Tyskland vill lagstifta för att tvinga nätleverantörer att lämna ut data om misstänkt ”näthat”.

Yttrandefrihet

Angela Merkels regering förbereder ett nytt lagförslag som kommer att tvinga Internetleverantörer att överlämna data, inklusive lösenord, om någon anklagas för att ha uttalat ”hat” online.

De lagar som stiftas i ett EU-land kan framöver även komma att gälla i alla andra EU-länder. I en dom i Europeiska Unionens domstol den 3 november som jag berättade om i artikel fastslår domstolen att en domstol i en EU-medlemsstat kommer att kunna beordra att inlägg i sociala medier tas bort i andra länder, även om det som skrivs inte är olagligt där.

Datalagringslagen, som vår svenska regering stiftade 1 oktober i år tvingar alla internetoperatörer att lagra våra data och lämna ut dem till tjänstemän hos polisen, skatteverket & tullen utan brottsmisstankar mot den enskilde, utan rättslig prövning och utan att kund får veta något. Detta beskriver jag närmare i artikel 12 december.

Lagstiftning på det här området i ett annat EU-land berör därför i allra högsta grad oss i Sverige.

Justitieminister Christine Lambrecht, medlem av Socialdemokraterna (SPD) förbereder lagförslaget som kommer att tvinga tjänsteleverantörer, e-postvärdar, onlinehandlare och andra onlineaktörer att ge regeringen användarnamn, lösenord, IP-adresser och mer på misstänkta, rapporterar MDR.

Lambrecht har kritiserats hårt av Hamburgs dataskyddsombud Johannes Caspar på grund av förslaget. Han menar att det är en attack mot den personliga integriteten.

”Kampen mot med högerextremism och hatbrott fungerar uppenbarligen som en dörröppnare för en omfattande utvidgning av statliga kontrollmakter,” varnade han.

Den tyska ministeren försvarade sig själv och lagförslaget och hävdade att lösenord och uppgifter endast skulle begäras som en del av en domstolsbeslut och endast i allvarliga fall.

”Det handlar inte om att fråga efter lösenord i stor skala. Det är en helt felaktig beskrivning och inte alls syftet,” sade hon.

Alternativ för Tyskland (AfD)-politiker Joana Cotar säger att den föreslagna lagstiftningen är ”en attack mot det fria internet” och hävdade att det kommer att användas för att tystna medborgare som är kritiska mot den tyska regeringen.

Die Linke är eniga med med AfD och anklagar regeringen för att inrätta en övervakningstat.

Tyskland har redan en av de hårdaste uppsättningen lagar om ”hat” på sociala medier, inklusive lagstiftning som ger böter på upp till 50 miljoner euro för sociala medier-företag som inte tar bort ”hatinnehåll” inom den tid regeringen anser är rimlig.

De tyska myndigheterna är också kända för storskaliga polisoperationer mot medborgare som anklagas för att sprida ”hat” på nätet med en operation år 2016 där 60 hem sökts i 14 stater.