Fria debattörer och alternativ media ses som ett säkerhetshot.

Yttrandefrihet

I Helena Edlunds uppmärksammade artikel den 5 januari, Typfall 5 – ett gråzonsläge i tiden, där hon på ett mycket tydligt sätt beskriver vad som dessvärre är ett troligt framtidsscenario för fria debattörer och alternativ media.
Rikspolischef Anders Thornberg har skrivit till regeringen med en begäran om ökat stöd av Försvarsmakten vid ett gråzonsläge. I klartext innebär det att polis och militär ska kunna sättas in mot Sveriges egen befolkning i det fall Sverige bedöms befinna sig i ett krigsliknande tillstånd, skriver Edlund.

Edlund citerar text ur FOI:

Spridandet av propaganda via internetaktivister och alternativa medier, som sedan ibland oreflekterat sprids vidare i svenska traditionella medier, förmedlar en skev bild av Sverige. Den svenska allmänheten utsätts för mångtydiga fakta och ibland ren desinformation i frågor som berör bl.a. ordning och trygghet, migration och integration, traditionella värderingar, krisberedskap och försvar, samt utrikes- och säkerhetspolitik. Dessa informationsoperationer, som i första hand utnyttjar vårt öppna samhälles informationsinfrastruktur i termer av internets sociala medier och bloggar, liksom indirekt TV, radio och tidningar, får viss negativ påverkan på allmänhetens förtroende för myndigheter och politiker. [—] Samhällsutnötningen och bristen på information om ”vad som egentligen händer?” ger påtagliga psykologiska effekter. Teorier om inhemsk terrorism och att händelserna skulle vara frukten av en konspiration för att få Sverige att överge sin traditionella säkerhetspolitik får visst fäste, vilket också underblåses av främmande makts informationsoperationer via såväl statskontrollerade medier som sociala medier och somliga svenska debattörer.
(FOI Memo 6338, sid 4-5.)

I scenariot framställs alltså fria debattörer som ett samhällshot.

Är man ett hot mot rikets säkerhet blir det troligen, om lagförslaget går igenom, tillåtet att placera trojaner och avlyssningsutrustning i alternativmedias reportrars och fria debattörers datorer, mobiler, i deras hem, på deras kontor. det enligt de nya reglerna för hemlig dataavläsning som är ett tvångsmedel som regeringen föreslår ska vara lagligt för polisen att använda vid allvarlig brottslighet, vilket troligen hot mot rikets säkerhet som alternativmedia kommer att anses vara (dvs som alternativ media räknas som i typfall 5).

Om hemlig dataavläsning skriver regeringen såhär:

Möjligheten till hemlig dataavläsning ska enligt förslaget införas genom
en särskild, tidsbegränsad lag. Vidare föreslås vissa ändringar i andra lagar
som en följd av att den nya lagen införs. Den nya lagen och övriga
lagändringar föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Med det här förslaget är det plötsligt bråttom för den annars mycket senfärdiga regeringen.

Du hittar hela förslaget här.

Utdrag nedan:

Är det troligt att regeringen förklarar att typfall 5 föreligger och låter polisen avlyssna och sedan gripa och tysta aktörer inom alternativmedia och fria debattörer för att därefter meddelar att de på grund av oron i landet får ställa in valet 2022?

Urban Skriftställare berör detta i sitt videoklipp igår.

Risken är inte helt obetydlig. Redan datalagringsdirektivet, som jag skrev om i artikel den 12 december, visar att de är på gång att hitta sätt att kartlägga vad medborgarna sysslar med på en väldigt detaljerad nivå. Direktivet trädde i kraft den första oktober och innebär att operatörer måste lagra kunddata som sedan kan lämnas ut till bland annat Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Skatteverket utan att vi får veta det.

Alla svenskars telekommunikation lagras (kopplingen kund-IP-nummer = nyckeln till vad du gjorde och när på nätet) och kan lämnas ut till tjänstemän hos polisen, skatteverket och tullen utan brottsmisstankar mot den enskilde, utan rättslig prövning och utan att vi som kund får veta. Operatören får faktiskt inte ens underrätta sin kund om det.