Forskartrion om BRÅ-rapporten: Starka krafter verkar mot vårt avslöjande om BRÅ

Politik inrikes

Forskartrion bakom BRÅ-rapporten svarade igår på kritik som riktats mot dem. Ossian Grahn, Forskningsassistent och jurist, Stefan Holgersson, Professor och polis och Malin Wieslander, Universitetslektor, alla verksamma på Linköpings universitet, skrev en debattartikel i Expressen om kritiken mot BRÅ-rapporten.

De framför bland annat:

”En del av medierapporteringen med anledning av vår studie förmedlar intrycket att medarbetare på Brå titt som tätt kallas upp till justitiedepartementet för att få direktiv om att korrigera obekväma resultat i rapporter.

Det finns sådana enstaka exempel, men det är inte framför allt den typen av snedstyrning (bias) som vi funnit gör det svårt att veta vilka studier och yttranden från Brå som är vederhäftiga och vilka som bör betraktas med försiktighet. Snarare är det hur forskningsfrågor formuleras och hur resultat kommuniceras som det finns skäl att skärskåda kritiskt.”

Journalisten och politikern Maria Abrahamsson skrev med anledning av deras rapport att hon fick déjà vu-känslor i en artikel i Göteborgsposten den 23 december.

”Déjà vu är bara förnamnet. Året var 2009 när jag i en artikelserie på temat konstigheter på Brå (se SvD:s arkiv) följde upp omständigheter som är nära nog identiska med Holgerssons med fleras iakttagelser om censur, tystnadskultur och tvättade rapporter. Då som nu var källornas anonymitet en förutsättning för att de skulle våga tipsa om Brå-rapporter som inte stämde överens med verkligheten”, skriver Abrahamsson.

Själva forskningsrapporten ”Går det att lita på BRÅ” hittar du här.

Utdrag ur rapporten:
Våra data tyder på att kriminologer från Stockholms universitet har haft och har stor inverkan på de förhållningssätt och den syn på forskning som är förhärskande vid Brottsförebyggande rådet. För att minska risken för bias och för att Brås långsiktiga trovärdighet inte ska lida skada kan det vara viktigt att bryta upp informella maktstrukturer vid Brå. Likaså är det angeläget att komma tillrätta med den tystnadskultur som verkar råda inom Brå. Vidare är det betydelsefullt att Brå strävar efter en hög grad av transparens.

Jag berättade initialt om rapporten i en artikel den 22 december där jag främst berör frågan om Public service hantering av frågan:

Den ”oberoende” tvångsfinansierade Public service har blivit anmälda till Granskningsnämnden för sin allt annat än opartiska kritik mot den vetenskapliga rapporten om Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) politisering.

I reportaget förespeglar de tittarna att flera forskare ansåg sig felciterade i rapporten. Det visar sig vid närmare kontroll att det inte ens var ett felaktigt citat.