SVT:s aktivistiska rapportering om Salvinis lag om migrantbåtar

Samhälle

16 augusti 2019

I SVT:s inslag igår om Salvinis nya restriktivare lagar mot migranter och “räddningsbåtarna” som fraktar dem till Italien framför de att “rädda nödställda migranter och föra dem till Italienska hamnar kan ge både böter och fängelse om regeringspartiet Lega får bestämma”.

SVT:s reporter gör ett reportage från den Italienska ön Lampedosa. Ingenstans nämns hur många migranter som plockas upp av fiskare eller andra båtar som har en naturlig närvaro på Medelhavet och hur många som plockas upp av olika sk välgörenhetsorganisationer. Det nämns inte heller hur långt från Afrikas kust som migranterna plockas upp.

Enligt de internationella sjölagarna ska en båt som råkar på människor i sjönöd rädda dem. Det har de skyldighet att göra. Därefter ska de återföras till ursprungshamnen eller om denna inte kan fastställas till närmaste landyta. Sjölagen säger alltså inte att båtar ska åka runt hit och dit längs Afrikas kust eller nära Afrikas kust och hämta upp nödställda människor för att sedan frakta dem till andra sidan Medelhavet. Det är alltså inte de nödställda som bestämmer var de ska sättas iland och inte heller personalen på räddningsbåten. Närmaste land torde oftast inte vara den italienska kusten med tanke på de nödställda båtarnas skick.

Grunden till Salvinis lagar grundas på det faktum att migranter oftast inte fraktas till närmaste landområde utan att de misstänker att räddningsbåtarna är en del av flyktingsmugglarnas verksamhet. De framför att räddningsbåtarna närmast kan misstänkas vara en taxiverksamhet där flyktingsmugglare fraktar sjöodugliga båtar lagom långt ut från Afrikas kust och båtar från välgörenhetsorganisationer plockar upp dem där och kör dem till Europa.

Den drivande motiveringen för människor i Afrika att ge sig ut i båtar som inte är sjödugliga är att lyckas få tag i en sk räddningsbåt och fraktas över Medelhavet med den för att ta sig in i EU. Sedan Salvini införde hårdare lagar så har antalet migranter som räddas på Medelhavet minskat väsentligt, vilket vi skrev om den 29 juli. Endast 3 431 personer har korsat Medelhavet hittills under 2019 enligt officiella uppgifter. Det är en minskning med 81% jämfört med samma period 2018 och en nedgång med 96% jämfört med 2017 års nivåer. Dessa siffror visar att färre människor ger sig ut på medelhavet understödda av flyktingsmugglare om de har mindre chans att kunna landstiga i Italien. Det måste ses som en framgång eftersom drunkningarna på Medelhavet då minskar.

Om SVT vill rapportera sakligt och neutralt bör de rapportera om vad sjölagarna säger om hur ett räddningsfartyg ska agera när de plockat upp människor i sjönöd och hur de sk räddningsbåtar som nu trafikerar Medelhavet ofta agerar. Allt annat kan anses vara propaganda och aktivism. Inslaget från Lampedosa igår får anses vara en ensidig rapport utan att bakgrunden till lagarna (som formellt ska godkännas av senaten inom kort) redovisas.

Bilder som den nedanstående delas just nu flitigt på Twitter.

Under bilden står det att bilden är ett exempel på ännu ett migrantbedrägeri. Den här gummibåten har 100 passagerare och drivs av en propellermotor 40 hp Yamaha utombordare. För att kunna göra resan till Italien på 500 km behöver den gå på toppfart av 7 km i timmen och det tar då tre dagar att tillryggalägga detta avstånd. Det behövs 1325 liter bränsle som skulle väga strax under ett ton. Detta har de tydligt nog inte med på båten och båten skulle inte heller kunna frakta den lasten. Dessutom skulle de behöva mat till 100 personer i tre dagar, och viktigast – de skulle behöva 300 liter vatten, vilket skulle väga cirka 300 kilo. De har inte heller denna last. Detta är ett dödligt bedrägeri. Regeringar vet om det och låter det fortgå. Effekten blir att dessa friska afrikanska män fraktas från stranden och väntar på att en räddningsbåt från en välgörenhetsorganisation plockar upp dem.

Båten som visas på bilden kan omöjligt ha tagit sig särskilt långt från Afrikas kust utan hjälp av en dragbåt. Dragbåten har sannolikt dragit ut båten precis så långt från Afrikas kust att en båt från någon välgörenhetsorganisation kunde “hitta” den och rädda människorna ombord. Är det verkligen situationer som denna som sjölagarna avsåg att gälla?

Public service betalas via våra skatter. Vi kan inte välja om vi vill betala för deras verksamhet. De har ett krav på sig att rapportera allsidigt och neutralt. När de nu ensidigt rapporterar mot Salvinis lagar mot migrantbåtar utan att redovisa grundorsaken till varför lagarna behövs och vad de striktare Italienska lagarna är tänkta att sätta stopp för bör inslaget, liksom många andra inslag från Public service granskas.

En förtroendeomröstning om den italienska premiärministern Giuseppe Contes regeringen kommer att äga rum den 20 augusti. Regeringen består av Salvinis Lega och Femstjärnerörelsen. Lega vill fälla sin egen regeringen för att få till ett nyval. De har tillsammans med högerpartiet Fratelli d’Italia och det konservativa Silvio Berlusconis Forza Italia begärt omröstningen. Lega hoppas kunna gå fram stort i ett efterföljande nyval sedan de fått ett ökat stöd i opinionsundersökningar och i EU-valet. En av de övervägande orsakerna till att regeringen vill ha nyval är att de har svårt att få igenom viktiga och verkningsfulla lagar i migrationsfrågan med det mandat de fick vid valet 2018. Eftersom både Salvini personligen och hans parti Lega har stort förtroende i opinionsundersökningar vill de se om de genom ett nyval kan skapa bättre förutsättningar för att styra Italien i en positiv riktning.

1 thought on “SVT:s aktivistiska rapportering om Salvinis lag om migrantbåtar

Comments are closed.