Moderat källa avslöjar: Liberala moderater kallar skånemoderater för ”Våra bruna kollegor”

Politik inrikes

29 maj 2019

Synen på SD splittrar moderaterna i två läger och tonläget skruvas upp. Enligt en källa i moderaterna som varit närvarade på ett möte med Ulrica Schenström ska den senare ha kallat skånemoderaterna för ”våra bruna kolleger”.

Kommunikationsansvarige för M i Stockholms län Mattias Thorsson ska ha uppmanat moderater att inte dela Ann Heberlein på Facebook.

Tobias Billström står bakom 40-öreskritiken mot Sonesson som framförts av Benjamin Dousa. Missnöjet mot den moderata partiledningen jäser i sociala medier efter att gruppledaren Tobias Billström uttrycker sitt gillande till kritiken mot partikamraten Christian Sonesson. Bakgrunden är att Sonesson som är kommunalråd i Staffanstorp lät klubba igenom en skattehöjning med 40 öre i kommunen.

Enligt MUF-ordföranden Benjamin Dousa gick Moderaterna i Staffanstorp till val på sänkt skatt men detta tillbakavisar Sonesson. Det hindrar emellertid inte Dousa från att rikta skarp kritik mot sin partikamrat.

”Christian Sonesson borde dra tillbaka sin skattehöjning under mandatperioden – eller ställa sin plats till förfogande”, skrev Dousa på Facebook.

Utspelet från Dousa kom att ifrågasättas starkt från gräsrötter och moderata väljare. Emellertid fick Dousa stöd uppifrån partiet när Billström uttryckte sitt gillande.

”Förstår jag saken rätt gick Moderaterna i Staffanstorp till val på sänkt skatt och höjde den sedan. Rimligt att det ställs frågor om varför. Vilket Dousa gör i sitt inlägg. Svårt att se något problematiskt – om man nu inte anser att föremålet för kritiken är just höjd över all kritik”, skriver Billström bland annat i en kommentar på Facebook.

Sonessons markering mot Billström

Att just Sonesson får avgångskrav riktade emot sig tolkas av flera gräsrötter som att det egentligen handlar om förhållningssättet till Sverigedemokraterna. Staffanstorp är en av få kommuner där moderaterna styr tillsammans med SD.

Vidare uppfattas Sonesson som en självständig och stark profil i Skåne och han markerar mot Billströms agerande på Facebook.

”Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Tobias Billström instämmer i avgångskravet som riktades mot mig”, skriver Sonesson.

Bråket engagerar många gräsrötter och den borgerliga debattören Thomas Gür noterar i en Facebookstatus att han ”inte sett en enda person som skrivit och sagt att Dousas angrepp på Sonesson övertygat vederbörande att han/hon skall rösta på moderaterna i nästa val”.

Billström vill inte kommentera interna diskussioner meddelar han.

Idag på Twitter:

Heberlein: Som första kommun i landet ger Staffanstorp återvändande IS-terrorister ett tydligt budskap: ni är inte välkomna hit.

Nu får vi se hur de liberala moderaterna reagerar.