Sonesson, KO Staffanstorp, agerar föredömligt enligt försiktighetsprincipen angående Corona.

Säkerhet Samhälle

Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp agerar återigen på ett föredömligt sätt.

Han meddelar på sin Facebooksida:

Beslut med anledning av smittorisk (Covid-19 sk. Coronavirus)

Uppkomsten av nya konstaterade fall med Covid-19, sk Coronovirus, har de senaste dagarna ökat snabbt i Europa. Sverige har, i skrivande stund, sju konstaterade fall och fler väntas komma. Smittspårning pågår utifrån de kontakter som smittade haft i samhället.

Flera privata arbetsgivare vidtar nu försiktighetsåtgärder som innebär att de som har befunnit sig i Coronovirusdrabbade områden ombeds stanna hemma och om möjligt utföra arbete hemifrån under inkubationstiden.

Staffanstorps kommun har ett primäransvar för våra kommunala verksamheter såsom förskola, skola och omsorg. Vi har också ett ansvar för våra kommuninvånares hälsa och säkerhet och därmed ett ansvar att hjälpa till att fördröja och begränsa en samhällsfarlig smitta. Utöver detta så har vi ett ansvar att försöka underlätta för den regionala vården.

Därför vidtas åtgärder i enlighet med försiktighetsprincipen. Åtgärderna vägleds av övertygelsen att det är bättre att agera beslutsamt och föregripande nu, än att tvingas hantera följderna av en fullständig och fullskalig samhällsstörning. En sådan störning kan innebära att hela verksamheter såsom t.ex. förskolor och skolor måste stängas. Därför planeras och genomförs insatser avsedda att minska risken för att kommunens personal drabbas av viruset och därmed att möjliggöra en så säker fortsatt drift av kommunala servicefunktioner som möjligt.

Arbetsgivaren kan, av hänsyn till de riskgrupper som finns representerade både bland anställda och kommuninvånare, välja att vidta åtgärder för att minska risken att personal sprider viruset.

Kommunstyrelsens ordförande beslutar

att anställda i Staffanstorps kommun med sådana symptom som kan vara förorsakade av coronavirus (covid-19) ska sjukanmäla sig till sin chef, och då hänvisas att kontakta sjukvårdsupplysningen 1177 för information och vägledning.

att anställda i Staffanstorps kommun vilka nyligen besökt Coronavirusdrabbade områden och därmed riskerar att sprida Coronavirus ska arbeta hemifrån, alternativt stängas av från arbetet om arbetet inte kan utföras hemifrån, liksom även ta kontakt med närmsta chef vid hemkomst, samt

att anställda i Staffanstorps kommun som varit i kontakt med Coronavirussmittad person ska arbeta hemifrån alternativt stängas av från arbetet om arbetet inte kan utföras hemifrån, liksom även ta kontakt med närmsta chef vid hemkomst.

Utöver ovanstående beslut så kommer följande riktlinjer att gälla inom förskola och skola.
Skolelever och förskolebarn som befunnit sig i smittspridningsområden uppmanas att stanna hemma under inkubationstiden (14 dagar) och kontakta respektive förskola/skola för att planera hemuppgifter under tiden.

Coronadrabbade områden bedöms enligt Folkhälsomyndigheten i nuläget vara Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea, norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, inklusive dessa regioners skidorter).

Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande (M)
Staffanstorps kommun

Mer information på länken:

https://staffanstorp.se/2020/02/28/beslut-med-anledning-av-coronavirusspridningen/

En ledare skyddar sin befolkning. Det är huvuduppdraget.