Stockholms Stadsmission exkluderar svenska hemlösa

Politik inrikes

I mars 2018 fattade regeringen beslut om att satsa 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta sex ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga.

Stockholms Stadsmission hjälper till och försöker hitta 300 studentrum i innerstaden. Vid en första anblick är det ett sympatiskt initiativ som kan ge hopp till många studenter som letar bostad i Stockholm och befinner sig i en desperat situation. Det är i stort sett omöjligt att hitta studentrum för våra ungdomar som ska studera i Stockholm.

Vid närmare genomläsning av Stockholms Stadsmissions anslag framkommer det att de inte har några planer på att hjälpa medellösa och hemlösa svenska studenter med rum eller bostad.

Hur många hemlösa unga svenskar finns det i Stockholm?

Insyn Sverige gör återkommande mätningar på antalet hemlösa. Den senaste genomfördes i september 2018. Bland de unga hemlösa upp till 25 år fanns det 319 personer varav 41 personer under 20 år. Av de bostadslösa är 55% födda i Sverige.

Stockholms Stadsmission hjälper bara utländska medborgare med tillfälliga uppehållstillstånd att hitta rum och bostad.

De har till och med byggt ett speciellt webbformulär på sin hemsida för att kunna förmedla rummen. Även där framkommer att det endast är unga vuxna med tillfälligt uppehållstillstånd som får söka.

Det är problematiskt ur ett samhällsperspektiv när hjälporganisationer överger den egna befolkningen på ett så exkluderade sätt.

Om det är någonting i samhället som skapar motsättningar så är upplevd orättvisa. En svensk ungdom som ska studera i Stockholm är inte mindre utsatt som medellös och bostadslös än en utländsk medborgare i samma situation.