Det är en avhumanisering som pågår på kollektiv nivå. Det är annars svårt att revoltera mot det som ligger en nära. Demokrati är en fråga om liv eller död. Därför är Kulturkriget på liv eller död.

Demokrati Politik inrikes

Vadå krig? Krig som på liv eller död. Ja exakt så menar jag med kulturkrig.

Tapani Juntunen: Strategi i Kulturkriget

Jo det är ett krig, utifall någon reagerar på ordvalet. För ett år sedan hade dock säkert fler reagerat på ordvalet.

Demokratin som vi känner den är helt beroende av den västerländska kulturen. Och demokrati är en fråga om liv eller död. Därför är Kulturkriget på liv eller död.

För att kunna ikullkasta en hel kultur krävs en helt central faktor. Det kräver en stark polarisering, en distansiering mellan grupper. Ett vi och dom.

Att demokratin i sig kunnat växa fram i Europa beror på att det skapats situationer där det uppstått distanser.

Att kyrkan till slut blivit drivande för skapandet av nationalstaten beror inte på att kyrkan gick i takt med folket. Utan för att en distans skapats. Ett vi och dom.

För att Kulturkriget nu ska fungera så krävs återigen en distans. Distansieringen i sig är en förberedelse till revolution.

Det är en avhumanisering som pågår på kollektiv nivå. Det är annars svårt att revoltera mot det som ligger en nära.

Strategin i ett kulturkrig måste därför handla om att försöka sluta distanserna. Inte släppa in krafter som återigen vill tala i termer av hudfärg.

Tapani Juntunen är kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Skärholmen. Du hittar hans Facebookprofil här.