Louise Erixson, KO Sölvesborg företräder kommuninnevånarna främst

Juridik migration Politik inrikes

11 oktober 2019

Idag uttalar sig kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg Louise Erixon om den tvingande bosättningslagen som sätter det kommunala självstyret ur spel.

– Vi är fem kommuner i Blekinge och tre av dessa skonas under nästa år helt från statliga tvingande anvisningar av nyanlända, skriver Erixon på sin Facebooksida.

Karlskrona kommun får däremot ta emot 28 st och Sölvesborg 16 st. Detta trots att vi i Sölvesborg nästan har fyra gånger färre invånare än residensstaden. Det är dessa invånare som tvingas betala kalaset eftersom kostnadstäckning från staten saknas. Den efterföljande anhörigvågen, EBO-migranter och ensamkommandes anhöriga läggs därutöver på detta vilket gjort att vår lilla kommun under de senaste åren tagit emot mellan cirka 185 och 85 personer varje år. Detta är inte acceptabelt eftersom välfärden och den kommunala skattekronan inte kommer att klara trycket. Vi vill inte köra vår kommun in i avgrunden som andra kommuner valt och som lett till katastrofsituationer i dessa, både ekonomiskt och socialt. Därför kämpar vi för att våra invånare ska ha rätt att påverka sin egen kommuns långsiktiga utveckling och tillväxt.

Ett intensivt arbete pågår just nu hos oss och hos tjänstemännen för att få till stånd ett beslutsärende till fullmäktige om ett nytt förhållningssätt till bosättningslagen, så en prövning av denna ska kunna äga rum.

Detta helt i enlighet med vad Samstyret och fullmäktige beslutat genom 220-punktsprogrammet. Jag hoppas för våra invånares skull att detta ärende ska vara färdigt så snart som möjligt under nästa år och att den kommunala självstyrelsen går segrande ur en rättslig process.