Sverigedemokraterna samarbetar med IRI för frihet och demokrati

Politik inrikes Politik utrikes

7 oktober 2019

Nu på onsdag besöker International Republican Institute, IRI, europachef Thibault Muzergues Sverigedemokraternas riksdagsgrupp. Muzergues har även varit tjänsteman i Touries. IRI bildades 1983 av Ronald Reagan för att stötta frihet och demokrati över hela världen och för att motverka kommunismen som när han startade IRI ockuperade halva Europa.

IRI är en mycket respekterad verksamhet. Organisationen finansieras av amerikanska biståndsmedel och är verksamma i Sydamerika, Afrika, Ryssland, Kina, Mellanöstern och i hela det gamla Östeuropa, inklusive Ukraina och Vitryssland. Organisationen är ideologiskt och socialt nära knuten till det Republikanska partiet. Senatorn John McCain var ordförande för organisationen fram till sin död.

IRI lanserade 2015 kampanjen Beacon Project i Europa som genom utbildning, opinionsbildning och möten med och mellan politiker arbetar hålla fast vid demokratiska ideal och vara förberedda för och ha goda kontakter inför den dag då de politiker de odlar kontakt med har regeringsmakt. Målet är också en gemensam vision av att göra Europa fritt från socialister, islamister och värna traditionella västerländska ideal.

USA anses i dag ha goda kontakter med nationalistpartierna i Öst- och Centraleuropa, Tyskland och Skandinavien, och i Sverige SD.

I slutet av augusti var SDs gruppledare och internationelle sekreterare Mattias Karlssons inbjuden till Vita huset. Tillsammans med en liten delegation från partiet träffade Karlsson företrädare för det amerikanska utrikesdepartementet för att diskutera en gemensam global kampanj för att avkriminalisera homosexualitet, samt fortsatta samarbeten.

En annan tung internationell sammanslutning som Sverigedemokraterna nu ingår i är New Direction. Det är en systerorganisation till IRI som grundades av Margaret Thatcher. Det är ett nätverk för europeiska konservativa intellektuella.

New Direction är Tories internationella gren och den viktigaste tankesmedjan för den paneuropeiska organisation av konservativa partier som bland annat samlar de partier i Europaparlamentet som numera kallar sig Europarealister. De är antifederalistiska och konservativa partier. Tories kommer att fortsätta ingå i New Direction även efter att Storbritannien har lämnat EU.

Sverigedemokraternas internationella kontakter inom den konservativa sfären byggs därmed på. De ökar sitt inflytande i EU och med Storbritannien och USA vilket är mycket viktigt inför framtiden för partiet och för Sverige.