Europeiska unionens domstol stryper yttrandefriheten

EU Samhälle Yttrandefrihet

En dom som sannolikt kommer att strypa yttrandefriheten i alla EU-länder avkunnades den 3 november. Den innebär att en domstol i en EU-medlemsstat kommer att kunna beordra att inlägg i sociala medier tas bort i andra länder, även om det som skrivs inte är olagligt där.

Domen skapar ett nytt och mycket farligt prejudikat där domstolarna i ett land kan kontrollera vad internetanvändare i ett annat land kan se. Domen får stora konsekvenser för yttrandefriheten online, och yttrandefrihetskämpar befarar att det kommer att sprida sig runt om i hela världen.

Detta kan öppna för missbruk, särskilt genom regimer med svagt skydd mänskliga rättigheter, säger Thomas Hughes, verkställande direktör för ARTIKEL 19, som är en ideell organisation som arbetar med att skydda rätten till yttrandefrihet runt om i världen.

Domen från Europeiska unionens domstol ser ut att ge EU:s medlemsländer mycket stor makt att bestämma över det offentliga samtalet online genom att avgöra vad medborgarna kan och inte kan läsa.

Yttrandefriheten i Europa ser ut att gå en mörk framtid till mötes.

Den 3 oktober beslutade Europeiska unionens domstol (CJEU) i en dom att Facebook kan beordras av nationella domstolar i EU:s medlemsländer att ta bort ”ärekränkande material”.

EU-lagen utesluter inte att en värdleverantör som Facebook beordras att ta bort kommentarer som ett EU-land anser är olagliga. Dessutom utesluter EU-lagstiftningen inte att ett sådant förbud får effekter över hela världen.

Vad handlar domstolsavgörandet om?

Domstolsutslaget kom efter att den österrikiska politikern Eva Glawischnig-Piesczek, ordförande för Die Grünen (De gröna) stämt Facebook Irland i de österrikiska domstolarna.

Europeiska unionens domstol: Glawischnig-Piesczek yrkar att Facebook Irland ska tar bort en kommentar som publicerats av en användare på det sociala nätverket som är skadligt för hennes rykte och anklagelser som är identiska med denna kommentar och / eller har liknande innehåll.

Den ifrågavarande Facebookanvändaren hade på sin personliga sida delat en artikel från den österrikiska onlinetidningen oe24.at med titeln Gröna: Minimiinkomst för flyktingar bör permanentas.

Det hade effekten att sidan genererade en miniatyrbild av den ursprungliga sajten med titeln och en kort sammanfattning av artikeln samt ett fotografi av Glawischnig-Piesczek.

Användaren publicerade också i samband med artikeln en kommentar som de österrikiska domstolarna fann var skadlig för Glawischnig-Piesczeks rykte och som förolämpade och förtalade henne. Inlägget var offentligt och kunde därför nås av alla Facebookanvändare.

Organisationer som arbetar för yttrandefrihet är oroliga för domens konsekvenser.

Thomas Hughes, verkställande direktören för ARTIKEL 19, en ideell organisation som arbetar med att skydda rätten till yttrandefrihet runt om i världen sade: Denna dom har stora konsekvenser för yttrandefriheten online runt om i hela världen. Tvingande regler för sociala medieplattformar som Facebook att automatiskt ta bort inlägg oavsett sammanhang kommer att kränka vår rätt till yttrandefrihet och begränsa informationen vi ser online.

Avgörandet innebär också att en domstol i en EU-medlemsstat kommer att kunna beordra att ett inlägg på sociala medier tas bort i andra länder, även om de inte anses olagliga där. Detta sätter ett farligt prejudikat där domstolarna i ett land kan kontrollera vad internetanvändare i ett annat land kan se. Detta öppnar för missbruk, särskilt av regimer med svagt skydd för mänskliga rättigheter.

Enligt ARTIKEL19:

Domen innebär att Facebook skulle behöva använda automatiserade filter för att identifiera sociala medierposter som anses vara ”identiskt innehåll eller motsvarande innehåll”.

Teknologin med filter används redan för att identifiera och radera innehåll som anses vara olagligt i de flesta länder, till exempel bilder på övergrepp på barn.

Det beslut domstolen nu tagit kan dock leda till att sociala medieplattformar kommer att använda filter för att söka textinlägg med ärekränkande innehåll, vilket är mer problematiskt med tanke på att betydelsen av text kan förändras beroende på sammanhang.

Även om innehållet i domstolens beslut endast rör innehåll som är väsentligen samma sak som det ursprungliga olagliga inlägget är det troligt att automatiska filter kommer att göra fel.

Vad säger Facebook?

Domen undergräver den princip som mycket länge har gällt, att ett land inte har rätt att införa yttrandefrihetsinskränkande lagar i ett annat land, kommenterade Facebook i ett uttalande.

Det öppnar också dörren för nya skyldigheter som åläggs internetföretag att proaktivt övervaka innehåll och sedan tolka om det är ’motsvarande’ till innehåll som har visat sig vara olagligt.

Konsekvenser internationellt enligt Computer & Communications Industry Association

Domstolsavgörandet ger ett land eller en region rätt att bestämma vad internetanvändare runt om i världen kan säga och vilken information de kan få tillgång till, säger Victoria de Posson, senior manager i Europa vid Computer & Communications Industry Association, en branschgrupp som inkluderar Google och Facebook som medlemmar.

Yttrandefriheten är redan under stark press.

Regeringarnas ansträngningar i Europa för att censurera yttrandefriheten har pågått länge. I Tyskland kräver den kontroversiella censurlagen, känd som NetzDG, att sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och YouTube censurerar sina användare å den tyska statens vägnar. Lagen trädde i kraft 1 oktober 2017.

Sociala medieföretag är skyldiga att radera eller blockera alla ”brott” online som förtal eller åtalbara uttalanden inom 24 timmar efter mottagandet av ett användarklagomål. De får sju dagar på sig för mer komplicerade fall. Om de inte lyckas göra det kan den tyska regeringen bötfälla dem med upp till 50 miljoner euro för att de inte följer lagen.

Den nya domen från Europeiska unionens domstol kan förmodligen innebära att en tysk domstol kan besluta vad den anser vara olagligt innehåll eller motsvarande enligt NetzDG och kräva att det ska tas bort i andra EU-länder som inte har en lika hård censurlagstiftning.

Frankrike vill införa liknande censurlagar

Frankrike vill anta en liknande lag som i Tyskland. I början av juli antog Frankrikes nationalförsamling ett lagförslag som syftar till att begränsa ”hat”. Förslaget ger plattformar på sociala medier 24 timmar på sig att ta bort ”hatiskt innehåll” och annars riskera böter på upp till 4% av företagets globala intäkter. Förslaget har gått vidare till beslut i den franska senaten. Om lagförslaget blir lag kan domen från Europeiska unionens domstol innebära att franska domstolar skulle kunna kräva att Facebook tar bort vad Frankrike anser vara olagligt innehåll eller motsvarande enligt fransk lag.

Domen i Europeiska unionens domstol verkar med andra ord ge EU:s medlemsländer oinskränkt makt att bestämma innehållet i det offentliga samtalet online. De kommer att kunna avgöra vad medborgarna kan och inte kan läsa. Det återstår naturligtvis att se exakt hur domen kommer att tolkas i praktiken av nationella domstolar i EU:s medlemsländer, men utsikterna ser nu ännu svagare ut för yttrandefrihet i Europa.

Domen öppnar verkligen upp en Pandora’s ask för ett ständigt krympande utrymme för yttrandefrihet.