Vem är ansvarig för de höga dödssiffrorna på äldreboendena? Ni minns att Tallinger gjorde allt för att förhindra det?

Politik inrikes Samhälle

Sedan Koronakommissionen kommit ut med sin delrapport har diskussionen handlat om vem som är ansvarig för de höga dödstalen bland våra äldre på äldreboenden.

Det många verkar vilja ignorera är att Folkhälsomyndighetens GD Johan Carlson tydligt berättat att FHM har påtalat bristerna på äldreboenden i många år, och därmed inte kan hänvisa till att de inte var informerade om detta när de valde strategi.

Inte heller kan regeringen hänvisa till okunskap om förhållandena på äldreboenden. De är ytterst ansvariga och de som styr landet. De har möjlighet och befogenhet att styra myndigheter som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten och att stifta lagar och förordningar. Bara de kan besluta om att stänga gränser och att inte tillåta flygplan från kraftigt smittade länder att landa i Sverige.

Det vill säga, det är bara regeringen som hade makt att påverka den allmänna smittspridningen i landet, vilket är det som påverkade i hur hög grad smittan kom in på äldreboendena. Detta eftersom personalen som jobbar på äldreboenden rör sig ute i samhället.

Så, vad hände då egentligen och vem tog vilka beslut?

Dr Jon Tallinger var den enda läkare som protesterade. Jag pratade med honom dagen efter hans första inlägg på Facebook. Han hade då försökt få vanlig media att uppmärksamma de oetiska och dödliga instruktioner som hade gått ut till alla läkare som ansvarar för äldreboenden.

Jag skrev ett stort antal artiklar här på SveaNyheter. Fler på alternativmedia hängde på, men det var tvärttyst från den ”etablerade” median.

Här kommer nu en mängd information från Dr Jon Tallinger där ni själva kan se på underlagen att det som hänt är riktlinjer från myndigheterna som regeringen styr och genomgående för hela landet. Det handlar inte alls om några enstaka händelser eller några enstaka läkare eller sjuksköterskor som har handlat på eget bevåg.

Dr Jon Tallinger:

Varför ändrade Socialstyrelsen riktlinjer från att man skulle kolla syremättnad och pröva syrgas till att man ”eventuellt” kunde pröva syrgas men att syremättnad inte behövde kollas?

Ändringen gjordes 4:e maj på grund av ”ny kunskap”.

Vilken kunskap?

Ansvariga för ändringen:

Enligt Socialstyrelsen skulle vi värdera patienternas förmåga att ”klara behandling” med en skattningsskala.

Man klarar alltid syrgas.
Socialstyrelsen är skyldiga till att läkare inte skickade in äldre för syrgas på sjukhus.

Detta gav landstingen fria tyglar att strunta i syresättning och det var inte längre obligatoriskt med syrgas vid syremättnad under 90%.

Studier som stöder denna ”kunskap” är gjorda på människor som varken har syrebrist eller covid.

Detta är inte bara semantik.

Detta är vad hela vårdsverige läser som bibeln.

Några ändringar i ordval och plötsligt behövs varken syrgas eller koll på syrgasmättnaden.

Allt under brinnande pandemi med ett virus som ger syrebrist.

Här är länkar bland annat till min google drive till de viktigaste dokumenten som bevis för senicide i Sverige 2020.

Mitt eget vittnesmål och varning från 10 april 2020 att myndigheter och vården planerade mord på covid-19 smittade patienter istället för syrgasbehandling:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2573058846290175&id=100007582530853

Video från Stockholms sjukhem. Detta är den vård vi ger patienter som vi vårdplanerat palliativt i förväg i händelse att de får covid-19 och får andningsbesvär.

https://youtu.be/2aGXr-q7YU0

Dokument på läkemedel som ska användas palliativt vid covid-19, notera att syrgas ej ingår:

https://drive.google.com/file/d/1VkyuiWm55VMLUCqFfrlomnsOsbBfXHdB/view?usp=drivesdk

IVA-indikationer Sthm:

https://drive.google.com/file/d/1A-xLA2WxM3UqppZbTXJOa7BpM93ypSMl/view?usp=drivesdk

Stödjedokument till IVA-indikationer ovan. I detta får vi mer kött på benen gällande åldersgruppen 60-80.

https://drive.google.com/file/d/1WG-zoXfqQtrlFlsniAIaxM9MH9LeI6CC/view?usp=drivesdk

Gävledokumentet:

https://drive.google.com/file/d/1A2FtbYokeNsbB63b0Yr52Uj_5A1MBw1X/view?usp=drivesdk

Skånes syrgasdokument;

https://drive.google.com/file/d/1pYVkpkqWkS9LsvtPc3VrgraryDDNSJHq/view?usp=drivesdk

Prioriteringsdokument Sthm med CFS 1-9.

https://drive.google.com/file/d/1-NZI3JRz4-5gwzfUVyL8pgxxz5kf4s-o/view?usp=drivesdk

Stödjedokument om SÄBO-vård med hänsyn till CFS ovan:

https://drive.google.com/file/d/1WBO8lg6YWcN63eTBso8hvY_a40hmgfX-/view?usp=drivesdk

Syrgasdokument Sthm:

https://drive.google.com/file/d/1-QTUzPdcz2DpKfzqYfJirJLAyiv3RT3Y/view?usp=drivesdk

Samma dokument som ovan i sin helhet:

https://drive.google.com/file/d/1pDq8DLhkOuloF9zv4Q3qscWKCyMCSM4-/view?usp=drivesdk

Västra Götalandsdokumentet syrgas:

https://drive.google.com/file/d/1JqjxjEjsPhdMNFNxxC-6MPpBQIX2R9iB/view?usp=drivesdk

ASIH-postern:

https://drive.google.com/file/d/1El0L5fDlU5amYst_4Xv3_FAIt0GQcUu5/view?usp=drivesdk

Socialstyrelsens förändring av riktlinjer att sluta mäta syrgasmättnad mitt under brinnande pandemi. Dessa förändrade riktlinjer gör det möjligt för primärvårdsläkare att med stöd av socialstyrelsen och andra dokument undanhålla syrgas till patienter som blivit palliativa vid covid-19.

https://drive.google.com/file/d/1OdNiHRtbTk4R6WRIIas1qP2cpB-iT56P/view?usp=drivesdk

Version 1.0 högupplöst:

https://drive.google.com/file/d/1pGAva3Fm0ZSsYxMiX06UKGvEoD-TzdWr/view?usp=drivesdk

Version 3.0 högupplöst:

https://drive.google.com/file/d/1Oq6JoMEUdzjVnh1AJsORTMDUgsqCQQyv/view?usp=drivesdk

Bevis på flockimmunitetsstrategi:

https://drive.google.com/file/d/1ms3FQ7miFuxRhJ5wPMzhWiwCo7AhaDW0/view?usp=drivesdk

Ihopklipp av behandlingsrekomendationer för palliativ covid-vård i Danmark dit jag flyttar:

https://drive.google.com/file/d/1mxdmlF20h8a0sWGAxGKHCnIwJOTqL5Ea/view?usp=drivesdk

Avrådan att använda munskydd i hemsjukvård i Skåne. Med detta dokument är det garanterat att äldre på SÄBO och med hemsjukvård blir smittade av covid-19.

https://drive.google.com/file/d/1QsgAFus7HQ-c6rBhGKPIQUMzRRTMpzPU/view?usp=drivesdk

Avrådan att ge vätska:

https://drive.google.com/file/d/1Quf6ZgAFv5gF9cJ9RAIpxoPhzmAk8H95/view?usp=drivesdk

Journalanteckning som tydligt visar hur en distriktsläkare följt alla riktlinjer ovan och gjort ”rätt” enligt dessa och beslutat att en covid-smittad patient ska få palliativa läkemedel vid covid-19:

https://drive.google.com/file/d/1p4-wBXbmTB13y6NJSwQd4ObxgYlFFqS6/view?usp=drivesdk

SÄBO-journal som visar hur misstänkt covid-patient får morfin och dör utan att få prova syrgas eller andra läkemedel:

https://drive.google.com/file/d/1TDzP7vTRa7rPH_ZMTgk7KMeEsHG_EBrB/view?usp=drivesdk

Exempel på hur FHM ser till att smittan sprids vidare på arbetsplatser så vi snabbt kan få en flockimmunitet där alla arbetskamrater till en smittad ska få smittan på jobbet:

https://drive.google.com/file/d/17ZbUYgBVV2FO6QUSugokuo2SGnS27eLZ/view?usp=drivesdk

Exempel på hur massmedia hjälper landstinget att tysta visselblåsare i vården trots visselblåsarlagen:

https://drive.google.com/file/d/1p2j0ASmEJLJnHqNt0bgTi4iAHsnsUyON/view?usp=drivesdk

Här är stöddokument för läkare att behålla patienter i hemmet till de är bortom räddning:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2655346484728077&id=100007582530853

Här går jag igenom hur man använder falska vetenskapliga referenser för att motivera riktlinjerna ovan där vetenskapen inte ger stöd för de riktlinjer man hävdar att de gör:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2652562818339777&id=100007582530853

Sköterska vittnar om att patienter avlivas med morfin 29/4.

https://youtu.be/iIaO_CvbWZ4

Ett av en lång rad anhörigvittnesmål om hur anhöriga avlivats utan syrgas.

https://youtu.be/DplGYeYwJD8

Bevis på hur SVT arbetar tillsammans med landstingen för att lura befolkningen att syrgas inte ska användas och för att motverka mina avslöjanden på propagandanivå:

https://youtu.be/Ghiies0riq8

Palliativt kunskapscenter och hur de arbetar med SVT för att sprida myter om att äldre inte behöver syrgas utan dör av ”feber”:

https://youtu.be/-VhC5G12ol4

Bevis på att Svensk mainstream media (här ex Expressen 11 maj och DN den 12 maj) kände till mitt avslöjade men mörkat nyheten sen dess på grund av lojalitet till makten:

https://youtu.be/15YApUi7dVw

https://youtu.be/VHzS3gyiCb4

Mitt avslöjade från 12 april att Karolinska och SVT samarbetar för att ljuga för allmänheten att de hårda prioriteringarna man gör är något ”bra”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2575306356065424&id=100007582530853

Allt detta är bara ett axplock. På youtube har jag till exempel 200 videor och i facebookflödet minst 500 inlägg där flertalet dock är skuggbannade av facebooks algoritmer via dess administratörer och kan vara svåra att hitta. En komplett genomgång kommer kunna göras först efter att jag plockat fram alla inlägg ur algoritmerna med hjälp av aktivitetsloggar.

Axplock:
Vittne:
https://youtu.be/HTB8PevHCl4

https://youtu.be/i_K9BuyJXzU

https://youtu.be/i_K9BuyJXzU

https://youtu.be/lHKp9USMGlw

https://youtu.be/h1BI9Hvpn78

Länk till det dokument där socialstyrelsen ger råd om vårdplanering och prioritering inför covid-19.

https://drive.google.com/file/d/1wUI99NjQYr2HD6ZZoQ8tKzPvVb9t3ddI/view?usp=drivesdk

Östergötlands prioriteringsdokument där det blir klart att patienter ska prioriteras till syrgas på samma grunder som patienter ska prioriteras till IVA:

https://drive.google.com/file/d/1wd24jNUZ0y6eXSrOye0846WQmVWTmeaB/view?usp=drivesdk

Örebro läns landstings prioriteringsdokument.

https://drive.google.com/file/d/1xtxs3XUvzottnZTd1SdFdo8qACHJXuTO/view?usp=drivesdk

Urval artiklar på SveaNyheter

Dr Tallingers letter to The World Medical Association

Dr. Jon Tallingers budskap ratat av SVT men nu sitter en tf överläkare i SVT och pratar om hur bra syrgas är för covid-patienter, i u-länder!

Dr Jon Tallinger vädjar till världen. Vi behöver hjälp utifrån.

IVO är det organ som ska granska vården. Det är en skandal bortom all anständighet.

Skammen kommer aldrig att lämna Sverige. Inte någonsin.

Hallengren försöker slänga läkarna under bussen i syrgasfrågan

Dr Whistleblower granskar Stockholms sjukhem. Där sammanfattar man fanatiska skrifter där man cyniskt manar till flockrensning

Doktor Whistleblower: Alla har rätt till syrgas vid covid-19! Jag tänker inte ”vårdplanera” en enda patient på det sättet.

1 thought on “Vem är ansvarig för de höga dödssiffrorna på äldreboendena? Ni minns att Tallinger gjorde allt för att förhindra det?

Comments are closed.