Dr Jon Tallinger vädjar till världen. Vi behöver hjälp utifrån.

Samhälle

Dr Jon Tallinger intervjuades av Rair Foundation USA igår. Han berättade om Stockholms sjukhems video med instruktioner till läkare om hur det är tänkt att de ska vårdplanera patienter som har Covid-19.

Han läste även upp delar av region Gävleborgs skrivelse som instruerar läkare att inte ge patienter med en fysisk ålder över 80 år, och till och med yngre patienter om de har underliggande sjukdomar syrgas. Skrivelsen instruerar att inte ge syrgas till dessa patienter ens vid milda covid-19-symtom i behandlande syfte.

Du kan se intervjun här:

https://youtu.be/ssNVQPirF80

Dr Tallinger läser upp instruktionen från region Gävleborg översatt till engelska. Han vill få utländska makthavare att bli medvetna om hur Sveriges regering agerar och reagera mot detta för att få vår regering att tänka om – för att rädda liv.

Dr Tallinger vädjar om extern hjälp i den exklusiva intervjun i RAIR Foundation. Dr. Tallinger avslöjar att ett lokalt regeringsdirektiv skickades till läkare som instruerade dem att inte hänvisa äldre patienter med coronaviruset till sjukhuset till intensivvård eller potentiellt livräddande syre.

Istället, förklarar Dr. Tallinger, har läkare instruerats att administrera morfin som ytterligare komplicerar absorptionen av syre och kommer att påskynda patientens död.

Behandling med syre är en enkel och billig behandling som skulle rädda liv. Man måste ifrågasätta vilket möjliga motiv regeringen skulle ha för att driva morfin på äldre patienter som upplever andnöd, en nästan säker dödsdom.

Du kan läsa Rair Foundations artikel här.

Region Gävleborgs direktiv till läkare om syrgasbehandling ser du nedan. Observera att de här även skriver om kurativ behandling (botande behandling), alltså inte enbart om palliativ behandling, det vill säga vård i livets slutskede. Detta även vid milda covid-19-symtom.

Tidigare artiklar i ämnet:

Doktor Whistleblower: Alla har rätt till syrgas vid covid-19! Jag tänker inte ”vårdplanera” en enda patient på det sättet.

Dr Whistleblower i DGS-Tv. Om man har en helt okänd virussjukdom som drabbar lungorna som gör att man kvävs till döds så borde ju syrgas vara absolut nummer ett, två och tre, skulle jag vilja påstå, säger Dr. Jon Tallinger.

Dr Whistleblower Jon Tallinger skriver öppet brev till Stefan Löfven. Låt oss nu få rädda liv.