Muslimsk kvinna i hijab chef över urvalet av kvotflyktingar

Migration Politik inrikes

På migrationsverket sitter en troende muslim som översta chef på avdelningen som bestämmer vilka kvotflyktingar som Sverige skall ta emot. Hon har även jobbat för Islamic Relief som är knutna till Muslimska Brödraskapet.

Det är inte alldeles långsökt att hon väljer ut kvotflyktingar från de grupper hon jobbat för under studentåren och som hon har engagerat sig i som föreläsare för migranter. Redan misstanken om att hennes urval inte sker i första hand efter objektiva kriterier om störst behov av vidarebosättning bör göra placeringen av henne på denna post tveksam. Myndighetsutövning ska alltid ske på ett sätt så att sådana misstankar inte kan väckas.

Vem är Suad Ali?

Suad Ali är född år 1990 i Somalia. Hon är ett av elva syskon och kom till Sverige som treåring. Hon är uppvuxen i Åtvidaberg i Östergötland och har läst till statsvetare på Linköpings Universitet.

Under studietid jobbade hon med att samla in pengar till Läkare utan gränser och Islamic Relief som är knutna till Muslimska Brödraskapet. Hon startade också informationskvällar för somaliska ungdomar för att få den att studera på universitet.

2012 började hon på Migrationsverket som asylhandläggare. Hon har även bland annat tjänstgjort i dåvarande gereraldirektören Anders Danielssons stab. År 2014 blev hon utvecklingsledare för ett projekt som syftade till att öka Sveriges mottagande av kvotflyktingar och arbetade även med Sveriges ordförandeskap i den internationella insatsen Core Group Syria, FN-gruppen som ska finna skydd för 130 000 syriska kvotflyktingar i hela världen.

I Magnus Norells förstudie från år 2017 beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framkommer att Muslimska Brödraskapet har tydliga kopplingar till fyra organisationer i Sverige. Dessa är Islamic Relief, Studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige.

Expressen avslöjade i en artikel år 2015 en av biståndsarbetarna på Islamic relief som ska ha samlat in närmare 900 000 kronor i Stockholms moské och sedan slussat pengarna till den al Qaida-anslutna terroristorganisationen al-Nustrafronten i Syrien.

Spelar det någon roll vem i Sverige som ansvarar för urvalet kvotflyktingar?

Kvotflyktingar väljs ut bland människor som redan har flyktingstatus antingen enligt flyktingkonventionen eller UNHCR:s bredare definition som innefattar de som flyr från väpnad konflikt.

UNHCR presenterar sedan enstaka fall eller grupper av flyktingar för de länder som har flyktingkvoter. Därefter utreder respektive land om de presenterade flyktingarnas skyddsskäl överensstämmer med landets lagar och de nationella villkor som landet satt upp för kvotflyktingar.

För Sveriges del är det Migrationsverket med Suad Ali som högsta ansvarig som fattar beslut om enskilda flyktingar och grupper som ska få vidarebosättning i Sverige. Hennes roll och preferenser blir därför mycket viktiga för vilka flyktinggrupper som får komma till vårt land som kvotflyktingar.

Hon föreläser hon också om klimatet. Det ger godhetspoäng i myndighetssverige.

Hon siktar mot att bli diplomat i FN-högkvarteret i New York.