie pensionsåldern höjs framöver så blir den frågan en mycket viktig fråga för stora delar av pensionärerna framöver.

Du hittar Facebookgruppen Din kommande pension här.

Tidigare artiklar i samma ämne:

Vad är den verkliga orsaken till att Sverige har den näst lägsta pensionen i hela EU?

Den odemokratiska pensionsgruppen blockerar alla möjligheter och bör upplösas omedelbart. Pensionsfrågan ska återföras till riksdagen.

1 thought on “Hans Sandin: 400 000 pensionärer skjuter Socialdemokraterna i sank valet 2022

Comments are closed.