Louise Erixon prioriterar gamla och sköra framför yta i Sölvesborg

Politik inrikes

När det gäller den så kallade Sverigebilden har den visat sig vara en kuliss som rikspolitikerna skapat, där Socialdemokraterna och det vänsteranfrätta UD varit särskilt tongivande.

Den Sverigebild de har lagt ner enorm kraft på att förmedla har fallit ihop som ett korthus, eftersom den saknar uppbackning i verkligheten. Bara ytan, det vill säga det som syns utåt, har räknas.

Idag dök Louise Erixons inlägg upp i mitt flöde med en så underbar text med en värme och omtänksamhet mot de äldre sköra som bor i den kommun som hon fått förtroendet att ta hand om.

Louise Erixon:

Mer ogräs – men för en god sak

Frågor och funderingar kommer in nu som rör den tillfälliga (men dock synliga) ambitionssänkningen i kommunens parkskötsel. Vi kan alla se att det är lite mer ogräs kring vissa av våra grönområden än vad det brukar vara. Och många undrar, med rätta, varför?

Bekant sedan tidigare är de matvaruleveranser som Sölvesborgs kommun, i samarbete med lokala handlare, åtagit sig att erbjuda personer tillhörande riskgrupper för att dessa inte ska behöva uppsöka butiker i onödan.

Tidigare fick en del av fritidsgårdspersonalen bistå i detta arbete. Vi har dock identifierat ett behov av denna personal hos ungdomarna i sommar varför delar av parkförvaltningens personal istället nu jobbar med matvaruleveranserna. Detta får helt enkelt till följd att underhållet av grönytorna påverkas.

Syftet är gott och förhoppningsvis bidrar denna åtgärd till minskad smittspridning av covid-19 hos äldre i vår kommun.

Vi får alla helt enkelt stå ut med lite ökad växtlighet under denna begränsade tid, och det är jag övertygad om att de flesta kommuninvånare kan tänka sig att göra.

Det gör i alla fall gärna jag, om vi bara med detta initiativ kan motverka att en enda person tillhörande riskgrupp blir smittad.

Louise Erixon är kommunstyrelsens ordförande i Sölvesborg.