Christian Sonesson: Passar det inte så går det bra att säga upp sitt hyreskontrakt. Vi kommer inte köpa in bostäder.

Migration Politik inrikes

I Staffanstorp placeras nyanlända i husvagnar. Vagnarna var en lösning för att hantera effekterna av flyktingkrisen under 2017.

Enligt den kritiserade bosättningslagen som började gälla den första mars 2016 tvingas alla landets kommuner att dela på mottagandet av nyanlända.
Detta för att möta behovet av boende för de som kom till Sverige under flyktingkrisen 2015.

Trots larm från kommunerna att de inte klarar mottagandet så meddelade regeringen 2016 att de inte hade några planer på att tillfälligt pausa utslussningen av nyanlända som fått asyl.

Igår gjorde SVT Nyheter Skåne ett reportage om tre migranten som bor i husvagnarna. De säger att de vantrivs och vill flytta därifrån.

Christian Sonesson: SVT klippte bort den delen av intervjun där jag påtalar att de gemensamma ytorna, såsom kök, tvättrum, studierum, duschrum städas en gång i veckan av en städfirma, vilket är en kostnad som läggs på hyran.

Var och en får sedan städa i sin privata bostad, dvs inne i sina husvagnar, så funkar det i samhället i stort.

Snittiden för att bo i en husvagn i Staffanstorp har varit knappt 3,5 månad. Att någon bor där i två år innebär att de antingen trivs eller inte anstränger sig tillräckligt att hitta annan bostad. Varje boende har själv, högst frivilligt skrivit på hyreskontrakt.

Passar det inte så går det bra att säga upp sitt hyreskontrakt.

Vi kommer inte köpa in bostäder, bygga ghettofierade utanförskapsområden med modullägenheter eller låta migranter få gå före i bostadsköer. Det har vi varit tydliga med och den politiken ligger fast i Staffanstorp.

Det finns många som bor i husvagnar eller kollektiva lösningar i Sverige och det är inget fel på boendeformen i sig. Det är ofta ett kostnadseffektivt boendesätt.

Det är dessutom fullt acceptabelt under en period, inte minst om man flyr och söker asyl i ett annat land och inte själv står för kostnaden.

I grunden är detta konsekvenserna av en ansvarslös migrationspolitik av rikspolitikerna. Volymerna måste ner, helst till ett totalstopp av flyktingmottagning.

Återvändarprogram behöver igångsättas.

Istället ser vi nu hur S och MP lägger fram förslag till beslut som leder till än mer invandring. Det är såklart ohållbart att fortsätta på inslagen väg. Fler och fler inser det. Tyvärr verkar det ta längre tid för vissa än för andra, beklagligt är att de saktfärdiga utgör regering.

SVT Nyheter – Inga miljökontroller av husvagnarna i Staffanstorp – på tre år

Sveriges kommuner och regioner – Finns det några krav i bosättningslagen på vilken typ av boende kommunen ska erbjuda den som anvisas till kommunen? Får boendet begränsas till en viss tid?

SVT Nyheter – Ministern: Vi kommer inte pausa utslussningen

Svenska Dagbladet – Minister: ”Ingen ska köpa sig fri – alla ska följa lagen”