Ska Özz Nujens svartbygge och användande av uzbekisk arbetskraft slippa utredning för att han har ”rätt” vänner?

Samhälle

Det finns risk att utredningen om användandet av svart arbetskraft, som borde utredas av Skatteverket och renovering av kulturklassade fastigheter utan tillstånd, som borde utredas av kommunen, inte görs för att en av de som äger fastigheterna har vänner som håller honom om ryggen. Det är i så fall inget annat än korruption.


Till detta ska läggas att Akilov i förhör i samband med att terroristanklagelserna utreddes berättade att han och hans landsmän hjälpte varandra med svartjobb på fastigheter som Nujens. Det borde utredas om Nujens svåger, som vid tiden drev (kanske fortfarande driver) asylboenden, eller Nujels syster som är asylrättsadvokat, kan kopplas till förmedling av svart arbetskraft. Vad jag har kunnat få fram har anmälningar om den saken gjorts men polisen har lagt ner förundersökning utan att utreda.

Av Akilovs berättelse att döma är det inte alldeles otroligt att så skett. Om inte annat är det något som behöver utredas mycket noggrannt. Om Nujen slipper en sådan utredning på grund av att han har ”rätt” vänner är det allvarligt. 

ProjektSanning skriver idag på Facebook om Özz Nujen:

Korruptionens nyrenässans?
Det här handlar om Özz Nujens fortsatta svartbyggande på Gotland.
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-‒‒‒‒‒-
Insändare i Gotlands Allehanda
“Jag har ett par frågor till Eva Ahlin, miljö-och byggnämndens ordförande, angående en situation i Tingstäde som rymmer flera saker som verkligen oroar mig och som verkar hända allt oftare på ön.
För ett antal år sedan köpte en känd politisk komiker och nära släktingar till honom tre fastigheter i Tingstäde där flera av byggnaderna är klassade av regionen som särskilt skyddsvärda ur kulturminnessynpunkt. Dessa byggnader har sedan renoverats och byggts om, delvis utan bygglov som skulle krävts.
När Akilovs terrorbrott på Drottninggatan utreddes uppdagades en utbetalning till honom från komikerfamiljen på 85 000 och hans förklaring till den var att han tillsammans med några landsmän arbetat svart och det var betalning för det. Eftersom långt över 1000 kvm boyta renoverats och byggts om på Tingstäde utan att någon byggfirma varit aktiv och Akilovs pengar är de enda som går att hitta och samtliga byggnader inspekterats nu i våras så vill jag fråga:
Har byggnadsnämnden kontaktat EKO-brottspolisen och tipsat dem om att de borde undersöka detta?
Det verkar som gotländska politiker numera ser det som helt i sin ordning att utnyttja utländsk arbetskraft för dålig betalning och osäkra anställningsförhållanden. Flera utländska arbetare har dött på Gotland i svartarbete och lämnat kvar barn och hustrur i fattigdom. Mest utsatta av utlänningar som arbetar svart här i landet är de som både saknar uppehålls och arbetstillstånd som Akilov – de utnyttjas skamlöst av samvetslösa arbetsgivare. Vad tycker du Eva Ahlin om detta problem i byggbranschen?
Vi är flera som anmält olovligt byggande på fastigheterna som familjen äger i Tingstäde. Byggnadsnämndens tjänstemän inspekterade i maj och några veckor efter det ringde jag den ansvariga tjänstemannen som uppgav att familjen måste söka ombyggnadstillstånd innan 1 november och den skulle skriva ned alla byggåtgärder som utförts utan tillstånd, bland annat på särskilt skyddsvärda byggnader, och lämna in förslag på beslut om sanktionsavgifter för svartbygge till MBN i augusti. Sedan verkar hela processen stoppats för nu är ärendet nedprioriterat och lagt i hög för oviktiga ärenden.
Är det du Eva Ahlin och andra politiker som stoppat MBN tjänstemännen?
Jag tycker detta luktar vänskapskorruption!
Hannes Müller, Klintehamn”
‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒‒-‒-
Komikern är förståss Özz Nujen som alla förstått vid det här laget.

1 thought on “Ska Özz Nujens svartbygge och användande av uzbekisk arbetskraft slippa utredning för att han har ”rätt” vänner?

  1. Allt som vi känner är fel händer för att globalister har makten och signerat FNs 2030 avtal som ger bort landet till invandrare. Vilket verkar vara helt otänkbart tills man läst det på FNs hemsida.

Comments are closed.