Tveksam dom slår hårt mot yttrandefriheten på nätet. Kommer att överklagas.

Yttrandefrihet

Ramona Fransson döms för förtal efter att ha delat ett granskande reportage gjort av en journalist på Facebook. Det är alltså inte något hon själv skrivit utan det faktum att hon delat vad en journalist skrivit som tingsrätten anser är förtal.

Om denna dom inte skulle överklagas riskerar vi alla att bli åtalade för förtal varje gång vi delar något på sociala medier. Det är för väl att vi har Yttrandendefrihetsombudsmannens jurist Ola Bengtsson som ställer sig på oss enskilda människors sida. Självklart är det lättare att sitta på Tomas Åbergs sida, som har statens stöd både moraliskt och ekonomiskt.

Ramona bestämde sig för att höra av sig till Göteborgs-Posten den 16 januari efter att de skrivit en artikel om domen där den dömda beskrevs som en författare från Göteborg.

Hon skrev samma dag på Twitter ”Nu har jag skickat ett Messenger till @GPledare och sagt att de ska berätta vem jag är så att ingen som inte är på nätet ska börja fundera på vilken Göteborgsförfattare de pratar om. Jag står för vad jag skriver och för mina åsikter och vill inte att någon annan misstänks!”

Igår ringde Göteborgs-Posten upp Ramona och publicerade sedan artikeln där Ramona får uttala sig.

Saken är den att tingsrätten ansett att Tomas Åberg inte är att betrakta som en offentlig person, vilket är en mycket viktig bedömning i förtalsmål. Att dela information om offentliga personer ses som en del av den allmänna debatten och att det har ett allmänintresse.

Tomas Åberg har vid många tillfällen och i många olika sammanhang gått ut som Näthatsgranskarens ansikte utåt. Att inte då räknas som en offentlig person kan tyckas minst sagt märkligt.

Göteborgs-Posten skriver:

”Det var hösten 2018 som hon delade inlägg från Joakim Lamotte i två Facebook-grupper. Hon skrev också ”värsta sortens bedragare” när hon delade ett inlägg.

Texten hon delade handlade om Tomas Åberg ansiktet utåt och projektledare för Näthatsgranskaren som anmäler inlägg på nätet för hets mot folkgrupp.

Joakim Lamotte skriver i ett sms till Göteborgs-Posten att hans reportage om Tomas Åberg bygger på information från personer med insyn och att uppgifterna var viktiga att publicera eftersom det gav en annan bild än den som Åberg själv framfört i intervjuer och att han fick möjlighet att kommentera uppgifterna innan publicering men avböjde.

Enligt Joakim Lamotte är domen felaktig från början till slut och han är övertygad om att hovrätten dömer annorlunda.

”Det är inte förtal att dela en journalistisk text som är sann och som har stort allmänintresse” avslutar Joakim Lamotte.

Joakim Lamotte skriver på sin Facebook:

”Nu har vi fått bekräftat att yttrandefriheten i Sverige på allvar är under attack.

Idag dömdes nämligen författaren Ramona Fransson för förtal efter att ha delat ett av mina reportage på Facebook.

Reportaget handlar om Tomas Åberg, eller ”Näthatsgranskaren” som han kallar sig, och Göteborgs Tingsrätt anser att Ramona Fransson skall betala 10000 kronor i skadestånd och 3423 kronor i rättegångskostnader.

Detta är helt obegripligt. En vanlig medborgare som delar en journalistiskt granskande och relevant text döms att betala tusentals kronor i skadestånd, samtidigt som Tomas Åberg kan fortsätta att håva in miljonbidrag från oss skattebetalare till ”Näthatsgranskaren”.

Jag har haft kontakt med Ramona Fransson som är upprörd, men tänker överklaga domen.

Om det nu skulle visa sig att hovrätten inte går med på överklagan så har jag lovat hjälpa henne att betala skadeståndet, för jag tänker aldrig tillåta att de som delar mina reportage råkar illa ut. Då tar jag hellre den smällen själv.”

När han inte kommer åt Lamotte går han istället på vanliga privatpersoner.

Det kan tyckas som att Tomas Åberg driver dessa förtalsmål mot enskilda för att därigenom komma åt Lamotte. Att dessa människor kan skadas både socialt och på andra sätt verkar inte bekomma honom. Han drar till tinget, utsätter för polisförhör och domstolsprövning bara för att de delat en text på sociala medier. Att han använder rättsväsendets resurser för att lyckas komma åt en journalist som skrivit om honom är inte helt sympatiskt.

Åberg lyckades inte få åklagaren att ta upp målet om förtal direkt mot Lamotte. Åklagaren la ned det ärendet. Åberg vill inte driva ärendet som enskilt mål mot Lamotte eftersom han då riskerar att få betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader om han förlorar.

Åberg erbjuder Lamotte en förlikning med ett i sammanhanget hisnande stort belopp.

Göteborgs-Posten skriver att Tomas Åberg har erbjudit Lamotte förlikning med anledning av texten Lamotte skrivit om honom (som Ramona Fransson delade). Han ska också ha mailat ett brev till Lamotte i torsdags.

Förlikningen går bland annat ut på att Joakim Lamotte ska radera alla sina texter om Tomas Åberg och att han ska betala 100 000 kronor till organisationen Kvinna till kvinna. Om Lamotte går med på förlikning ska Åberg dra tillbaka alla förtalsmål som ännu inte fått ett domslut och inte stämma fler personer som har delat texten.

En av de mest avgörande frågorna, är Tomas Åberg en offentlig person?

Lagstiftningen gällande förtal är utformad så att rätten tar hänsyn till om delningen är av allmänintresse och försvarlig som en del i den allmänna samhällsdebatten. Uppgifter om offentliga personer bedöms i det fallet vara mer försvarliga att dela än uppgifter om privatpersoner. Det är därför man i det här fallet har diskuterat om Tomas Åberg är att ses som en offentlig person.

Domen kommer att överklagas.

Ramona Fransson skriver: Ja, självklart överklagar mitt ombud Ola Bengtsson och jag detta till Hovrätten. Yttrandefriheten är i fara. Jag tänker inte låta mig tystas!

Ramona Franssons ombud Ola Bengtsson, som även är ordförande för Yttrandefrihetsombudsmannen, skriver: I detta komplicerade ärende leddes domstolen av en tingsfiskal, alltså en jurist som är under utbildning till domare, rådman. Domen innehåller ett antal märkligheter liksom många ’bedömningar’! Självklart skall domen överklagas.

Han fortsätter: Detta är exakt detta som är den intressanta frågan i Näthatsgranskarens affärsidé att instämma personer till domstol för utfående av skadestånd. Är det möjligt att överkompenseras vad gäller skadestånd. I det nyligen avgjorda målet mot Ramona Fransson påtalade undertecknad att Näthatsgranskaren redan tillerkänts skadestånd gällande samma delning.

Anledningen till jurist Ola Bengtssons invändning om skadestånd är att det finns en grundregel i skadeståndsrätten som säger att skadestånd inte ska överkompensera den skadelidande.